Gå til Indhold

650 boliger i Vestbyen i Aalborg under forandring

retur


Himmerland Boligforening er i fuld gang med at transformere seks afdelinger med tilsammen omkring 650 boliger i Aalborg Vestby - en samlet investering på omkring 800 mio. kr.


- I adskillige år har det mest synlige, når det kommer til renoveringer, for vores vedkommende været det praktiske arbejde med opgradering af flere end 1.000 boliger i det østlige Aalborg. Men sideløbende har vi planlagt den næste store renoveringsrunde, som nu finder sted i den anden ende af Aalborg, fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.


I afdeling 3, der omfatter næsten 200 boliger på Henning Smiths Vej og Poul Buås Vej, er håndværkerne ved at være færdige med en totalrenovering. Den første blok blev afsluttet i efteråret 2018, mens den anden blev klar til beboerne i foråret 2019. Tredje blok kunne tages i brug i slutningen af 2019 og Ole Nielsen forventer, at afdelingens fjerde og sidste blok vil være endeligt renoveret inden sommerferien.
Baggrunden for renoveringen af afdelingen på Henning Smiths Vej og Poul Buås Vej er, at der er tale om 75 år gamle bygninger, der efterhånden var blevet mærket af de mange års brug. Ole Nielsen uddyber:


- Dertil kommer, at badeværelser, køkkener og adgangsforhold til boligerne ikke har levet op til nutidens - og da slet ikke fremtidens - forventninger og krav. Hvis vi ønsker en fortsat god udlejning i afdelingen mange år frem, er det tvingende nødvendigt, at vi i samme omgang får indarbejdet en større variation i typer og størrelser af lejligheder, og det har beboerne heldigvis været enige med os i. Derfor har vi gennemført en renovering, der blandt andet omfatter reparation af fuger i facader, efterisolering af gavle, udskiftning af alle vinduer og udvendige døre, udskiftning af tagbeklædning, udskiftning af dele af installationerne til vand, varme, afløb og el samt etablering af portgennemgange. Desuden er der blevet etableret en række elevatorer, mens der i den enkelte bolig er kommet ny sanitet på badeværelset, nyt køkken, mekanisk ventilation samt adgang til egen terrasse for samtlige boliger i stueplan og altaner i alle øvrige lejligheder. Samtidig er en del af boligerne blevet udvidet med et ekstra værelse - for nogles vedkommende endda flere værelser, idet vi har sammenlagt eksisterende lejligheder.


Også afdelingerne 10, 12 og 13, hvis omkring 120 boliger er beliggende på Kastetvej og i Otte Ruds Gade, gennemgår en totalrenovering ude og inde.


For nogle bygningers vedkommende er der dog tale om så markant ombygning, at det giver et anderledes udtryk end hidtil.


- Disse afdelinger består af en homogen og tidstypisk bebyggelse opført i den tidlige efterkrigstid. Beliggenheden er fortsat attraktiv, men der er et udtalt behov for at få tilført nyt liv til både boligerne og byggeriet som sådan. Vi har selvfølgelig foretaget løbende renovering, men nu skal der mere til, for afdelingerne er præget af utidssvarende indretning, udtjente installationer, ringe indeklima og for højt energiforbrug. Desuden er der behov for renovering af kloaksystemet, ligesom vi skal have skiftet vinduer og tage, installeret nye badeværelser og køkkener, fornyet vand-, afløbs- og el-installationerne og lydisoleret boligerne bedre, siger Ole Nielsen.


En betydelig del af Vestbyens byggeri er kendetegnet ved de røde teglfacader og dette overordnede indtryk bliver bevaret. Nok bliver tage og vinduer skiftet ud, men målet er, at de nye materialer de fleste steder er i tråd med det oprindelige udseende.


- For nogle bygningers vedkommende er der dog tale om så markant ombygning, at det giver et anderledes udtryk end hidtil. I samme forbindelse indretter vi nye tilgængelighedsboliger i varierende størrelser og nye tagboliger - og i den enkelte lejlighed sørger vi blandt andet gennem nye vinduespartier for udnyttelse af passiv solvarme. I det hele taget har vi et højt ambitionsniveau for energioptimeringen, så renoveringen bliver et eksempel på, hvor langt man kan nå, siger Ole Nielsen.


Også afdeling 8, der omfatter flere end 300 boliger på adresserne C.V. Jessens Gade, Engtoftevej, Henrik Gerners Gade, Otte Ruds Gade, Steen Billes Gade og Vestre Fjordvej, skal totalrenoveres. Beboerne har godkendt projektet og Himmerland Boligforening venter nu blot på grønt lys fra byrådet.


- Endelig er der afdeling 11, der består af godt 15 boliger på Kastetvej og i C.V. Jessens Gade. Her er der tale om en udvendig renovering, så snart er hele afdelingen omgivet af stillads, da vi blandt andet skal have skiftet tagkonstruktionen. Desuden omfatter renoveringen nye fuger i facaden, udskiftning af vinduer og udvendige døre samt genmontering af altaner, fortæller Ole Nielsen.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger