Gå til Indhold

Nyt år - nye boliger

retur
Klumme: Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening

"Regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning. Blandede by- og boligområder giver de bedste forudsætninger for den sammenhængskraft, Danmark er karakterisereret ved."

Sådan står det at læse i det regeringsgrundlag, som blev præsenteret sammen med den nye regering for en lille måneds tid siden.

Det er søde toner, når man som jeg har en dagligdag inden for den almene boligsektor. Og ikke har undladt at benytte enhver given anledning til at tale de blandede boliger sag. Det har jeg gjort - og det vil jeg fortsætte med at gøre - fordi blandede boliger i blandede bydele er helt afgørende for at sikre, at samfundet hænger sammen på tværs af alle mulige og umulige skel. Såvel danske som internationale undersøgelser dokumenterer, at børn fra mindre bemidlede familier klarer sig bedre, hvis de går i skole med børn fra mere ressourcestærke hjem. Og at integration lykkes bedre, når danskere og folk med udenlandske rødder mødes i samme foreningsliv, der hvor de bor.

Også den foregående regering talte om fordelene ved blandede boliger, men desværre er de gode intentioner ikke i tilstrækkelig grad blevet omsat til handling ude omkring i kommunerne. Medgivet - der bliver bygget almene boliger, men slet ikke i det omfang, der er behov for.

Det er glimrende, at der fortsat er private investorer, der sørger for tilgang af nye boliger. Men det er - ganske som de to seneste regeringer har understreget det - også behov for, at den almene sektor medvirker aktivt til, at der sker en fortsat forøgelse og forbedring af boligudbuddet. Og at det sker i sammenhænge, hvor der er tale om blandede boliger i blandende byer.


Det er velkendt, at vi på forskellige plan lever i krisetider. Det går blandt ud over byggebranchen, der ellers i en længere årrække har haft kronede dage. Ét af de redskaber det offentlige har til at afhjælpe nedgang i denne del af erhvervslivet, er at igangsætte projekter. Vi kender det eksempelvis fra 1930'ernes omfattende brobyggerier rundt om i landet. Men også opførelse af almene boliger vil kunne have en positiv indvirkning på en branche, der er under pres. Og selvom det at sætte skub i erhvervslivet er af stor betydning her og nu, fristes jeg til at sige, at en anden og mere langsigtet effekt er mindst lige så væsentlig: Nemlig at vi får opført lejeboliger, der er til at betale. At de kommer på tegnebrættet nu, så de kan nå at blive bygget i tide. Og at det sker med tanke på de åbenlyse fordele ved blandede boliger i blandede bydele og byer.

Hos Himmerland Boligforening håber vi, at 2023 må være året, hvor de kommunale beslutningstagere sætter konkret handling bag regeringens overordnede visioner. Uden den lokale opbakning bliver det næppe til meget mere end skåltaler og vi skylder fremtiden en del mere end det.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger