kildeparken2020

Nyt fra os

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) bor der seniorer i stadig flere af landets parcelhuse - blandt andet fordi der ofte ikke er tilstrækkeligt med almene boliger i det område, de gerne vil bo i.

læs mere
Kilde:
Regeringens vækstteam for klima-, miljø- og energiteknologi foreslår, at der i to store danske byer bliver etableret storskalaprojekter, hvor en hel by eller bydel er testomra°de og udstillingsvindue for implementeringen af innovativ energi- og miljøteknologi.

læs mere
Kilde:
Godt og vel en halv milliard kroner. Det er omfanget af det byggeri, som Himmerland Boligforening forventer vil falde ind under den rammeaftale, organisationen i denne uge indgår med seks samarbejdspartnere.

læs mere
Kilde:
Ifølge Aalborg Kommune vil indbyggertallet frem mod 2030 stige fra de nuværende godt 213.500 til over 228.500 - og disse nye borgere skal have et sted at bo.

læs mere
Kilde:
2019 bliver for Himmerland Boligforenings vedkommende et år med ekstra synlighed. Som mange givetvis ved, runder vi 75 år i slutningen af marts, men vi vil ikke begrænse os til at markere det en enkelt dag.

læs mere
Kilde:
17. december 2018

Den sidste mursten er lagt

Himmerland Boligforening har de seneste tre år været i gang med en storstilet renovering af flere end 1.000 boliger i Kildeparken i det østlige Aalborg - og nu er den sidste mursten lagt i det sidste gårdhus i afdelingen på Ravnkildevej.

læs mere
Kilde:
Efter det første spadestik i slutningen af oktober 2018 er der nu god gang i nedrivningsarbejdet i forbindelse med et større renoverings- og nybygningsprojekt i Svenstrup.

læs mere
Kilde:
Vil man have kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt at bidrage til, at der til stadighed bliver uddannet unge, der kan træde til, når de ældre falder fra.

læs mere
Kilde:
Lokale- og Anlægsfonden og Realdania har besluttet at bevillige Himmerland Boligforenings projekt "Den grønne arena i Kildeparken, Aalborg Øst - til fremme af fysisk, social og mental sundhed" op til 200.000 kroner fra puljen "Fælles Rum".
Projektet er i tråd med Realdania og Lokale- og Anlægsfondens indsats "Fælles Rum", der har fokus på gode initiativer til mødesteder og fritidsfaciliteter, der kan skabe større sammenhængskraft og social balance i eller omkring udsatte boligområder eller områder, der er i risiko for at blive det.
- Visionen er at skabe et grønt byrum centralt i Kildeparken med faciliteter både i bygninger og i det fri, som kan tiltrække alle aldersgrupper om aktiviteter, der kan fremme beboernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Det er hensigten, at bygninger og landskab skal udformes som fleksible rammer for skiftende og midlertidige aktiviteter som leg, spil, motion, gåture, hygge, events og meget mere. "Den grønne arena" skal have appel til brugerne både sommer og vinter, i dag- og aftentimerne og til hverdag og i weekenden, fortæller Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.
Han ser et betydeligt potentiale i projektet, idet det er blandt kun 11 forslag, der af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at modtage udviklingsstøtte:
- I løbet af det kommende år får vi og de 10 øvrige projekter rundt om i landet mulighed for at søge om støtte til realiseringen og det er Realdania forventning, at mellem tre og syv projekter vil blive udvalgt i denne del af "Fælles Rum"-puljen. De vil hver især få fem-syv millioner kroner til arbejdet - og det er selvfølgelig det mål, vi sigter efter.
Om projektet, der er udviklet i samarbejde med Aalborg Kommunes sundheds- og kulturforvaltning, siger Himmerland Boligforenings udviklingschef Sven Buch uddybende:
- Projektet tager udgangspunkt i et eksisterende grønt område i Kildeparken på omkring 5.000 kvadratmeter og et omfattende stisystem, der forbinder alle boligenklaver med området. Der er tale om et meget centralt beliggende område, der har store potentialer, men i dag kun bliver anvendt i begrænset omfang. Der er en boldbane, en legeplads, en kælkebakke og en åben plæne, der bliver brugt til byfester, men der er mulighed for langt mere og det er det, vi fokuserer på i projektet.
I den indledende fase, som Lokale- og Anlægsfonden og Realdania har bevilget midler til, handler det om at udvikle et design for bygninger, overdækninger og uderum, som giver de mest fleksible rammer for udfoldelse og aktivitet. Eksempelvis er det tanken at der i bygningerne, som Himmerland Boligforening forestiller sig opført som "kolde haller", etableres gulvbelægninger af forskellige karakter, hårdhed og robusthed, der giver færrest mulige begrænsninger for brugen af dem.
Projektet har også fokus på at udvikle løsninger for den daglige drift, hvilket skal ske i et samspil mellem boligforeningen, Aalborg Kommune og andre interessenter.
Den primære målgruppe for "Den grønne arena" er cirka 4.000 almene og 1.000 private boliger i Kildeparken med anslået 12.000 beboere. De findes ikke mindst i Himmerland Boligforenings afdelinger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej.

læs mere
Kilde:
Tirsdag 23. oktober 2018 tager Svenstrup Boligforening og Himmerland Boligforening første spadestik til både nybyggeri og renovering af eksisterende boliger i Svenstrup. Det er en plan, der har været længe undervejs og som nu endelig kommer godt i vej.

læs mere
Kilde:
Fredag 28. september 2018 tager Himmerland Boligforening et af de forholdsvis sjældne første spadestik - nemlig til et byggeri i den ældre del af det centrale Aalborg.

læs mere
Kilde:
Når Himmerland Boligforening i dagene 8.-15. september 2018 deltager i Aalborg Bæredygtighedsfestival, sker det med et stærkt fokus på FN´s 17 Verdensmål.

læs mere
Kilde:
For at hjælpe arbejdsmarkedet med det paradoks, at adskillige brancher efterspørger medarbejdere, mens der fortsat er mange ledige, var Himmerland Boligforening tidligere på året blandt initiativtagerne til "Jobbus 9220". Og nu bliver den gode idé udbygget.

læs mere
Kilde:
Stadig flere af Himmerland Boligforenings afdelinger får solcelleanlæg - og det har beboerne ikke mindst nydt godt af i den exceptionelt solrige sommer, vi har oplevet i år.

læs mere
Kilde:
Lørdag 1. september 2018 tager Himmerland Boligforening nyeste afdeling, der er placeret på den centrale havnefront i Aalborg, imod de første beboere.

læs mere
Kilde:
Ofte er rejsegilder en ganske lokal forestilling, men det var ikke tilfældet, da det gjaldt Blåkildevej i det østlige Aalborg, hvor der fra flere sider blev talt om en kilde til inspiration for resten af landet.

læs mere
Kilde:
Det er reelt kun ret beskedne dele af det store byområde Aalborg Øst, der i tidens løb har båret ghettobetegnelsen, men ikke desto mindre har den i årtier klæbet til denne del af Aalborg som helhed.

læs mere
Kilde:
I alt 27 familier fra Sundparken og Kildeparken i det østlige Aalborg har været på sommerlejr hos Ønskeland i Brovst.

læs mere
Kilde:
Sommerferie er en fantastisk ting. Særligt når du kan være sammen med alle dine venner fra Tornhøjskolen, Herningvej Skole, Mellervangskolen og Fritidscenter Smedegården. De sidste fem år har "Sommer På Runderen" været fast inventar om sommeren i det østlige Aalborg.

læs mere
Kilde:
Hele 85 procent af de beboede boliger i Aalborg Kommune, der blev opført i 2017, er beboet af lejere, og det er et godt stykke over det typiske årsgennemsnit. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Himmerland Boligforening har bearbejdet.

læs mere
Kilde:
Hvis man ellers husker at få vandet, rummer denne sommer alle muligheder for en frodig have. Det kan man blandt andet konstatere i Himmerland Boligforenings afdeling Idrætsbyen på Hadsundvej i Aalborg, hvor delehaverne står på spring med jordbær og mange andre herligheder.

læs mere
Kilde:
2. juli 2018

Jobbus giver jobs

Det er velkendt, at arbejdsmarkedet kæmper med et paradoks: Der er i en lang række brancher voldsom efterspørgsel efter medarbejdere - samtidig med at der fortsat er ganske mange ledige.

læs mere
Kilde:
Beboerne i Himmerland Boligforenings afdeling Golfparken har med overvældende flertal sagt ja til nedlæggelse af et ældre garageanlæg på Hadsundvej - og ja til etablering af en dagligvarebutik.

læs mere
Kilde:
26. juni 2018

Repræsentantskabsmøde

To gange om året holder Himmerland Boligforening repræsentantskabsmøde.
Årets første repræsentantskabsmøde blev afholdt torsdag den 21. juni 2018.

læs mere
Kilde:

Foreningen Gestus Nord er sat i verden for at yde en indsats for de svageste i landsdelen - på en anden måde end hvad man traditionelt forbinder med velgørenhed.


læs mere
Kilde:
Efter længere tids tilløb er det nu en realitet: Svenstrup Boligforening tager i disse dage fat på renovering af 29 huse og opførelse af yderligere 25 i et projekt, der forventes at være gennemført i sommeren 2020.

læs mere
Kilde:
Det er nu muligt for beboere og medlemmer i Himmerland Boligforening at købe klippekort til Mad Med Kærligheds populære frostmadskoncept.

læs mere
Kilde:
Hidtil har det været sådan, at en kommune via det såkaldte grundkapitalindskud betaler 10 procent af prisen for at bygge nye almene boliger, mens beboerne betaler to procent og resten bliver finansieret af stat og kreditforeninger

læs mere
Kilde:
Klub Himmerland er en fordelsklub for f Himmerlands beboere.
Som beboer er man automatisk medlem - ganske gratis.

læs mere
Kilde:
Sådan var vejret heldigvis, da vi fredag den 8. juni var på vores årlige personaletur.

En gang om året er alle Himmerlands fastansatte samlet til en fælles tur - denne gang rundt i vores mange afdelinger.

læs mere
Kilde:
River man almene boliger ned, sådan som der lægges op til i regeringens strategi "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", må man nødvendigvis bygge nye.

læs mere
Kilde:
Sammen med ANR/Radio Nordjyske spiller Himmerland Boligforening fire torsdage i maj og juni nøglebingo, hvor lytterne har mulighed for at vinde gode pengepræmier. 

læs mere
Kilde:
7. maj 2018 holdt Himmerland Boligforening rejsegilde på den første del af det ganske omfattende Tornhøjgård-projekt - nærmere betegnet på botilbuddet Tornhøjgård.

læs mere
Kilde:
Da regeringen i marts offentliggjorde strategien "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", indeholdt den et finansieringsforslag, der ville fjerne op mod 20 mia. kr. fra Landsbyggefonden og dermed fra projekter til særdeles påkrævede renoveringer inden for den almene boligsektor generelt. Det var man ikke just vilde med hos Himmerland Boligforening, men nu er direktør Ole Nielsen mere tilfreds

læs mere
Kilde:
Himmerland Boligforening har i disse år stærkt fokus på blandede byggerier - altså renoveringer eller nybyggerier hvis beboerne har vidt forskellig uddannelse, beskæftigelse, alder, etnisk oprindelse, religion og social status. Nybyggeriet Siloen på den østlige havnefront i Aalborg må siges at være et sådant blandet byggeri, for det kommer til at rumme såvel studerende som familier, ligesom det får både lejere og ejere.

læs mere
Kilde:
I dagene 3.-6. maj sætter Aalborg Arkitekturfestival 2018 fokus på en række aspekter i tidens og fremtidens arkitektur - og Himmerland Boligforening er også denne gang blandt arrangørerne.

læs mere
Kilde:
Onsdag den 11. april 2018 besøgte Mette Frederiksen Aalborg Øst, og gjorde et længere ophold på Fyrkildevej i Aalborg Øst.

læs mere
Kilde:
6. april 2018

Seniorboliger som tema

I nogen tid har Himmerland Boligforening haft fokus på behovet for seniorboliger - efter en del år med byggeri af især ungdomsboliger.


Gennemsnitsalderen i Aalborg nærmer sig hastigt de 40 år, og derfor vil interessen for seniorboliger og seniorfællesskaber blive endnu mere markant.


læs mere
Kilde:
I Aalborg har man især i de sidste 20 år arbejdet målrettet på at imødegå det stigende behov for studieboliger til de tusindvis af studerende, der hvert eneste år vælger Aalborg som deres studieby. Det har været den helt rette tilgang, og vi er kommet rigtig langt på den front, og i dag er Aalborg en af de mest attraktive studiebyer overhovedet.

læs mere
Kilde:
Gennemsnitsalderen i Aalborg Kommune steg igen sidste år, hvor kommunens befolkningsvækst primært var drevet af seniorer.

læs mere
Kilde:
16. marts 2018

Går solen ned over vest?

Regeringen offentliggjorde tidligere på måneden strategien "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030". Eller det, der i folkemunde hurtigt fik betegnelsen "Ghettoplanen".

læs mere
Kilde:
Stor aktivitet på de nordjyske byggepladser har ført til en betydelig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft og en reel risiko for mangel på kvalificerede medarbejdere. Det er baggrunden for, at Himmerland Boligforening har engageret sig i projektet "Byg i Nord"

læs mere
Kilde:
13. februar 2018

Himmerland dyrker talenterne

Inden for få år vil en del af Himmerland Boligforenings varmemestre nå pensionsalderen. Det er baggrunden for et omfattende uddannelsesforløb, der skal gøre yngre medarbejdere klar til at træde til, når de ældre vælger at forlade virksomheden.

læs mere
Kilde:
Himmerland Boligforening oplever, at flere nordjyder tror, at en beslutning om at flytte i lejebolig er lig med et farvel til muligheden for at renovere og forbedre sit hjem. Det er dog en udbredt misforståelse, lyder det fra boligforeningen, der står for udlejningen af cirka 7.000 lejemål i Nordjylland.

læs mere
Kilde:
Udtjente vinduer fra Himmerland Boligforenings afdeling på Henning Smiths Vej i Aalborgs vestby er på vej til nyt liv i 20 rækkehuse i Ørestad Syd på Amager.

læs mere
Kilde:
Det er ikke hverdagskost, at seks gode boliger midt i et klassisk parcelhuskvarter bliver sat til salg på én gang, men det er faktisk, hvad der sker i Svenstrup.

læs mere
Kilde:

Så tilbyder Himmerland Boligforening i samarbejde med Fokus Folkeoplysning vores beboere gratis ordblindeundervisning.


Udover at være ordblind, er eneste betingelse for at deltage, at man er over 18 år.


læs mere
Kilde:
3. januar 2018

I dag er vi byudviklere

Statsminister Lars Løkke Rasmussen omtalte ikke Himmerland Boligforening i sin nytårstale, men han kunne godt have gjort det, hvis han ville have nævnt et godt eksempel på, at målrettet indsats giver mening - og resultater.

læs mere
Kilde:
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
OK

Bliv medlem her
- og få fordelene fra i dag

Bliv medlem her

Bliv medlem
- og få fordelene fra i dag

Kun som medlem kan du stå på venteliste - og vælge din drømmebolig mellem vores mere end 7.000 boliger.

Samtidigt må du bruge alle de gode tilbud i Klub Himmerland fra første dag.
 

Søg dokumenter

Se boliger