Gå til Indhold

Derfor boligforening

I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af cirka 700 boligorganisationer. En af dem - og i øvrigt en af de største i Jylland - er Himmerland Boligforening.


De almene boliger - sådan som man for eksempel finder dem hos os - udmærker sig ved, at der ikke er nogen, der skal tjene på huslejen. Derfor må der ikke budgetteres med overskud i de enkelte afdelinger af en boligforening. Tværtimod kan beboerne være sikre på, at prisen for at bo hos Himmerland Boligforening bliver holdt på et niveau, der svarer til de faktiske udgifter.

Det er også kendetegnende for almene boliger, at hver afdeling af en boligforening er en selvstændig enhed med blandt andet eget regnskab. Det er beboerne i afdelingen, der vælger deres egen afdelingsbestyrelse - og den har til opgave at sikre dem medindflydelse på budgetter, husordener, fællesrum, legepladser og meget mere. Det er afdelingsbestyrelsen, der tager sig af kontakten mellem beboerne, Himmerland Boligforenings hovedbestyrelse og administrationen.


Blandt beboerne og bestyrelserne for de enkelte afdelinger bliver der valgt medlemmer til repræsentantskabet, der er den højeste myndighed for Himmerland Boligforening.
Hos Himmerland Boligforening hviler beboerdemokratiet på nøgleordene medbestemmelse, tryghed, service og dialog.Det er beboerne og bestyrelserne for afdelingerne, der vælger medlemmerne af repræsentantskabet - Himmerland Boligforenings højeste myndighed.
Demokratiet fungerer ikke uden dig

Fordi hver af afdelingerne i Himmerland Boligforening er selvstændige enheder, er det uhyre vigtigt, at demokratiet fungerer. Beboerne bor jo så at sige hos sig selv, så det er afgørende, at der til stadighed er gode græsrødder, der brænder for deres område og for demokratiet. Jo bedre vi er til at engagere beboerne, desto bedre bliver det at bo hos Himmerland Boligforening.


Beboerdemokratiet hos Himmerland Boligforening baserer sig på de fire nøgleord  medbestemmelse, tryghed, service og dialog.


Det hænger nøje sammen med, at boligforeningen er båret af demokrati og fællesskab, præget af tidssvarende boliger til alle, drevet af kvalitet i forvaltningen og baseret på åbenhed og synlighed.

Det er afgørende for os, at der ikke blot er tale om flotte ord. De skal kunne holde i hverdagen - i det daglige samspil med hver eneste beboer og medarbejder i Himmerland Boligforening.Medbestemmelse

Nøgleordet medbestemmelse - det forhold, at det er beboerne, der i videst muligt omfang bestemmer over den afdeling, de bor i - er det centrale i vores arbejde. Hver af Himmerland Boligforenings afdelinger er en selvstændig enhed med blandt andet egen bestyrelse og eget regnskab. Og det er beboere og afdelingsbestyrelser, der vælger de personer, der skal sidde i vores højeste myndighed, repræsentantskabet.

Medbestemmelse handler blandt andet om den enkelte beboers råderet - klik på "Sæt præg på din bolig" og læs mere om mulighederne som beboer hos os.

Sæt præg på din bolig

 


Tryghed

Nøgleordet tryghed dækker over, at vi konstant bestræber os på at sikre beboerne gode og trygge hjem.

Da Himmerland Boligforening blev grundlagt i 1944, handlede det især om at sikre tidssvarende boliger til de svagere grupper i samfundet, mens vi i dag er kendt for at bygge gode boliger med appel til alle samfundslag. 


Det er vores opgave konstant at følge med i, hvordan ønsker og behov på boligmarkedet udvikler sig. Det har eksempelvis givet sig udslag i etablering af børneinstitutioner, ungdomsboliger, udvidede fællesfaciliteter og forskellige former for seniorboliger.Service

Nøgleordet service kommer ikke mindst til udtryk gennem Himmerland Boligforenings omfattende apparat, der har til opgave at servicere alle vores beboere bedst muligt.

Vi har flere end 60 ejendomsfunktionærer - eller viceværter, som de fleste stadig kalder dem.


Det er folkene i marken, der tager sig af den nære kontakt til beboerne i hver enkelt afdeling. Deres kolleger på vores kontor i Rendsburggade i Aalborg står så til gengæld for opgaver som udlejning, drift og vedligeholdelse, nybyggeri, renovering samt regnskab og budget for alle vores afdelinger.Dialog

Nøgleordet dialog dækker over mindst tre relationer: Den nære forbindelse mellem Himmerland Boligforenings kontor og medarbejderne i marken, den gode kontakt mellem administrationen og beboerne - og samspillet med det samfund, der omgiver os.

Nok er Himmerland Boligforening fra 1944, men i mange år havde vi fælles administration med en række andre boligorganisationer. Siden 2004 har vi dog stået helt på egne ben - med de behov for styrket dialog, som det naturligt nok afføder.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger