Gå til Indhold

Boliger til fornuftige priser

retur
Klumme i Nordjyske Stiftstidende af Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening

For nylig viste en undersøgelse, at boliger til fornuftige priser er noget af det, der rangerer allerhøjest, når borgerne skal sætte ord på, hvad der gør Aalborg til en attraktiv by at bo i. Måske ikke så overraskende kommer "tryghed mod at blive udsat for kriminalitet" ind på en førsteplads med 34 procent - men lige i hælene følger "boliger til fornuftige priser", som 29 procent angiver som det væsentligste.

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen, at man i Aalborg har "gjort rigtigt meget ud af at sørge for, at der er blevet bygget nok", så der er et fornuftigt udbud og at huslejerne ikke tilnærmelsesvist er steget i samme takt som i landets andre store byer.

At have boliger til fornuftige priser handler ikke udelukkende om at bygge nyt, men også om at renovere byggeri, hvor der er fornuft i det. Et eksempel på dette er Himmerland Boligforenings afdeling på Fyrkildevej i det østlige Aalborg, som i øvrigt netop har modtaget kommunens arkitekturpris for 'en flot renovering og transformation af almene boliger med fokus på variation og bokvalitet'.

Fyrkildevej var et udsat boligområde, som gennem årene havde fået et dårligt ry og kun de færreste havde et ønske om at flytte ind. Der var begrænset udbud af lejlighedstyper, dårlig tilgængelighed for ældre og handicappede, miljøfarlige stoffer i del af byggematerialerne, kulde, træk og lugtgener mellem lejemålene - og i det hele taget et generelt nedslidt boligområde. Der var med andre ord nok at tage fat på og det gjorde vi så.

I dag fremstår Fyrkildevej med sine flere end 400 boliger som et mønstereksempel på, hvordan en afdeling med variation i boligformer og -typer kan henvende sig til forskellige målgrupper og dermed medvirke til at skabe et attraktivt boligområde.

Renoveringen af Fyrkildevej, der indgår i vores projekt 'Kildeparken 2020' med en særdeles omfattende opgradering af omkring 1.100 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej, er et glimrende eksempel på at også boliger, der ikke umiddelbart udstråler værdi, kan og bør bevares både af hensyn til beboerne og miljøet.


Ud over meget konkret at sikre attraktive boliger til fornuftige priser mange år frem handler renoveringen af blandt andet Fyrkildevej om at skabe og videreudvikle den blandede by. Ved at tænke bebyggelse på en ny måde skaber vi en levende og oplevelsesrig bydel med gode boliger, arbejdspladser, uderum, veje og service- og fritidsfaciliteter. En ny bydel, der er et afgørende løft både for det østlige Aalborg og for byen som helhed.

Når det er sagt, er det bestemt væsentligt at tænke i nybyggeri - ikke mindst når det gælder almene boliger. Skal Aalborg også i fremtiden kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger til fornuftige priser, er det nødvendigt, at vi bygger dem nu. Så meget desto mere glæder det mig, at Folketinget har vedtaget en lovændring, så byrådene nu kan godkende et byggeprojekt, selvom anskaffelsessummen overskrider det gældende maksimumsbeløb med op til 20 procent. Dertil kommer, at staten ikke venter til årsskiftet med en indeksregulering af maksimumbeløbet, men foretog den allerede i september - og gør det igen allerede pr. 1. januar 2023. Begge dele giver straks et større råderum, så jeg håber og tror, at blandt andre Himmerland Boligforening snart kan sætte gang i nybygningsprojekter, der har ligget stille.

Coronanedlukning, stigende råvarepriser og stort arbejdspres på håndværksvirksomhederne har det seneste par år lagt mange hindringer i vejen for både boligrenovering og nybyggeri. De kommende måneder må vise, i hvilket omfang diverse almene boligprojekter kan komme videre, men i det store hele er jeg fortrøstningsfuld.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger