Gå til Indhold

Vidtrækkende perspektiver i boligaftale

retur
Da boligminister Kaare Dybvad Bek tidligere på ugen præsenterede den politiske aftale, der frem mod 2026 udmønter godt 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering af almene boliger, betegnede han den som 'den største investering i den almene boligsektor nogensinde'.

"Vi har også armene oppe over hovedet på grund af den kæmpestore pose penge, der alene hos os betyder, at lejerne får gavn af omkring 400 mio. kr. til absolut tiltrængte renoveringer i både det vestlige og det østlige Aalborg. Men langt det største potentiale og de mest vidtrækkende perspektiver ligger faktisk i den grønne del af aftalen, som er en fantastisk mulighed for at give danske almene boliger et meget omfattende løft", siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening. Og han uddyber:

"Aftalen rummer flere spor til grøn genopretning af Danmark efter coronanedlukningen, blandt andet med fokus på energioptimering og grønne klimaløsninger, der ovenikøbet kan betale sig for lejerne."

I praksis betyder det, at sager med energibesparende og grønne klimatiltag skal have højere prioritet, når Landsbyggefonden fordeler de penge, lejerne har sparet op i fonden. Samtidig får det almene byggeri mulighed for ekstern finansiering til energibesparende tiltag som et tillæg til støtte fra Landsbyggefonden. 

"For at fremme rentable energirenoveringer bliver der reserveret en del af rammen til en ordning, hvor Landsbyggefonden garanterer for den eventuelle manko, som opstår, hvis energibesparelsen viser sig at være lavere end forventet", siger Ole Nielsen.I den almene sektor har der i lang tid været fokus på grøn omstilling, hvor eksempelvis grønne partnerskaber er et værktøj til at nedbringe aftrykket på kloden. Blandt andet er Himmerland Boligforening en af de centrale aktører i det nyetablerede offentligt-private partnerskab Green Hub Denmark, som Ole Nielsen knytter en tråd til:

"Green Hub Denmark bygger bro mellem virksomheder, forbrugere, forskere og myndigheder for sammen at skabe den bedste platform for grøn vækst i verdensklasse - med udgangspunkt i Aalborg. Det passer som fod i hose i forhold til boligaftalens intention om at sikre et grønnere Danmark, når det gælder vores boliger - blandt andet fordi vi vil kunne etablere små testmiljøer i boligerne og dermed bane vejen for endnu mere effektive grønne renoveringer."

Boligaftalen rummer efter Ole Nielsens opfattelse ikke alene gode nyheder hvad angår renovering, men tydeliggør også, at alment nybyggeri er et oplagt middel til at få gang i væksten. I den forbindelse nævner han beslutningen om at forlænge den kommunale grundkapital på det nuværende niveau frem til 2026:

"Den differentierede kommunale grundkapital har det seneste par år været et effektivt redskab til at sikre opførelse af små og billige almene boliger, for den er et incitament til netop denne type byggeri. Forlængelsen giver kommunerne en lang og stabil planlægningshorisont, hvilket er afgørende for, at der for eksempel i Aalborg bliver opført flere almene boliger, som en bred kreds af borgere har råd til at bo i."

Opsummerende betragter Ole Nielsen boligaftalen som 'fantastisk her og nu', men der er et aber dabei:

"Det er nødvendigt, at politikerne også er opmærksomme på det behov, der vil være for at sikre nye midler, når den aktuelle venteliste hos Landbyggefonden er elimineret. Der er stadig rigtig meget alment byggeri rundt om i landet, der trænger til at blive løftet. Alene i Himmerland Boligforening er der i hvert fald yderligere 5-600 boliger i primært det østlige Aalborg, der trænger til renovering, og i den sammenhæng er det afgørende, at Landsbyggefondens midler fortsat bliver sat i spil til fordel for miljø, samfund og beboere", siger Ole Nielsen.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger