Gå til Indhold

Sæt ikke udvikling over styr ved skolelukning

retur


Debatindlæg af direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, Rensburggade 22, Aalborg og Rasmus Haugaard, medlem af Advisory Board for Center for Samskabelse, Fyrkildevej 7, Aalborg.

Siden etableringen af Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej er der sket et enestående løft af denne del af det østlige Aalborg. Det følgende er på ingen måde udtømmende, men det giver et udmærket billede af, hvad der er sket på omkring et enkelt årti: På Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej har alene i Himmerland Boligforenings regi flere end 1.000 almene boliger gennemgået den helt store opgradering. På Blåkildevej er der opført privatfinansierede boliger midt i en almen boligforeningsafdeling. I Tornhøjområdet har private investorer sat store summer i opførelse af udlejningsboliger, ligesom der er etableret flere meget store dagligvarebutikker. Og i samme område er der blevet bygget almene udlejningsboliger til familier, seniorer og borgere med særlige behov. Sideløbende er der investeret i at gøre stiforbindelsen under Humlebakken langt mere attraktiv - og der er som det første sted i Danmark indført selvkørende busser på Astrupstien.

Der er med andre ord sket virkelig meget i et område af Aalborg, der i de foregående årtier ofte blev forbundet med begyndende ghettodannelse og de udfordringer, som en sådan udvikling ofte fører med sig.

I visse politiske kredse tales der nu om at nedlægge Tornhøjskolen og i stedet satse på en ny skole i forbindelse med Gigantium. Uanset hvor fin en tanke det kan være at knytte en skole sammen med det store idræts- og kulturcenter, er det decideret halsløs gerning at føre et sådant projekt ud i livet ved at lukke Tornhøjskolen.

Der er, som det fremgår af indledningen, af et stort antal engagerede partnere satset mange kræfter på at løfte og udvikle det østlige Aalborg. Og blandt andet i Tornhøjområdet er det i den grad lykkedes, faktisk i et omfang så man med blandt andet tildeling af Byplanprisen 2019 har vundet national anerkendelse for det.

Der er i dag tale om et egentligt bydelscentrum og det kan ikke være meningen, at et sådant ikke - fortsat - skal have en skole. En skolelukning vil, når man tager de senere års yderst positive udvikling i betragtning, være et særdeles negativt signal at sende.

Frem for at spekulere i lukning af Tornhøjskolen bør der lægges en fremsynet plan for dens fortsatte rolle i lokalområdet - og den bør tilføres solide investeringer, så den i en nybygget form kan vedblive med at bakke op om områdets udvikling. I forbindelse med etableringen af den nye udgave af Tornhøjskolen er det oplagt at gentænke den som en såkaldt allianceskole, hvor den fysisk flytter undervisningen fra klasselokalet ud i den omgivende by, når der er mulighed for og mening i det. Der vil således være tale om en overbygning til folkeskolereformens "åbne skole", hvor lokalområdet, byrummet, virksomhederne og naturen bliver en enestående ekstra platform for læring og integration.

Der er heldigvis rigtig meget godt at bygge videre på - blandt andet det boligsociale samarbejde gennem helhedsplanen Center for Samskabelse, hvor skole, erhvervsliv og organisationer har sikret praksisnær undervisning samt overblik over karriere- og praktikmuligheder. Den indsats må man ikke modarbejde og i den sidste ende sætte over styr gennem en lukning af Tornhøjskolen.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger