Gå til Indhold

Afgørende tættere på etablering af 'Den Grønne Arena'

retur
Himmerland Boligforening har netop modtaget den opløftende besked, at Den A.P. Møllerske Støttefond har valgt at give 2,5 mio. kr. til etableringen af 'Den Grønne Arena' i det store boligområde Kildeparken i det østlige Aalborg.

"Med den seneste donation er vi rykket afgørende tættere på realiseringen af projektet. Tidligere på året valgte fondene RealDania og Lokale- og Anlægsfonden at støtte med godt 7 mio. kr. tilsammen. De resterende midler forventer vi at kunne finde lokalt", siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Det er hensigten med 'Den Grønne Arena' at skabe et byrum centralt i boligkvarteret Kildeparken med faciliteter både inde og ude, der kan tiltrække alle aldersgrupper om aktiviteter til fremme af beboernes fysiske, sociale og mentale sundhed.

"Vi vil etablere en bygning og et landskab, hvor beboerne kan mødes på tværs af alder, køn og interesser. Der går således en lige linje fra 'Den grønne arena' og tilbage til vores etablering af Sundheds- og Kvartershuset for et årti siden, for der er fortsat god mening i at arbejde på større sundhed i denne del af Aalborg. Mange husker nok den undersøgelse fra Aarhus Universitet, der på DR afdækkede, at gennemsnitslevealderen i det østlige Aalborg er mere end 10 år lavere end i Hasseris. Der er ingen tvivl om, at den overordnet set største udfordring i det østlige Aalborg er befolkningens sundhedsmæssige tilstand. Det er da også en del af baggrunden for den indsats, som de almene boligorganisationer sammen med kommunen for år tilbage satte i værk for at løfte bydelen både fysisk og socialt. Og nu er vi altså med bidraget fra Den A.P. Møllerske Støttefond kommet et afgørende skridt frem mod realiseringen af de aktuelle planer", fortæller Ole Nielsen.

Bygning og landskab skal udformes, så de danner fleksible rammer for et væld af aktiviteter. Bygningen med kaldenavnet 'Lanternen' skal i sin fremtoning være gennemsigtig og i mørke timer lyse op ved brug af transparente facader og virke inviterende for forbipasserende, der lige vil se, hvad der sker. Huset konstrueres at limtræselementer i forskellige dimensioner tilpasset husets funktioner. Ole Nielsen uddyber:

"Vi vil dele 'Lanternen' op i tre afsnit, hvor det første er et 'orangeri' med blandt andet plads til planter, petanque, dart, skak, et loungeområde, et bogbyttetårn og legehuse. Det andet afsnit bliver en flexsal, der kan bookes af foreninger, institutioner og grupper i området til aktiviteter såsom gymnastik, lettere boldspil og yoga. Og endelig en sal, hvor et dansecenter vil få base, men hvor der også er plads til andre aktører."Det indgår i planen at etablere en forplads, hvor brugerne af 'orangeriet' kan trække ud, når vejret tillader det, ligesom der på et nærtliggende areal tænkes etableret by- og skolehaver.

"Vi forventer, at 'Den grønne arena' bliver et markant mødested, hvor det er inspirerende og sjovt for beboerne at deltage i bevægelsesaktiviteter - eller blot mødes og tale med andre. Uanset aktiviteten er målet at fremme en sund livsstil. 'Den grønne arena' skal supplere de andre aktører i området ved at være det centrale mødested med mere uformelle fællesskaber og tjene som fødekæde til de organiserede og forpligtende fællesskaber i området", fortsætter Ole Nielsen.

Det er hensigten at koble det fysiske byggeri sammen med kulturinstitutionen Trekanten og at tydeliggøre det direkte naboskab til Fritidscentret Byggeren og nærheden til blandt andet flere botilbud for handicappede, en folkeskole samt Sundheds- og Kvartershuset.

Ole Nielsen oplyser, at den primære målgruppe er beboere i det østlige Aalborg inden for en afstand af cirka en kilometer fra 'Den grønne arena'. Her findes omkring 4.000 almene og 1.000 private boliger med anslået 12.000 beboere.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger