Gå til Indhold

Afdeling i det østlige Aalborg renoveres for 222 mio. kr.

retur
Beboerne i Himmerland Boligforenings afdeling på Hvalpsundvej i det østlige Aalborg har netop besluttet, at de godt 160 række- og parcelhuse skal totalrenoveres.

"Vi er rigtigt glade for, at der er markant tilslutning til projektet, der har et budget på 222 mio. kr. Det er selvsagt en stor udgift, men med denne indsats vil det blive muligt at undgå yderligere renoveringsarbejder i en lang årrække og der vil blive sikkerhed med hensyn til afdelingens økonomi", siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Cirka en tredjedel af renoveringen finansieres med opsparede midler i afdelingen og huslejeregulering, mens resten bliver tilvejebragt i form af renoverings- og driftsstøtte fra Himmerland Boligforenings dispositionsfond og Landsbyggefonden samt driftsbesparelser.

Afdelingen omfatter i dag 164 ét- og toplansboliger, herunder 13 etværelses ungdomsboliger. Det er hensigten i forbindelse med renoveringen at sammenlægge disse med nabolejemål. Det betyder, at nuværende toværelses lejligheder på 68 kvadratmeter kan øges til 95 kvadratmeter, mens eksisterende treværelses boliger på 84 kvadratmeter kan vokse til 111 kvadratmeter.

Ole Nielsen oplyser, at der er tale om en gennemgribende renovering, som uden døre blandt andet vil omfatte udskiftning af tagbeklædning, etablering af ovenlys, efterisolering og opmuring af ny facader, udskiftning af vinduer og døre, renovering eller udskiftning af fjernvarmerør, kloaknet og flisebelægning i haver og stræder samt udskiftning af en del skure.

"Indvendigt bliver renoveringen også særdeles mærkbar, for vi etablerer nye badeværelser og udskifter køkkener, gulve, indvendige døre og indbyggede skabe, ligesom vi etablerer individuel vandmåling og ventilationsanlæg med varmegenvinding. Desuden sker der fornøden renovering og udskiftning af installationer til el, vand og varme", siger Ole Nielsen.

Det næste års tid vil gå med at få udarbejdet et detailprojekt og holdt licitation. Det betyder, at en renovering tidligst vil kunne komme i gang i andet halvår 2025. Den praktiske gennemførelse af projektet vil formentlig tage et par år, idet det skal foregå i etaper, så det generer beboerne så lidt som muligt. Den enkelte bolig forventes at være under ombygning i seks til otte måneder.

Renoveringen af afdelingen på Hvalpsundvej er en fortsættelse af indsats, som Himmerland Boligforening gennem de seneste 10-15 år har gennemført for at give det østlige Aalborg et omfattende og vedvarende løft. Ole Nielsen uddyber:

"På Langagervej og Niels Bohrs Vej har vi opført to ungdomsboligbyggerier. Vi har renoveret godt 400 familieboliger på Sallingsundvej og Tambosundvej. Vi har bygget sundheds- og kvartershus på Fyrkildevej og bygget Tornhøjgaard og Tornhøjgårdparken. Og vi har investeret massivt i renovering af over 1.000 familieboliger på Fyrkildevej, Ravnkildevej og Blåkildevej. Alt i alt er der indtil videre tale om nybyggeri og renoveringer for over 2,3 mia. kr., som har medvirket til massiv modernisering af en bydel i markant udvikling."

Forudsat at beboerne godkender oplægget fra Himmerland Boligforening, vil Hvalpsundvej blive efterfulgt af endnu et renoveringsprojekt, nemlig i naboafdelingen Oddesundvej. Her er det planen at beboerprocessen skal gå i gang efter sommerferien.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger