Gå til Indhold

Husk både oplandsbyerne og hovedbyen

retur
I snart 20 år har Aalborg Kommune i tæt samarbejde med landdistriktets aktører arbejdet målrettet med landdistriktsudvikling. De politiske tanker i den retning er senest kommet til udtryk i kommunens landdistriktspolitik fra 2020. Af denne politik fremgår det, at "Aalborg By er den naturlige vækstdynamo i hele regionen. De 11 oplandsbyer med vækstpotentiale er oplandsbyer til Aalborg og har en særlig rolle som bosætningsbyer med offentlig og privat service. De mindre oplands- og landsbyer og det åbne land byder tilflyttere velkommen til ro og fred - og et byfællesskab lige midt i naturen. På denne måde er by og land hinandens forudsætninger."

Deri kan vi kun være enige hos Himmerland Boligforening. Ganske vist har vi i hovedparten af vores snart 80-årige levetid som almen boligorganisation fokuseret på Aalborg - først Vestbyen, Øgadekvarteret mellem eternitfabrikken og værftet, derefter Vejgaard, senere det østlige Aalborg og så Svenstrup. Eller sagt på en anden måde: I god takt med hvordan byen har udviklet sig gennem 50'erne, 60'erne, 70'erne og sidenhen. Men de seneste år er vi også begyndt at rettet blikket mod oplandet til den store by.

Netop nu er vi i gang med vores første nybyggeri i en af de mindre oplandsbyer i Aalborg Kommune. Det drejer sig om Fjellerad, hvor vi opfører otte treværelses rækkehuse i ét plan. Den nye afdeling, der har navnet Lindenborg Ådal, forventet indflytningsklar i begyndelsen af det kommende år og falder dermed fint i tråd med sidste del af arbejdet på det nye universitetshospital og den forsatte udvidelse af Aalborg Universitet og NOVI. Der sker således i disse år en betydelig - fortsat - udvikling af det østlige Aalborg og det er medvirkende til at skabe et bæredygtigt grundlag for udvidet bosætning i blandt andet området omkring Fjellerad.

Lindenborg Ådal indgår i en større udstykning, der også omfatter 16 fritliggende ejerboliger, og er dermed et godt eksempel på det, der gennem en årrække har været et mantra for vores nybyggerier og renoveringer: Blandede boliger i en blandet by. Argumentet er reelt set ret enkelt, for kun ved hjælp af det blandede kan vi skabe boligområder, bydele og byer, der er tilstrækkeligt attraktive til, at nogen for alvor vil bo og leve der.

At lade almene boliger indgå i nybyggeri i oplandsbyerne borger også for en anden kvalitet, nemlig at der i tilstrækkelig grad bliver etableret boliger til en fornuftig husleje. Som pointeret i tidligere indlæg på dette sted er det nu, fremtidens betalelige boliger skal bygges - og de skal ikke mindst bygges i alment regi.


Almene boliger i oplandsbyerne handler dog ikke udelukkende om det betalelige, men også om at der findes et tilstrækkeligt udbud af den type boliger, der typisk efterspørges. Det vil - blandt andet på grund af ændrede familiemønstre - sige mindre boliger tilpasset især singlernes behov. Ved at sikre tilgang af denne type boliger, kan kommunen medvirke til, at der sker en videreudvikling af de mindre byer uden for Aalborg.

I Himmerland Boligforening har vi flere spændende oplandsprojekter på vej. I Frejlev håber vi mod slutningen af året at kunne tage hul på opførelse af omkring 40 to-, tre- og fireværelses boliger i ét plan. På St. Restrup Fælled vil vi gerne - med inspiration fra landsbyen St. Restrup som et mønstereksempel af husmandssteder omkring en herregård - bygge 14 tre- og fireværelses rækkehuse i ét plan. Og i Grindsted har vi for ganske nylig deltaget i et borgermøde, hvor der var stor interesse for vores overvejelser om etablering af almene boliger.

Jeg har brugt hovedparten af dette indlæg på at argumentere for den forsatte etablering af lejeboliger i de oplandsbyer, der har potentiale. Men det er bestemt også på sin plads at tale for fortsat at udvikle selve Aalborg. Også her er det muligt og nødvendigt at etablere nye almene boliger tilpasset skiftende tiders skiftende behov. Min opfordring til politikerne er således, at de i den fremtidige tildeling af byggekvoter holder sig en helhedstankegang for øje og husker på at udvikle både den store by og dens landdistrikt. Og at det er samspillet mellem det almene og det private, der for alvor skaber den blandede by og de blandede boligområder, der tilgodeser alle behov.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger