Gå til Indhold

Nyhedsarkiv 2017

Himmerland Boligforening har ved adskillige lejligheder de seneste år høstet national anerkendelse for sine renoveringer og nybyggerier - og nu kan international hæder fra Matilde Baffa Ugo Rivolta European Architecture Award 2017 føjes til rækken.

læs merelæs mere
Aalborg Byråd har givet den formelle godkendelse og Himmerland Boligforening kan nu gå i gang med en længe ventet renovering af 108 rækkehuse med almene familieboliger i afdelingen Danagården i Svenstrup.

læs mere
Der har i en årrække i det østlige Aalborg været en helhedsplan - et udviklingssamarbejde - mellem Aalborg Kommune og flere boligforeninger. Denne plan blev tidligere på året for Himmerland Boligforenings vedkommende erstattet af Center for Samskabelse og det har blandt andet åbnet for, at skoleelever nu kan få et unikt indblik i de mange aspekter, der er forbundet med moderne byggeri.

læs mere
BL - Danmarks Almene Boliger, der er interesse- og brancheorganisation for flere end 500 almene boligorganisationer, har sammen med tv-stationen DK4 bedt beboere i landets almene boliger om at indsende videoer af deres hjem og fortælle, hvorfor netop de bor i Danmarks dejligste hjem. Og på konferencen Almene Boligdage 17 er det nu blevet afgjort, at landets dejligste hjem ligger i Aalborg.

læs mere
14. november 2017

Blandede boliger er vejen frem

Al erfaring viser, at jo mere diversitet et boligområde indeholder, desto bedre er det for dets udvikling. Eller sagt på en anden måde: De blandede boliger er vejen frem. Det handler imidlertid ikke udelukkende om at få blandet nationalitet og religion, som mange tror. Fokus skal i høj grad også være på, at få skabt den rigtige sammensætning ud fra for eksempel beskæftigelse, alder, indkomst og uddannelse.

læs mere

Hidtil har Himmerland Boligforening opereret efter en 2020-plan, når det gælder udvikling af afdelingerne i det østlige Aalborg.

Om få år er de sidste store renoveringer, der indgår i planen, gennemført og det er tid til at rette blikket mod et nyt punkt ude i fremtiden.et nyt punkt ude i fremtiden.
- Det er altid godt med friske øjne på tingene og derfor har vi allieret os med Aalborg Universitet, der dette efterår gennemfører et intensivt forløb, hvor omkring 60 studerende fordelt på 11 grupper vil konkurrere om den bedste byudviklingsløsning,


læs mere
Antallet af seniorer bosiddende i Aalborg Kommune stiger markant i de kommende år.

Derfor har Himmerland Boligforening, sammen med Realdania, allerede indledt forberedelserne til den kommende ændring i aldersfordelingen af borgere i Aalborg Kommune.

læs mere
Antallet af seniorer bosiddende i Aalborg Kommune stiger markant i de kommende år. Derfor bør man allerede nu flytte fokus fra ungdomsboliger til seniorboliger, mener man hos Himmerland Boligforening.

Aalborg har gennem de seneste år haft en nærmest eksplosiv udvikling på boligfronten, hvor et stort antal nye boliger er blevet opført. Størstedelen af dem har været målrettet unge uddannelsessøgende og har således haft til formål at imødekomme den store tilflytning af unge, som byen stadig oplever.

læs mere
For fem år siden gik Himmerland Boligforening hjem med laurbærrene i kategorien "Print" i forbindelse med den allerførste uddeling af ÅRETS BRØL, der er Nordjyllands største priskonkurrence for virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring.

læs mere
Onsdag 1. november inviterer Club Nord i samarbejde med Himmerland Boligforening til testshow med Geo & Thomas Skov. Få en unik oplevelse, når de tester materialet af til deres kommende comedy-turné: Hva' Så Nu?

Efter showet er der mulighed for at købe et signeret eksemplar af Geos nye bog: Hva' Så Nu?

læs mere
11. oktober 2017

Fællesspisning i Sundparken

Der må vist siges at være tale om en vaskeægte win-win-situation, når der hver torsdag aften er fællesspisning i Sundparken i det østlige Aalborg.

De første vindere er de beboere, der gennem ordningen får adgang til veltillavet mad til overkommelig pris. Men også Tech College Aalborgs praktikanter, der i forbindelse med et uddannelsesforløb er udstationeret i Himmerland Boligforenings industrikøkken, er vindere.

læs mere
Som mange vil vide, er Himmerland Boligforening i gang med et større renoveringsprojekt i afdelingen på Henning Smiths Vej og Poul Buås Vej i Aalborgs vestby.

læs mere
For sjette år i træk henter Himmerland Boligforening Aalborg Kommunes Arkitekturpris - denne gang for afdelingen Nyhavn i Rendsburggade i det centrale Aalborg, der af juryen præmieres for den "urbane og bymæssige arkitektur".

læs mere
14. september 2017

Vi sætter ord på drømmene

Der er ikke tradition for, at almene boligorganisationer gør særligt væsen af sig i medierne, men de seneste godt 10 år er Himmerland Boligforening gennem en yderst målrettet indsats blevet stadig mere synlig - ikke mindst gennem meget markante reklamekampagner.

læs mere

I forbindelse med Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017 bliver der uddelt en bæredygtighedspris - og den går denne gang til Himmerland Boligforening.


Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune og Klimasekretariatet i Region Nord, der i fællesskab administrerer prisen, motiverer tildelingen med, at det er værd at præmiere, at en boligorganisation aktivt omsætter nationale krav til handling.


læs mere
29. august 2017 holdt Himmerland Boligforening rejsegilde på toppen af det sidste store boligbyggeri på Aalborgs centrale havnefront, nemlig det område, der går under navnet Musikhuskvarteret. Det drejer sig om byggeriet Siloen.

læs mere
Himmerlands store afdelinger i Svenstrup har fået en del flygtninge som nye beboere.

Som "nabo" til Højvangsskolen, -hallen og fritidscenteret, har der af flere omgange været talt om at lave et eller andet fælles arrangement i området.

læs mere
Tirsdag 15. august 2017 tog Himmerland Boligforening første spadestik til den tredje og sidste del af det omfattende renoveringsprojekt 'Kildeparken 2020' i det østlige Aalborg - nærmere betegnet de 420 boliger på Fyrkildevej.

Af praktiske årsager fandt spadestikket sted i foyeren i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej, hvor byggeriet fik gode ord med på vejen.

Himmerland Boligforening har gennem en årrække arbejdet med en helhedsplan for de flere end 1.000 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej, der i denne sammenhæng er kendt under det fælles navn 'Kildeparken 2020'.

I lighed med renoveringerne på Blåkildevej og Ravnkildevej vil projektet på Fyrkildevej tilføre både bebyggelsen og området som helhed nye kvaliteter ved at udforme et boligkvarter med sin helt egen identitet og arkitektur.


læs mere
Som endnu et led i bestræbelserne på at reducere beboernes huslejeudgifter indfører Himmerland Boligforening nu robotplæneklippere i foreløbig 20 af boligforeningens afdelinger. Der er tale om en markant billigere løsning, når man sammenligner med de hidtidige udgifter til betjening, benzin og service, så direktør Ole Nielsen er ikke i tvivl om, at det vil give både optimeret og effektiviseret drift.

læs mere
Aalborg Kommune har et overordnet mål om byfortætning og karre´udfyldning i det centrale byområde og efter mange års venten kommer turen nu til hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen.

læs mere
Himmerland Boligforening var med, da der tidligere i denne måned endnu en gang blev kaldt til folkemøde på Bornholm.

Det var BL - Danmarks Almene Boliger, der inviterede til debat om, hvorvidt den blandende by kan betale sig og i den forbindelse har man valgt at sætte fokus på det østlige Aalborg. I Danmark har vi tradition for at blande os med mennesker, der ikke ligner os selv. Men er det stadig sådan? I hvilken retning går byudviklingen?

læs mere
Det årligt tilbagevendende arrangement "Himmerland on Tour" fik et noget andet indhold end normalt, da det fandt sted i slutningen af juni 2017.

læs mere
Stor aktivitet på byggepladserne giver betydelig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft - og risiko for mangel på kvalificerede medarbejdere. Det er baggrunden for, at Himmerland Boligforening har engageret sig i projektet "Byg i Nord", hvor ledige gennem afgrænsede forløb bliver tilknyttet et af renoveringsarbejde. På den måde får de i praksis erfaring med et job i byggebranchen.

læs mere
Himmerland Boligforening vil gerne blive endnu bedre til at kommunikere digitalt - uanset om det er med eksisterende beboere i vores mange afdelinger eller det er med potentielle beboere.

læs mere
Himmerland Boligforening og foreningen Realdania er gået sammen om at udvikle et seniorbofællesskab i det østlige Aalborg. Projektet skal være med til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed og er en del af Realdanias initiativ 'Rum og fællesskaber for ældre'. Det skal samtidig inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i den almene boligsektor.

læs mere
26. juni 2017

Demokratiet fungerer

Den korte konklusion efter valget af Himmerland Boligforenings organisationsbestyrelse er, at beboerdemokratiet lever i bedste velgående.

Vi er en demokratisk styret forening, hvor den øverste ledelse - repræsentantskabet - er valgt af beboerne. Det samme er de bestyrelser, der har ansvaret for hver enkelt af de mange afdelinger. Og det er repræsentantskabet, der vælger den såkaldte organisationsbestyrelse. Det er denne bestyrelse, der har den overordnede ledelse af Himmerland Boligforening og afdelingerne.

Til det netop overståede valg til organisationsbestyrelsen var tre af de ni pladser på valg - og hele otte stillede op. Nyvalgt blev Anne Tidemand-Dal (formand for Tambosundvej) og Sofie Wamberg Broch (formand for Tiendeladen), mens Agnete Funder Nielsen blev genvalgt.

Repræsentantskabet vælger de otte medlemmer blandt lejere og disses myndige husstandsmedlemmer, mens det niende medlem er en repræsentant for medarbejderne. Kim Bech Hillgren er ny medarbejderrepræsentant.

Efter valget har organisationsbestyrelsen konstitueret sig og her var der genvalg til Ib Fruensgaard som formand.

læs mere
En betydelig del af det østlige Aalborg er under kraftig transformation, men for en stund kan man opleve, hvordan livet formede i denne del af byen omkring 1972.

Med udgangspunkt i Trekanten Bibliotek og Kulturhus og Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej præsenterer Det Hem'lige Teater nemlig til og med 7. juli den gående forestilling "Planetbyen"

læs mere
Der har i en årrække i det østlige Aalborg været et udviklingssamarbejde mellem Aalborg Kommune og flere boligforeninger - en såkaldt helhedsplan. Denne plan erstattes nu for Himmerland Boligforenings vedkommende af Center for Samskabelse.

læs mere
Himmerland Boligforening er med, når en række toneangivende politikere og eksperter sætter hinanden stævne på Folkemødet 2017 for at diskutere, hvor vi skal bo i fremtiden.

læs mere
Mandag til fredag i perioden 16. juni til 7. juli 2017 kan man opleve "Planetbyen", der er en såkaldt gående teaterforestilling. Den handler om byggerierne på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej, der ved opførelsen i begyndelsen af 1970'erne blev kaldt Planetbyen. Bydelen, der rummer omkring 1.000 boliger, lyder ikke længere dette navn - og området er under kraftig forvandling, for både boligerne og det omkringliggende byrum er i færd med at blive renoveret. Men inden forvandlingen er helt på plads, tager teaterforestillingen os en tur tilbage til Fyrkildevej for små 50 år siden.

læs mere
Ved indledningen på de seneste forhandlinger om kommunernes økonomi spillede Finansministeriet ud med, at den kommunale grundkapital i forbindelse med alment nybyggeri skulle stige fra 10 til 20 procent for "billige" og endda til 24 procent for "almindelige" almene boliger.

læs mere
Midt i maj tog ældre- og handicapforvaltningens rådmand, Thomas Krarup sammen med Ib Fruensgaard, der er formand for Himmerland Boligforenings organisationsbestyrelse, det første spadestik til første del af et nyt boligområde ved Tornhøjgård.

læs mere
Den storstilede renovering af boligerne på Blåkildevej i det østlige Aalborg skrider planmæssigt frem. Det ville vi gerne give omverdenen et nærmere indblik i, så derfor inviterede vi til åbent hus torsdag 27. april 2017 på adressen Blåkildevej 111.

læs mere
Himmerland Boligforening er med, når der i denne måned endnu en gang bliver kaldt til folkemøde på Bornholm.

læs mere
Skyloungen i toppen af Larsen Waterfront sikrede de rette omgivelser til højtflyvende tanker, da vi fredag 28. april 2017 indbød til det første af to arrangementer under dette års udgave af Aalborg Architecture Festival.

læs mere
Som en af landets første boligorganisationer indførte Himmerland Boligforening for et års tid siden en ordning med eldelebiler til beboerne i et par afdelinger i det østlige Aalborg. Siden kom flere afdelinger i samme bydel og i Svenstrup med - og nu får beboerne i endnu en afdeling nem adgang til de særdeles populære eldrevne delebiler.

læs mere
Himmerland Boligforening har gennem en længere periode arbejdet med en helhedsplan for de flere end 1.000 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej i det østlige Aalborg - det projekt, der samlet går under betegnelsen Kildeparken 2020.
Tirsdag 25. april 2017 kl. 13 er arbejdet så langt fremme, at der kan holdes rejsegilde på de 247 boliger pa° Ravnkildevej, der er anden etape af den kæmpemæssige renovering.

læs mere
11. april 2017

Kom og se Blåkildevej

Den storstilede renovering af boligerne på Blåkildevej i det østlige Aalborg skrider planmæssigt frem og vi vil gerne give et indblik i, hvordan denne del af Himmerland Boligforening kommer til at se ud.

læs mere
Himmerland Boligforening er omdrejningspunkt for to af de arrangementer, der finder sted under Aalborg Architecture Festival 2017.

læs mere
Det er ikke kun de store klubber i byen, som vi vælger at sponsere. Vi har også sponsorat med VB - Vejgaard Boldspilklub af 1925, som spiller i 2. division.

læs mere
Som en af de første boligorganisationer i landet indførte Himmerland Boligforening i foråret 2016 en ordning med eldelebiler til beboerne i et par afdelinger. Succesen har været så stor, at vejen nu er banet for endnu flere eldrevne fællesbiler

læs mere
Hele tre afdelinger af Himmerland Boligforening er blevet indstillet til Jubilæumsprisen 2017. Der er tale om en specialpris under RENOVER prisen, der er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond for at give renovering den synlighed og status, som renovering fortjener, og for at inspirere til endnu bedre istandsættelse af byggeri.

læs mere
BL - Danmarks Almene Boliger, der er interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligorganisationer, har i øjeblikket formandsskabet for det nordiske samarbejde blandt boligorganisationer, NBO.

2.-3. marts 2017 var BL vært for NBO's bestyrelsesmøde, der blev holdt i Aalborg. I den forbindelse drøftede deltagerne udviklingen i den østlige del af byen, hvilket skete med udgangspunkt i Sundheds- og Kvartershuset.

læs mere
Onsdag 8. marts 2017 bliver der taget første spadestik til det sidste store boligbyggeri på Aalborgs centrale havnefront, nærmere betegnet det område, der går under navnet Musikhuskvarteret.

læs mere
Himmerland Boligforening har etableret et bofælleskab på Blåkildevej for seniorer (+55) i en klynge med 13 gårdhuse som led i den store renovering af det østlige Aalborg. Husene er klar til indflytning den 1. juni 2017.

læs mere
Tirsdag 28. februar 2017 kl. 14 tog Himmerland Boligforening første spadestik til det første af flere omfattende renoveringsprojekter i Aalborgs vestby.

I denne runde gælder det vores afdeling på Henning Smiths Vej og Poul Buås Vej, hvor omkring 200 boliger skal have den helt store tur. Med mere end 70 år på bagen er bygningerne temmelig nedslidte og hverken badeværelser, køkkener eller adgangsforhold lever op til fremtidens forventninger og krav.

læs mere
Nye tilbud fra Klub Himmerland - Gigantium Vand & Wellness og Aalborg Fægteklub. Fordelsklubben med et bredt program af tilbud

læs mere
9. februar 2017

Er du vores nye lærling?

Vi er altid på udkig efter lærlinge, der har gennemført eller ønsker at gennemføre grundforløbet inden for ejendomsservice. Netop nu mangler vi én lærling - og efter sommerferien får vi brug for yderligere to. Kontakt os, hvis du har lyst til en fremtid med job i en boligforening.

læs mere
Som det givetvis vil være mange bekendt, har der i en årrække i det østlige Aalborg været en boligsocial helhedsplan i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og flere boligforeninger, kendt under navnet Projekt 9220.

læs mere
Stor aktivitet på byggepladser i og omkring Aalborg giver en betydelig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft - med indbygget risiko for mangel på kvalificerede medarbejdere inden for flere faggrupper.

læs mere
Aalborgs østre havneområde er under omdannelse fra erhvervsareal til en ny bydel, hvor enkelte af de markante bygninger, der i en lang årrække har tegnet byens profil, bliver bevaret eller genopbygget.

læs mere
Fredag 3. februar 2017 kl. 14 indvier Himmerland Boligforening "The Stage", der er en kombination af en mobil scene og et øvelokale.

læs mere
Storm P. sagde, at det er svært at spå - specielt om fremtiden. Ikke desto mindre er det præcis det, man har givet sig i kast med hos Himmerland Boligforening.

læs mere
Hvis nogen skulle være i tvivl, vidner de mange kraner over byggepladser rundt omkring i kommunen om, at Aalborg i disse år er inde i en rivende udvikling.

læs mere
Vi har adskillige gange været med i Boligen - bladet for alle med interesse i den almene boligsektor.

Her i januar-nummeret er vores evne til at få private investorer ind i et stort område med almene boliger omtalt.

læs mere
Efter meget store renoveringsprojekter i det østlige Aalborg tager Himmerland Boligforening nu fat på omdannelsen af den første del af en lang række boliger i Vestbyen.

læs mere
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger