Gå til Indhold

Fremtidens bæredygtige boligbyggeri
bliver udviklet i det østlige Aalborg

retur
Siden 2016 har Himmerland Boligforening arbejdet aktivt med en ambitiøs bæredygtighedspolitik med fokus på især energi, renovering af eksisterende byggeri og biodiversitet. Nu bliver der sat endnu mere ambitiøse og krævende mål for at mindske CO2-aftrykket ved nybyggeri - og det kommer til at ske gennem projektet Green Hub House.

"Et af vores projekter på det boligprogram for 2023-2025, som Aalborg Kommune netop har vedtaget, er Green Hub House med 40-50 boliger på hjørnet af Frederik Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej i universitetsbyen. Boligerne vil passe til seniorer, yngre par og for eksempel personer med tilknytning til Aalborg Universitet", fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening:

"Umiddelbart kan det måske lyde som så mange andre af vores nybyggerier, men det bliver meget anderledes. Der er nemlig tale om et demonstrationsprojekt for fremtidens klimavenlige og urbane boliger, hvor vi gennem udvikling af ny byggeskik vil demonstrere, hvordan klimabelastningen fra nyt bymæssigt etageboligbyggeri i Danmark kan reduceres med 75 procent."

Sven Buch, der er udviklingschef hos Himmerland Boligforening, fortæller uddybende, at der er al mulig grund til at se på det klimaaftryk, som byggeriet generelt sætter:

"I Danmark har vi det næsthøjeste forbrugsbaserede klimaaftryk pr. indbygger i EU-landene og byggeriet er en af de sektorer, der medfører den største udledning af CO2. Langt hovedparten kommer fra produktion af byggematerialer og opførelse af bygninger, så i klimamæssig forstand giver det rigtig god mening at tager denne udfordring op og i Green Hub House-projektet opføre almene etageboliger, der udvikler og afprøver eksisterende løsninger. Og som samtidig udforsker fremtidige potentialer for bæredygtig udvikling."

Green Hub House skal kortlægge og udnytte mulighederne gennem reduktion af behovet for boligareal, anvendelse af byggematerialer og byggemetoder med lav klimabelastning, reduktion af energiforbruget i driftsfasen og optimal udnyttelse af vedvarende energikilder og andre ressourcer.

"Det skal ske med løsninger, der vægter boligbyggeriets funktionelle, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter, og som er forberedt for de skiftende boligbehov, der kan opstå dels i de enkelte husstande, dels i kraft af nye krav og ændrede behov", siger Sven Buch.

Green Hub House baserer sig på de fire bærende principper Tilstrækkelighed, Effektivitet, Cirkularitet og Deling. Tilsammen er de et udtryk for, at bæredygtighed skal skabes i relationen mellem bygning, by og menneske.

Projektet er opdelt i tre tidsperioder, hvor det første er Green Hub House 2025. Her er fokus på, hvad det er muligt at gøre inden for kendt lovgivning, teknologi og økonomi - blot ved at udnytte potentialerne i de eksisterende løsningsrum til fulde.

"I den efterfølgende fase med årstallet 2030 fokuseres på, hvad vi skal påvirke markedet til at udvikle og udbyde for at komme nogle skridt videre, mens sidste fase med navnet Green Hub House 2035 handler om, hvad vi skal forlange af markedet, teknologien og lovgivningen for at kunne tage et tigerspring", siger Sven Buch.

Han forventer, at Green Hub House vil kunne bidrage med inspirerende løsninger til eksempelvis anvendelse af skruefundamenter i boligbyggeri i op til fem etager, ultra-lavtemperatur fjernvarme og et helhedsorienteret koncept for energi og indeklima:

"Det sidste handler især om reduktion af varmebehov og risiko for overophedning gennem udnyttelse af passive teknologier og behovsstyring, optimal udnyttelse af lavtemperaturfjernvarme, effektiv produktion og brug af varmt brugsvand, bygningsintegreret vedvarende energiproduktion, genbrug af spildevand og udnyttelse af regnvand."

Green Hub House bliver til i nært samarbejde med Aalborg Universitet og støttes blandt andre af den almennyttige VILLUM Fonden og den filantropiske forening Realdania. Herfra har Himmerland Boligforening i lighed med otte andre bygherrer modtaget en bevilling til at finansiere bæredygtig udvikling, innovation og videndeling, der kan bidrage til at reducere klimaaftrykket til et historisk lavt niveau. Pengene kommer fra initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet.

"Projektet skal også ses i lyset af det offentlig-private partnerskab Green Hub Denmark, som arbejder med grøn innovation, bæredygtige forretningsmodeller, test og demonstration for at tackle klimaudfordringer. Det er naturligt for Himmerland Boligforening at deltage i dette stærke, nordjyske initiativ, så vi sammen med gode partnere kan bidrage afgørende til det ambitiøse nationale mål om at reducere CO2-udledningen samtidig med, at vi tiltrækker flere investeringer og skabe flere grønne jobs", siger Ole Nielsen.

Lene Espersen, der er bestyrelsesformand for Green Hub Denmark, er begejstret for byggeprojektet:

"Det er klogt at dele projektet op i faser, så man allerede i 2025 viser, hvor langt vi kan komme med kendt teknologi, og så efterfølgende i 2030 og 2035 viser vejen for et klimaneutralt byggeri via progressiv lovgivning. Byggeriet er utvivlsomt en af de brancher, der har flest lavthængende frugter, hvis Danmarks skal nå 70 procent-målsætningen i 2030, så det er spot on, at Himmerland Boligforening viser vejen."Illustration lånt af KAB.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger