Gå til Indhold

Så er der liv i Teatergården

retur


Fredag 1. maj 2020 kommer der ekstra liv i det centrale Aalborg. Det sker når de første beboere rykker ind i ejendommen Teatergården på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen.


"Gennem mange år havde vi en lille afdeling med knap 10 boliger i et par gamle byhuse i Sankelmarksgade. Da de trængte til en meget alvorlig renovering, gjorde vi os tanker om muligheden af at udvide afdelingen på den ledige plads mod Bleggårdsgangen og det kunne heldigvis lade sig gøre. Derfor er det både et par års renovering og nybyggeri, beboerne nu rykker ind i", fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.


Mens de gamle huse i hovedsagen har bevaret det velkendte udtryk, er der lagt vægt på, at de nye bygninger indgår i en naturlig sammenhæng med karréstrukturen, der er kendetegnende for denne del af Aalborg. Derfor kan man blandt andet genfinde nogle af de træk, der er karakteristiske for andre huse i Sankelmarksgade og de omkringliggende gader.


"Samtidig har vi med det nye byggeri på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen fået skiftet en ret uskøn parkeringsplads ud med en tiltrængt færdiggørelse af karréen. Her er der tale om et markant udtryk med nutidig arkitektur, men samtidig er der også her træk, der kan genfindes andre steder i kvarteret", fortæller Ole Nielsen.


Byggeriet har på grund af nærheden til Aalborg Teater fået navnet Teatergården. Området bliver ofte betegnet som byens vugge, da der er tale om Aalborgs historiske bykerne omkring domkirken med status som kulturarvsareal af national betydning. Trods tidligere tiders saneringer og gadegennembrud er det fortsat her, man finder spor fra den middelalderlige bykerne mellem de gamle åløb. Vesterå og Lilleå havde tidligere en del af deres løb gennem området, men er sidenhen blevet ført udenom.


Bleggårdsgangen var i gamle dage vandgyde for Skolegade (nu Vingårdsgade) til den del af Vesterå, der også blev kaldt Bleggårdsåen. Den lille gade, der i øvrigt også har heddet Podemesterens Gyde og Skolegadens Vandgyde, ligger vest for et område, hvor Aalborgs blegemestre lagde færdigvævet hørlærred til blegning i 1600-årene. Sankelmarksgade er langt nyere, idet den er anlagt i 1870'erne og navngivet til minde om kampene ved Sankelmark i Anden Slesvigske Krig i 1864.


"Det har været med i vores overvejelser, at vi - samtidig med at vi bygger tidssvarende boliger - bidrager til bybilledet med en bebyggelse, der viderefører områdets velkendte struktur med blandt andet trappeopgange og portåbninger", siger Ole Nielsen.


Teatergården er et samspil mellem boligformer, idet Himmerland Boligforening har 48 lejeboliger på to til tre værelser og en gennemsnitlig størrelse på cirka 90 kvadratmeter, hvortil kommer ni private boliger finansieret af Ejendomsmæglernes Fond. Om den dybere mening med samspillet med en privat aktør siger Ole Nielsen:


"Al erfaring viser, at jo mere diversitet et boligområde indeholder, desto bedre er det for dets udvikling. Eller sagt på en anden måde: De blandede boliger er vejen frem. Derfor har vi i dette projekt haft stærkt fokus på at skabe blandede boliger, hvor det handler om at få den bedste sammensætning af blandt andet beskæftigelse, alder, indkomst, nationalitet, religion og uddannelse. Og derfor har det givet god mening at samarbejde med Ejendomsmæglernes Fond om realisering af projektet."
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger