Bestyrelsesmøde den 29. oktober 2019

Afdeling:
Odinsgade
Referent:
Ida Jul Petersen
Dato og kl.:
29. oktober 2019 kl. 17:00
Sted:
Bestyreleslokalet
Deltagere:
Tove Aaes, Vibeke Buhl, Sarah Vernersen Hentzen, Ida Mathilde Jul Petersen, Gitte Hermann, Jesper Walther Nielsen, Mark Roloff, Bibi schmidt, Mikkel Madsen
1: Valg af referent

Ida Mathilde Jul Petersen.

2: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3: Nyt fra varmemesteren

a. Lounge – Service er i loungen. Bestyrelsen skal holde styr på at udstyret bliver der. Der er sedler der oppe til at tjekke når det har været udlånt. Karsten sætter Mette til at lave en infoseddel om hvad der er kommet i loungen, samt hvem der har nøgle til Loungen.

b. Nøgler: Sarah har nøglen fra Tidl. Bestyrelsesmedlem Martin med. Og Vibeke har nøglen fra Tidl. Bestyrelsesmedlem Henrik.

c. Status på muren: Søren Leving forsøger at få fat på ejeren – vil forsøge at lave hegn, som Egeføj kan vokse op af.

d. Parkering: det skal diskuteres om der skal nedlægges handicap p-pladser

e. Leje af hal – bestyrelsen fastslår at suppleanter har også ret til at leje hallen gratis én gang hvert år.

f. Ny I-Pad i vaskeriet bliver sat op når de rette ledninger kommer.

g. Dørene i hallen er blevet lavet og afsluttet.

h. Rengøring af entré området i hallen – skal diskuteres om det skal gøres rent tidligere.

i. Rengøring af køkken i lounge: Der skal gøres hovedrent én gang om året.

j. Varmemester kigger på branddøren, da den springer op af sig selv.
k. Der er lidt fugt på ydermur, som løber ned i kælderen, i nr. 29. – Varmemester og Himmerland arbejder i hvad der skal gøres.

l. Sedler til cykler, som står på gangene ved 109 – med reprimande om at de skal stå på cykelparkering eller i cykelkælder.

m. Dørtelefon i 107 – er afprøvet og konkluderet at den virker.

4: Meddelelser fra formanden

Formanden har ingen meddelelser.

5: Status på aktivitetskonto og budget for 2020

a. Budget til 2020 er påbegyndt og pengene er foreløbigt fordelt

b. Der er nedsat juleudvalg til julearrangement og loppemarked D. 24/11-
Vibeke og Lone

c. Penge til ungdomsarrangementer kan går i fællespuljen.

d. Reparation af net eller nyt net i hallen. – Jesper kigger på dette.

6: Siden sidst

a. Lejesystem til hal, værelser, lounge, osv. – Det skal der sættes penge af til budgettet til næste år. – Der skal nedsættes et udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra Himmerland – Bestyrelsen skal beslutte hvem der skal stå for det og arrangere et møde med Himmerland. (skal på dagsorden til næste gang)

b. Repræsentantskabsmøde – Mark er tilmeldt og tager til dette.

c. Markvandrings referat.

7: Punkter fra Projektlisten, eller andre forslag til behandling

. Intro til Google Drev - Rulleliste, referat godkendelse og aktivitetsbudget.

8: Eventuelt

a. Ida er som ny nøglebærer.

b. Ida opretter Facebook og multimedie kontoer til bestyrelsen.

c. Diskussion om nedlæggelse af handicap parkering – Gitte sørger for dokumentation om der er grundlag for at diskutere dette.

9: Godkendelse af referat

Godkendt af: IMJP, JWL, SVH, TAA, MBR

10: Næste møde

Onsdag d. 27/11 Kl.: 17.00.

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK