Gå til Indhold

Realdania støtter nyt mødested i det østlige Aalborg

retur


Himmerland Boligforening har netop modtaget besked om, at den filantropiske forening Realdania bevilger 300.000 kr. til udvikling af et mødested i forbindelse med Sundheds- og Kvartershuset i det østlige Aalborg. Bevillingen er givet som en del af Realdanias indsats Steder vi mødes, som skal udvikle nye mødesteder for ældre og derigennem bidrage til at mindske ensomhed.

"Kort fortalt handler projektet om at løfte et succesfuldt sundheds- og kvartershus til også at blive et naturligt mødested for de mange ældre, der dagligt har deres gang i huset eller bor i nærheden af det. Vi vil gennemføre en specialdesignet proces, der sikrer, at områdets ældre selv er med til at skabe et mødested i Sundheds- og Kvartershuset med mere social aktivitet i et hus, hvor mange alligevel ofte er forbi", fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening. Og han uddyber:

"Udfordringen med ensomhed blandt ældre - særligt i almennyttige boligområder - er velkendt og i den forbindelse er det oplagt at bringe Sundheds- og Kvartershuset i spil. Mange ældre kender allerede huset, fordi de kommer her jævnligt for at gå på apoteket, til lægen, til hudlægen, til fysioterapi eller besøge det kommunale sundhedscenter eller måske bare for at have et lidt mere specifikt mål for den daglige gåtur. Men de går oftest hjem igen og bliver alt for sjældent i huset til en hyggestund. Det vil vi gerne ændre på ved gennem projektet at skabe en ramme, der giver dem lyst til at blive og tage aktivt del i husets muligheder."

Ole Nielsen oplyser, at området omkring Sundheds- og Kvartershuset har oplevet en markant tilflytning af ældre borgere, efter at Himmerland Boligforening har gennemført en meget omfattende renovering af et stort antal boliger i bydelen:

"Vi vil gennem projektet finde ud af, hvordan vi bedst skaber et blivende mødested, som kommer især de ældre medborgere til gode. Det kræver mere viden om, hvad der findes af barrierer for at deltage i et sådant fællesskab - og hvilke behov der er hos nuværende og potentielle brugere af Sundheds- og Kvartershuset og dets tilbud."

Trods års indsats mod ensomhed både lokalt og nationalt er der i realiteten ingen, der for alvor har fundet den gyldne løsning, som virker overalt. Det håber Himmerland Boligforening igennem projektet at kunne komme et stort skridt nærmere. Ole Nielsen siger videre:

"Siden etableringen for mere end 10 år siden har Sundheds- og Kvartershuset til fulde opfyldt den tiltænkte funktion. Vi vil dog også gerne have dette byrum, hvor borgerne i forvejen kommer, bragt mere i spil som værdifuldt mødested for de ældre i området. Det vil vi gøre med udgangspunkt i 'stuen' som begreb - forstået som stedet for det sociale fællesskab og med de trygge omgivelser. Vi vil i projektet gennemføre en proces for at finde ud af, hvordan 'stuen' skal indrettes, så den passer optimalt til de lokale behov. Der er ikke kun tale om en fysisk nyindretning, men også et nyt indhold i de rette fysiske rammer."

Foruden Realdania vil Himmerland Boligforening inddrage beboerne i området og de borgere, der i forvejen har ærinder i huset - samt en række forskellige parter, der skal bidrage med viden og inspiration.

Projektet i det østlige Aalborg bliver realiseret under Realdanias indsats 'Steder vi mødes', der tager fat på udfordringen og støtter udviklingen af en række lokale mødesteder. Sigtet er især at give ældre bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab. Ud over at være ældrevenlige og inkluderende skal mødestederne ligge i forlængelse af de steder, hvor ældre allerede færdes og kommer til daglig, det vil sige hos den lokale købmand eller som i Aalborgs tilfælde det lokale sundheds- og kvartershus.

Læs mere om projektet

Fakta
Sundheds- og Kvartershuset er et innovativt multihus med en bred vifte af offentlige og private tilbud. Huset, der blev bygget i 2011-12 i et ambitiøst samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening og med støtte fra Realdania, servicerer borgere fra lokalområdet og brugere udefra. Det rummer et stort udbud af sundhedstilbud, herunder praktiserende læge, psykolog, hudlæge, apotek, fysioterapeut og sundhedsplejerske. Dertil kommer blandt andet den socialøkonomiske Kaffé Fair og Fokus Fitness, hvor man kan træne individuelt og på hold. Endelig har Sundheds- og Kvartershuset populære kursusfaciliteter, der er medvirkende til, at der er liv i huset det meste af døgnet.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger