kildeparken2020

Nyt fra os

Himmerland Boligforening er i fuld gang med at transformere seks afdelinger med tilsammen omkring 650 boliger i Aalborg Vestby - en samlet investering på omkring 800 mio. kr.

læs mere
Kilde:
7. februar 2020

Konference om seniorboliger

Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der om 25 år alene i Aalborg vil bo i omegnen af 13.000 flere borgere over 70 år, end der gør i dag. Det må blandt andre de almene boligforeninger forholde sig meget konkret til. Og det gør flere af dem allerede i dag.

læs mere
Kilde:
Takket være millionstøtte fra Lokale og Anlægsfonden og foreningen Realdanias pulje Fælles Rum er realiseringen af Himmerland Boligforenings projekt 'Den grønne arena' i det østlige Aalborg rykket et stort skridt nærmere.

læs mere
Kilde:
Efter at have modtaget et tilskud på 20.000 kr. fra Østifterne, har Himmerland Boligforening investeret i den første el-ladcykel, der nu kommer beboere i det østlige Aalborg til gode.

læs mere
Kilde:
Reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes lejere på oprykningsventelisten/den interne venteliste, er blevet ændret.

Ændringen betyder, at kun hver anden ledige almene familiebolig i boligorganisationen skal tilbydes lejere på oprykningsventelisten.

læs mere
Kilde:
Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der om 25 år alene i Aalborg vil bo i omegnen af 13.000 flere borgere over 70 år, end der gør i dag. Det må blandt andre de almene boligforeninger naturligvis forholde sig meget konkret til. På flere niveauer. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at vi har det nødvendige antal boliger til rådighed, når behovet opstår. De skal også være, hvad man meget bredt kan betegne som "seniorattraktive".

læs mere
Kilde:
I det forgangne årti var boligmarkedet kendetegnet ved et massivt byggeboom overalt i Aalborg.
Først blev der opført tusindvis af ungdomsboliger, hvilket har været med til at gøre byen endnu mere attraktiv for studerende

læs mere
Kilde:
89.000 danskere lever med en demenssygdom. Mere end hver fjerde af dem bor alene - og flertallet af dem bor til leje. Derfor har Alzheimerforeningen i samarbejde med Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening taget initiativ til at gøre boligforeningens områder endnu mere demensvenlige.

læs mere
Kilde:
18. december 2019

Huslejen i ro for de fleste

I forbindelse med årsskiftet regulerer Himmerland Boligforening huslejen for beboerne i de flere end 7.000 boliger i organisationens afdelinger i og omkring Aalborg.

læs mere
Kilde:
Siden 2017 har fire danske boligorganisationer haft et udviklingsprojekt med børnedemokrati. Tanken er, at børnene skal få medbestemmelse i det område de bor og samtidig udvikle demokratiske kompetencer, som bidrager til lokalsamfundet.

læs mere
Kilde:
I efteråret 2020 tager Himmerland Boligforening fat på opførelsen af 32 boliger for borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser - og nu er 14 ansøgere om prækvalifikation reduceret til fire.

læs mere
Kilde:
Himmerland Boligforening er årets vinder af Bygherreprisen, som hvert år uddeles til en pro-fessionel bygherre, som har været i stand til at skabe merværdi for sine omgivelser på bag-grund af den læren og viden som skabes i en byggeproces.

læs mere
Kilde:
Det store område i Aalborgs vestby, der tidligere rummede De Danske Spritfabrikkers produktionsanlæg, er under markant forandring. Fredede dele af fabrikken finder ny anvendelse - og området som helhed bliver fortættet med nybyggeri af både almene og privatfinansierede boliger.

læs mere
Kilde:
I BygTek 16. oktober 2019 er Dansk Byggeri citeret for, at der skulle mangle omkring 1.200 ungdomsboliger i Aalborg. Tallet er baseret på en analyse af sammenhængen mellem afstand mellem bolig og uddannelsessted og frafald fra uddannelsen i landets største byer.

læs mere
Kilde:
Det er ikke kun private boligejere, der i denne tid drager fordel af en historisk lav rente - også almene boligforeninger er i fuld gang med at omlægge realkreditlån.
Det kan man tale med om hos Himmerland Boligforening, hvor der er udsigt til en rigtig pæn besparelse.

læs mere
Kilde:
Kom på ventelisten til nogen af Aalborgs mest attraktive lejligheder. Til maj 2020 er der indflytning i Teatergården - her lanceres 48 nye og toplækre lejligheder i hjertet af Aalborg. Priserne starter fra 5.800 kr.

læs mere
Kilde:
For kort tid siden vandt Himmerland Boligforening Byplanprisen 2019 - og nu er man blandt de tre nominerede som landets mest innovative og socialt bæredygtige initiativ.

læs mere
Kilde:
Det er det unikke samarbejde mellem Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune, der løber med Byplanprisen 2019 - landets fornemmeste hæder for særlig indsats til fremme af gode, smukke eller innovative bymiljøer.

læs mere
Kilde:
Blandede boliger i blandede afdelinger i blandede boligområder. Det har i adskillige år været et mantra for Himmerland Boligforening.

læs mere
Kilde:
Bygherreforeningen har skåret et historisk stærkt felt på 20 projekter til, så der nu er fem kandidater tilbage i kampen om Bygherreprisen 2019. Himmerland Boligforening er nomineret for Aalborg-modellen - et mønstereksempel på samarbejde mellem boligforening, kommune og lokalt erhvervsliv, der har vendt udviklingen i et af Nordjyllands mest udsatte boligområder.

læs mere
Kilde:
En ny aftale skal gøre det lettere for kommunens boligforeninger at komme i gang med den grønne omstilling.

læs mere
Kilde:
Dansk Byplan Laboratorium har netop offentliggjort, at Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune er blandt de tre nominerede til Byplanprisen 2019.

læs mere
Kilde:
Det kan godt være, at det er lidt søgt at tale om rejsegilde på en vugge, men når nu det gælder en mærkedag for et byggeri, der ligger, hvor noget af det allerældste af det centrale Aalborg lå, går det nok endda.

læs mere
Kilde:
By- og landskabsudvalget har godkendt, at Himmerland Boligforening bygger 32 boliger for borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser.

læs mere
Kilde:
Himmerland Boligforening er i fuld gang med renoveringen af første del af Søheltekvarteret i Aalborgs vestby - og nu kommer turen til langt den største af afdelingerne.

læs mere
Kilde:
Himmerland Boligforening har på sit repræsentantskabsmøde valgt både ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer for organisationsbestyrelsen.

læs mere
Kilde:
I slutningen af marts 2019 rundede Himmerland Boligforening de 75 år, men først nu tager man for alvor hul på markeringen af jubilæet.

læs mere
Kilde:
Fra slutningen af 1940'erne og mange år frem havde Danmark et boligministerium. De senere år har boligområdet imidlertid været blandet sammen med alt mulig andet - fra by, landdistrikt og udlændinge til integration, transport og bygninger. Desværre ofte med det resultat, at boligdelen er blevet nedtonet til fordel for et område med mere vægt hos ministeren.

læs mere
Kilde:
Et af Svenstrups store byggeprojekter - renoveringen af 29 huse og opførelsen af yderligere 25 - nærmer sig hastigt sin afslutning.

læs mere
Kilde:
Boligmarkedet i Aalborg er fortsat præget af, at efterspørgsel og priser stiger med høj fart. Det er i sig selv ikke nogen overraskelse, men det er det til gengæld, at efterspørgslen stiger mest i det østlige Aalborg.

læs mere
Kilde:
Navnet har en historisk forbindelse til, at området engang var landsbyen Tornhøj. Siden 1970'erne er det udbygget med et stort antal boliger, og det udgør i dag en central del af det østlige Aalborg

læs mere
Kilde:
Der er mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået en aftale, der skal gøre det nemmere for boligorganisationerne at bygge flere blandede boligbyggerier i samarbejde med private partnere.

læs mere
Kilde:
I 2018 blev der i flere omgange gennemført en rundtur med den såkaldte "Jobbus 9220", der skulle skaffe arbejdskraft til virksomheder og hjælpe ledige i det østlige Aalborg i arbejde. Det blev en succes - og fører nu til en ny runde.

læs mere
Kilde:
Regeringen og Dansk Folkeparti vil gøre det nemmere for danskere at få en billig og attraktiv almen bolig. Forslaget går ud på at sidestille den eksterne venteliste til boliger med den interne venteliste, hvor boliger bliver tilbudt til personer, der allerede bor i boligforeningen.

læs mere
Kilde:
Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) bor der seniorer i stadig flere af landets parcelhuse - blandt andet fordi der ofte ikke er tilstrækkeligt med almene boliger i det område, de gerne vil bo i.

læs mere
Kilde:
Regeringens vækstteam for klima-, miljø- og energiteknologi foreslår, at der i to store danske byer bliver etableret storskalaprojekter, hvor en hel by eller bydel er testomra°de og udstillingsvindue for implementeringen af innovativ energi- og miljøteknologi.

læs mere
Kilde:
Godt og vel en halv milliard kroner. Det er omfanget af det byggeri, som Himmerland Boligforening forventer vil falde ind under den rammeaftale, organisationen i denne uge indgår med seks samarbejdspartnere.

læs mere
Kilde:
Ifølge Aalborg Kommune vil indbyggertallet frem mod 2030 stige fra de nuværende godt 213.500 til over 228.500 - og disse nye borgere skal have et sted at bo.

læs mere
Kilde:
2019 bliver for Himmerland Boligforenings vedkommende et år med ekstra synlighed. Som mange givetvis ved, runder vi 75 år i slutningen af marts, men vi vil ikke begrænse os til at markere det en enkelt dag.

læs mere
Kilde:
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
OK

Søg dokumenter

Se boliger