Gå til Indhold

Nyheder 2020

Himmerland Boligforening har netop modtaget den opløftende besked, at Den A.P. Møllerske Støttefond har valgt at give 2,5 mio. kr. til etableringen af 'Den Grønne Arena' i det store boligområde Kildeparken i det østlige Aalborg.

læs mere
20. november 2020

Vi hjælper hinanden

Ingen i Nordjylland er formentlig i tvivl om, at syv af regionens elleve kommuner i disse uger har været ramt af en omfattende nedlukning, der skal dæmme op for yderligere spredning af coronavirus. Reelt er dog hele Nordjylland berørt, for eksempelvis er der omkring 27.000 personer, der pendler mellem Aalborg og en af de syv kommuner.

læs mere
Den 11. november konstituerede det grønne partnerskab Green Hub Danmark ny bestyrelse. Den tidligere udenrigsminister Lene Espersen er valgt som bestyrelsesformand for projektet, der forener erhvervsliv, 400 energiforskere, offentlige myndigheder og forbrugere i et storskala-testområde for grønne løsninger og teknologier. Et projekt som Himmerland Boligforening er en vigtig del af, og hvor vores direktør Ole Nielsen nu også er en del af bestyrelsen.

læs mere
28. oktober 2020

Win-win-win i Golfparken

Himmerland Boligforening er nu gået i gang med næste fase af renoveringsprojektet for afdelingen Golfparken på Hadsundvej i Aalborg.

læs mere
Coronaen har vendt op og ned på vores hverdag, og mange aktiviteter er gået i stå. Derfor vil Foreningen Cool East være med til at sikre, at der fortsat sker noget i Aalborg Øst på trods af Corona. Himmerland Boligforening er en del af Cool East, som er hovedsponsor for Aalborg Pirates og arbejder for at skabe aktiviteter og glæde i det østlige Aalborg.

læs mere
Nordjyllands Politi offentliggjorde for få dage siden, at der fra primo 2021 vil være en ny politistation på Grønlands Torv i Aalborg SØ - og at der ikke længere vil være nærstation i Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst.

Det har fået mig til at tænke på den udvikling, det østlige Aalborg har gennemgået det seneste årti. Et årti, der for Himmerland Boligforenings vedkommende har budt på massive renoveringer, men som også på en række andre områder har løftet en sine steder temmelig slidt og belastet bydel.

læs mere
Himmerland Boligforenings afdeling Enggården, der består af toetagers rækkehuse midt i Skørping, er nu klar til udvidelse. Planen er at opføre ni treværelses familieboliger på knap 90 kvadratmeter og med en forventet husleje på 7.000 til 7.500 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

læs mere
Hvis vi ikke kendte det før, vil jeg påstå, at dette helt igennem mærkværdige år har lært os begrebet "smittekæder". Mindre kendt - men bestemt også vigtigt - er "flyttekæder". Dem vil jeg koncentrere mig om i dette indlæg.

læs mere
Vi har længe haft et godt venskab med SIFA TV-Bingo, som blandt andet har arrangeret Facebook-bingo for vores beboere. En ny lov om afgifter på onlinespil træder i kraft til nytår, og med en stigning på 40% i afgift truer det TV-Bingo på livet.

læs mere
Siden etableringen af Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej er der sket et enestående løft af denne del af det østlige Aalborg.

læs mere
Med den nødvendige accept fra Aalborg Byråd på plads kan Himmerland Boligforening nu gå i gang med etablering af den næste afdeling - denne gang beliggende på Fenris Allé i Godthåb.

læs mere
"Vi må erkende, at vi kan se konkrete og tydelige tegn på en stigende opdeling i de største byer i vores land".

læs mere
Himmerland Boligforening er med i CSR-partnerskabet Cool East, som er Aalborg Pirates' hovedsponsor. Ved foreningens generalforsamling kunne de se tilbage på to meget forskellige halvår: først masser af aktiviteter og dernæst komplet stilstand. Alligevel er foreningens medlemmer godt tilfredse og ser fremad.

læs mere
Almene boliger er ikke tiltænkt en væsentlig rolle, når boligudbuddet i Aalborg over de kommende år skal udbygges for at imødekommende det forsat stigende indbyggertal i byen. Den 17. september skal politikkerne i Aalborg Byråd for første gang behandle kommunens nye budgetforslag for 2021-2024, og heri er der på ingen måde lagt op til tilstrækkelige investeringer i almene boliger.

læs mere
Der er nu lavet aftale med entreprenør og rådgiver om at opstarte de forberedende arbejder til opførelsen af et nyt botilbud med 36 boliger for mennesker med handicap. Byggeriet, der er planlagt til at blive etableret ved siden af kulturhuset Trekanten i det østlige Aalborg, skal erstatte Syrenbakken i Nørresundby

læs mere
Sagen er, at rigtigt mange ældre bor i ejerboliger, der er blevet for store til dem og nu reelt står hen med adskillige uudnyttede rum.

læs mere
Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Ejendomsmæglernes Fond gør det muligt for Himmerland Boligforening at gennemføre projektet 'På tur i rickshaw og på vej til demensvenligt nabofællesskab'.

læs mere
For 10 år siden var der ifølge Danmarks Statistik 1,13 mio. danske singlehusstande. Det er frem til i år steget til 1,21 mio.

læs mere
Sø- og kanalanlægget ved Fibigerstræde på Campus Aalborg omlægges, så det kan klare en "100 års-regn". Samtidig øges biodiversiteten.

læs mere
Onsdag 1. juli 2020 vokser Himmerland Boligforening med fire afdelinger - det sker i forbindelse med en fusion med Skørping Boligselskab.

læs mere
Universitetets campus i Aalborg Øst bliver endnu grønnere. Ud over de mange Vild med Vilje tiltag rundt omkring på campus, får AAU's kanaler og den store sø ved Fibigerstræde 15 et naturligt løft i løbet af 2020.

læs mere
Hos Himmerland Boligforening har vi med glæde hørt, at Folketinget har aftalt oprettelse af 5.000 nye studiepladser i 2020-21. University College Nordjylland får 90 af de ekstra studerende, men Aalborg Universitet tegner sig for 370 - dog fordelt på afdelinger flere steder i landet.

læs mere
Ifølge Boligfonden Kuben kan en af de mange konsekvenser af coronakrisen blive, at tusinder af unge kommer til at stå med en uddannelse uden det praktiske ben, der er så vigtigt inden for en lang række håndværksfag.

læs mere
Som jeg nævnte i mit seneste indlæg på dette sted, trækker Corona-krisen særdeles dybe spor gennem samfundet. I en virksomhed som Himmerland Boligforening har vi mærket det - og mærker det fortsat - på mange plan

læs mere
Himmerland Boligforening har valgt COWI som totalrådgiver i forbindelse med renovering af godt 300 boliger i Vestbyen i Aalborg.

læs mere
Da boligminister Kaare Dybvad Bek tidligere på ugen præsenterede den politiske aftale, der frem mod 2026 udmønter godt 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering af almene boliger, betegnede han den som 'den største investering i den almene boligsektor nogensinde'.

læs mere
Vi digitaliserer vand- og varmeregnskaberne, så de fremadrettet sendes pr. mail.
Det gør vi for at spare afdelingerne penge og for at sikre en mere enkel og hurtigere levering af beboernes vand- og varmeregnskaber.

læs mere
Landbyggefonden har netop givet besked om, at man vil medfinansiere et projekt til gennemgribende modernisering af en af Himmerland Boligforenings afdelinger i Aalborg Vestby.

læs mere
Set fra et boligsynspunkt var det mest bemærkelsesværdige ved årets udgave af 1. maj-markeringen ikke, at stort set alt afveg fra traditionerne grundet coronavirus - men derimod at statsminister Mette Frederiksen i sin 1. maj-tale på Arbejdermuseet i København sagde, at regeringen vil sætte 30 mia. kr. af til renovering af almene boliger.

læs mere
Danskerne er kendt som sociale væsener, der trives i meget forskelligartede fællesskaber. Derfor har vi det ikke altid lige nemt med coronatidens isolation og vi ser frem mod en hverdag, hvor vi igen kan være sammen.

læs mere
Fredag 1. maj 2020 kommer der ekstra liv i det centrale Aalborg. Det sker når de første beboere rykker ind i ejendommen Teatergården på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen.

læs mere
I kølvandet på coronasmittens omfattende afmatning af samfundet har Himmerland Boligforening besluttet at fremrykke håndværkeropgaver for flere millioner kroner.

læs mere
At der nu på Christiansborg er flertal for at frigive en betydelig del af Landsbyggefondens midler, er et uhyre vigtigt element i igangsætningen af et Danmark, der er gået alvorligt ned i tempo under coronakrisen.

læs mere
Vi spiller live bingo med Peter Skram kendt fra SIFA TV-Bingo.

læs mere
I Himmerland Boligforening er vi i gang med at afklare, hvor mange udendørs håndværkeropgaver, vi kan fremrykke det næste stykke tid.

læs mere
Vi har samlet vores orienteringer om coronavirussen i denne nyhed, og det vil løbende blive opdateret.

læs mere
Himmerland Boligforening er i fuld gang med at transformere seks afdelinger med tilsammen omkring 650 boliger i Aalborg Vestby - en samlet investering på omkring 800 mio. kr.

læs mere
7. februar 2020

Konference om seniorboliger

Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der om 25 år alene i Aalborg vil bo i omegnen af 13.000 flere borgere over 70 år, end der gør i dag. Det må blandt andre de almene boligforeninger forholde sig meget konkret til. Og det gør flere af dem allerede i dag.

læs mere
Takket være millionstøtte fra Lokale og Anlægsfonden og foreningen Realdanias pulje Fælles Rum er realiseringen af Himmerland Boligforenings projekt 'Den grønne arena' i det østlige Aalborg rykket et stort skridt nærmere.

læs mere
Efter at have modtaget et tilskud på 20.000 kr. fra Østifterne, har Himmerland Boligforening investeret i den første el-ladcykel, der nu kommer beboere i det østlige Aalborg til gode.

læs mere
Reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes lejere på oprykningsventelisten/den interne venteliste, er blevet ændret.

Ændringen betyder, at kun hver anden ledige almene familiebolig i boligorganisationen skal tilbydes lejere på oprykningsventelisten.

læs mere
Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der om 25 år alene i Aalborg vil bo i omegnen af 13.000 flere borgere over 70 år, end der gør i dag. Det må blandt andre de almene boligforeninger naturligvis forholde sig meget konkret til. På flere niveauer. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at vi har det nødvendige antal boliger til rådighed, når behovet opstår. De skal også være, hvad man meget bredt kan betegne som "seniorattraktive".

læs mere
I det forgangne årti var boligmarkedet kendetegnet ved et massivt byggeboom overalt i Aalborg.
Først blev der opført tusindvis af ungdomsboliger, hvilket har været med til at gøre byen endnu mere attraktiv for studerende

læs mere
89.000 danskere lever med en demenssygdom. Mere end hver fjerde af dem bor alene - og flertallet af dem bor til leje. Derfor har Alzheimerforeningen i samarbejde med Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening taget initiativ til at gøre boligforeningens områder endnu mere demensvenlige.

læs mere
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger