Gå til Indhold

Nyhedsarkiv 2018

17. december 2018

Den sidste mursten er lagt

Himmerland Boligforening har de seneste tre år været i gang med en storstilet renovering af flere end 1.000 boliger i Kildeparken i det østlige Aalborg - og nu er den sidste mursten lagt i det sidste gårdhus i afdelingen på Ravnkildevej.

læs mere
Efter det første spadestik i slutningen af oktober 2018 er der nu god gang i nedrivningsarbejdet i forbindelse med et større renoverings- og nybygningsprojekt i Svenstrup.

læs mere
Vil man have kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt at bidrage til, at der til stadighed bliver uddannet unge, der kan træde til, når de ældre falder fra.

læs mere
Lokale- og Anlægsfonden og Realdania har besluttet at bevillige Himmerland Boligforenings projekt "Den grønne arena i Kildeparken, Aalborg Øst - til fremme af fysisk, social og mental sundhed" op til 200.000 kroner fra puljen "Fælles Rum".
Projektet er i tråd med Realdania og Lokale- og Anlægsfondens indsats "Fælles Rum", der har fokus på gode initiativer til mødesteder og fritidsfaciliteter, der kan skabe større sammenhængskraft og social balance i eller omkring udsatte boligområder eller områder, der er i risiko for at blive det.
- Visionen er at skabe et grønt byrum centralt i Kildeparken med faciliteter både i bygninger og i det fri, som kan tiltrække alle aldersgrupper om aktiviteter, der kan fremme beboernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Det er hensigten, at bygninger og landskab skal udformes som fleksible rammer for skiftende og midlertidige aktiviteter som leg, spil, motion, gåture, hygge, events og meget mere. "Den grønne arena" skal have appel til brugerne både sommer og vinter, i dag- og aftentimerne og til hverdag og i weekenden, fortæller Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.
Han ser et betydeligt potentiale i projektet, idet det er blandt kun 11 forslag, der af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at modtage udviklingsstøtte:
- I løbet af det kommende år får vi og de 10 øvrige projekter rundt om i landet mulighed for at søge om støtte til realiseringen og det er Realdania forventning, at mellem tre og syv projekter vil blive udvalgt i denne del af "Fælles Rum"-puljen. De vil hver især få fem-syv millioner kroner til arbejdet - og det er selvfølgelig det mål, vi sigter efter.
Om projektet, der er udviklet i samarbejde med Aalborg Kommunes sundheds- og kulturforvaltning, siger Himmerland Boligforenings udviklingschef Sven Buch uddybende:
- Projektet tager udgangspunkt i et eksisterende grønt område i Kildeparken på omkring 5.000 kvadratmeter og et omfattende stisystem, der forbinder alle boligenklaver med området. Der er tale om et meget centralt beliggende område, der har store potentialer, men i dag kun bliver anvendt i begrænset omfang. Der er en boldbane, en legeplads, en kælkebakke og en åben plæne, der bliver brugt til byfester, men der er mulighed for langt mere og det er det, vi fokuserer på i projektet.
I den indledende fase, som Lokale- og Anlægsfonden og Realdania har bevilget midler til, handler det om at udvikle et design for bygninger, overdækninger og uderum, som giver de mest fleksible rammer for udfoldelse og aktivitet. Eksempelvis er det tanken at der i bygningerne, som Himmerland Boligforening forestiller sig opført som "kolde haller", etableres gulvbelægninger af forskellige karakter, hårdhed og robusthed, der giver færrest mulige begrænsninger for brugen af dem.
Projektet har også fokus på at udvikle løsninger for den daglige drift, hvilket skal ske i et samspil mellem boligforeningen, Aalborg Kommune og andre interessenter.
Den primære målgruppe for "Den grønne arena" er cirka 4.000 almene og 1.000 private boliger i Kildeparken med anslået 12.000 beboere. De findes ikke mindst i Himmerland Boligforenings afdelinger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej.

læs mere
Tirsdag 23. oktober 2018 tager Svenstrup Boligforening og Himmerland Boligforening første spadestik til både nybyggeri og renovering af eksisterende boliger i Svenstrup. Det er en plan, der har været længe undervejs og som nu endelig kommer godt i vej.

læs mere
Fredag 28. september 2018 tager Himmerland Boligforening et af de forholdsvis sjældne første spadestik - nemlig til et byggeri i den ældre del af det centrale Aalborg.

læs mere
Når Himmerland Boligforening i dagene 8.-15. september 2018 deltager i Aalborg Bæredygtighedsfestival, sker det med et stærkt fokus på FN´s 17 Verdensmål.

læs mere
For at hjælpe arbejdsmarkedet med det paradoks, at adskillige brancher efterspørger medarbejdere, mens der fortsat er mange ledige, var Himmerland Boligforening tidligere på året blandt initiativtagerne til "Jobbus 9220". Og nu bliver den gode idé udbygget.

læs mere
Stadig flere af Himmerland Boligforenings afdelinger får solcelleanlæg - og det har beboerne ikke mindst nydt godt af i den exceptionelt solrige sommer, vi har oplevet i år.

læs mere
Lørdag 1. september 2018 tager Himmerland Boligforening nyeste afdeling, der er placeret på den centrale havnefront i Aalborg, imod de første beboere.

læs mere
Ofte er rejsegilder en ganske lokal forestilling, men det var ikke tilfældet, da det gjaldt Blåkildevej i det østlige Aalborg, hvor der fra flere sider blev talt om en kilde til inspiration for resten af landet.

læs mere
Det er reelt kun ret beskedne dele af det store byområde Aalborg Øst, der i tidens løb har båret ghettobetegnelsen, men ikke desto mindre har den i årtier klæbet til denne del af Aalborg som helhed.

læs mere
I alt 27 familier fra Sundparken og Kildeparken i det østlige Aalborg har været på sommerlejr hos Ønskeland i Brovst.

læs mere
Sommerferie er en fantastisk ting. Særligt når du kan være sammen med alle dine venner fra Tornhøjskolen, Herningvej Skole, Mellervangskolen og Fritidscenter Smedegården. De sidste fem år har "Sommer På Runderen" været fast inventar om sommeren i det østlige Aalborg.

læs mere
Hele 85 procent af de beboede boliger i Aalborg Kommune, der blev opført i 2017, er beboet af lejere, og det er et godt stykke over det typiske årsgennemsnit. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Himmerland Boligforening har bearbejdet.

læs mere
Hvis man ellers husker at få vandet, rummer denne sommer alle muligheder for en frodig have. Det kan man blandt andet konstatere i Himmerland Boligforenings afdeling Idrætsbyen på Hadsundvej i Aalborg, hvor delehaverne står på spring med jordbær og mange andre herligheder.

læs mere
2. juli 2018

Jobbus giver jobs

Det er velkendt, at arbejdsmarkedet kæmper med et paradoks: Der er i en lang række brancher voldsom efterspørgsel efter medarbejdere - samtidig med at der fortsat er ganske mange ledige.

læs mere
Beboerne i Himmerland Boligforenings afdeling Golfparken har med overvældende flertal sagt ja til nedlæggelse af et ældre garageanlæg på Hadsundvej - og ja til etablering af en dagligvarebutik.

læs mere
26. juni 2018

Repræsentantskabsmøde

To gange om året holder Himmerland Boligforening repræsentantskabsmøde.
Årets første repræsentantskabsmøde blev afholdt torsdag den 21. juni 2018.

læs mere

Foreningen Gestus Nord er sat i verden for at yde en indsats for de svageste i landsdelen - på en anden måde end hvad man traditionelt forbinder med velgørenhed.


læs mere
Som bekendt er Himmerland Boligforening stærkt involveret i etablering af en førerløs busforbindelse på Astrupstien i det østlige Aalborg - og nu kommer den.

læs mere
Efter længere tids tilløb er det nu en realitet: Svenstrup Boligforening tager i disse dage fat på renovering af 29 huse og opførelse af yderligere 25 i et projekt, der forventes at være gennemført i sommeren 2020.

læs mere
Hidtil har det været sådan, at en kommune via det såkaldte grundkapitalindskud betaler 10 procent af prisen for at bygge nye almene boliger, mens beboerne betaler to procent og resten bliver finansieret af stat og kreditforeninger

læs mere
Sådan var vejret heldigvis, da vi fredag den 8. juni var på vores årlige personaletur.

En gang om året er alle Himmerlands fastansatte samlet til en fælles tur - denne gang rundt i vores mange afdelinger.

læs mere
River man almene boliger ned, sådan som der lægges op til i regeringens strategi "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", må man nødvendigvis bygge nye.

læs mere
Sammen med ANR/Radio Nordjyske spiller Himmerland Boligforening fire torsdage i maj og juni nøglebingo, hvor lytterne har mulighed for at vinde gode pengepræmier. 

læs mere
7. maj 2018 holdt Himmerland Boligforening rejsegilde på den første del af det ganske omfattende Tornhøjgård-projekt - nærmere betegnet på botilbuddet Tornhøjgård.

læs mere
Hele to gange inden for den nærmeste fremtid får Himmerland Boligforening besøg af sangeren og guitaristen Ester Brohus. Det sker i forbindelse med initiativet "Musik på Hjemmebanen", som gennemføres i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening

læs mere
Da regeringen i marts offentliggjorde strategien "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", indeholdt den et finansieringsforslag, der ville fjerne op mod 20 mia. kr. fra Landsbyggefonden og dermed fra projekter til særdeles påkrævede renoveringer inden for den almene boligsektor generelt. Det var man ikke just vilde med hos Himmerland Boligforening, men nu er direktør Ole Nielsen mere tilfreds

læs mere
Himmerland Boligforening har i disse år stærkt fokus på blandede byggerier - altså renoveringer eller nybyggerier hvis beboerne har vidt forskellig uddannelse, beskæftigelse, alder, etnisk oprindelse, religion og social status. Nybyggeriet Siloen på den østlige havnefront i Aalborg må siges at være et sådant blandet byggeri, for det kommer til at rumme såvel studerende som familier, ligesom det får både lejere og ejere.

læs mere
I dagene 3.-6. maj sætter Aalborg Arkitekturfestival 2018 fokus på en række aspekter i tidens og fremtidens arkitektur - og Himmerland Boligforening er også denne gang blandt arrangørerne.

læs mere
Onsdag den 11. april 2018 besøgte Mette Frederiksen Aalborg Øst, og gjorde et længere ophold på Fyrkildevej i Aalborg Øst.

læs mere
6. april 2018

Seniorboliger som tema

I nogen tid har Himmerland Boligforening haft fokus på behovet for seniorboliger - efter en del år med byggeri af især ungdomsboliger.


Gennemsnitsalderen i Aalborg nærmer sig hastigt de 40 år, og derfor vil interessen for seniorboliger og seniorfællesskaber blive endnu mere markant.


læs mere
Onsdag 11. april 2018 får Himmerland Boligforening besøg af Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, der blandt andet vil komme til åbent hus i en af de nyrenoverede boliger på Fyrkildevej.

læs mere
I Aalborg har man især i de sidste 20 år arbejdet målrettet på at imødegå det stigende behov for studieboliger til de tusindvis af studerende, der hvert eneste år vælger Aalborg som deres studieby. Det har været den helt rette tilgang, og vi er kommet rigtig langt på den front, og i dag er Aalborg en af de mest attraktive studiebyer overhovedet.

læs mere
Gennemsnitsalderen i Aalborg Kommune steg igen sidste år, hvor kommunens befolkningsvækst primært var drevet af seniorer.

læs mere
16. marts 2018

Går solen ned over vest?

Regeringen offentliggjorde tidligere på måneden strategien "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030". Eller det, der i folkemunde hurtigt fik betegnelsen "Ghettoplanen".

læs mere
Stor aktivitet på de nordjyske byggepladser har ført til en betydelig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft og en reel risiko for mangel på kvalificerede medarbejdere. Det er baggrunden for, at Himmerland Boligforening har engageret sig i projektet "Byg i Nord"

læs mere
13. februar 2018

Himmerland dyrker talenterne

Inden for få år vil en del af Himmerland Boligforenings varmemestre nå pensionsalderen. Det er baggrunden for et omfattende uddannelsesforløb, der skal gøre yngre medarbejdere klar til at træde til, når de ældre vælger at forlade virksomheden.

læs mere
Himmerland Boligforening oplever, at flere nordjyder tror, at en beslutning om at flytte i lejebolig er lig med et farvel til muligheden for at renovere og forbedre sit hjem. Det er dog en udbredt misforståelse, lyder det fra boligforeningen, der står for udlejningen af cirka 7.000 lejemål i Nordjylland.

læs mere
Udtjente vinduer fra Himmerland Boligforenings afdeling på Henning Smiths Vej i Aalborgs vestby er på vej til nyt liv i 20 rækkehuse i Ørestad Syd på Amager.

læs mere
Det er ikke hverdagskost, at seks gode boliger midt i et klassisk parcelhuskvarter bliver sat til salg på én gang, men det er faktisk, hvad der sker i Svenstrup.

læs mere

Så tilbyder Himmerland Boligforening i samarbejde med Fokus Folkeoplysning vores beboere gratis ordblindeundervisning.


Udover at være ordblind, er eneste betingelse for at deltage, at man er over 18 år.


læs mere
3. januar 2018

I dag er vi byudviklere

Statsminister Lars Løkke Rasmussen omtalte ikke Himmerland Boligforening i sin nytårstale, men han kunne godt have gjort det, hvis han ville have nævnt et godt eksempel på, at målrettet indsats giver mening - og resultater.

læs mere
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger