Gå til Indhold

Noget kun bedre nyt år

retur
Klumme indsendt til Nordjyske Stiftstidende

Godt nytår! Og jeg fristes til at tilføje: Forhåbentlig ganske snart også "noget kun bedre nyt år" end det, vi har oplevet de seneste mange måneder.

I coronavirussens slagskygge kan det være sin sag at få øje på det positive ved 2020 - og måske også ved de første måneder af det år, vi netop har taget hul på.
Kaster vi blikket en smule bagud, er der dog inspiration at hente, for i august 2017 tog Himmerland Boligforening første spadestik til den tredje og sidste del af det særdeles omfattende renoveringsprojekt "Kildeparken 2020" i det østlige Aalborg - nærmere betegnet flere end 400 boliger på Fyrkildevej.

Vi har i omkring 10 år arbejdet intenst med en helhedsplan for over 1.000 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej - og senere i år når vi til afslutningen af sidste del af projektet.

De seneste år har vi gennemført talrige - ofte meget betydelige - renoveringer af vores mange afdelinger. I det lys kan man mene, at Fyrkildevej "kun" er endnu en renovering i rækken, men der er nu alligevel noget særligt ved den. Noget der under den aktuelle coronanedlukning stemmer sindet mildt og får mig til at se med fortrøstning på den tid, der kommer.

I lighed med renoveringerne på Blåkildevej og Ravnkildevej tilfører Fyrkildevejprojektet både bebyggelsen og området som helhed nye kvaliteter gennem ny identitet og arkitektur. Tilsvarende de to første afdelinger bliver mangfoldigheden i beboersammensætningen og de sociale fællesskaber på Fyrkildevej styrket gennem blanding af forskellige boligtyper, side om side eller oven pa° hinanden i ombyggede blokke. Samtidig bliver kvaliteterne i de eksisterende boliger, som mange af områdets beboere sætter stor pris pa°, udnyttet ved gennemgribende ombygning. Men netop på Fyrkildevej er der et par ekstra elementer - og det er ikke mindst dem, der giver mig anledning til at glæde mig særligt til 2021.

For det første har vi nemlig i samarbejde med Realdania på Fyrkildevej udviklet en type seniorbofællesskab, som er tænkt som et eksempelbyggeri til inspiration til, hvordan man landet over kan bygge seniorbofællesskaber også i den almene boligmasse. Og for det andet: Fyrkildevej er også nyskabende i den forstand, at renoveringen introducerer en ny boligtype, hvor beboere pa° optimale vilkår kan drive erhvervsvirksomhed i en del af boligen.

Indtil 1960'erne var det en udbredt erhvervsform i større byer, at mindre erhvervsdrivende havde et butikslokale i forbindelse med deres bolig. Det er denne tankegang, vi bygger pa°, når vi nu etablerer erhvervsboligerne som nyrenoverede boliger, hvor der er tilført et erhvervsareal i form af en tilbygning. Den nye boligtype, hvis erhvervsareal er på 32 til 35 kvadratmeter, er placeret i området umiddelbart op til Sundheds- og Kvartershuset, så virksomhederne nemt kan trække pa° de mødelokaler, parkeringspladser og andre tilbud, der findes her.

I en bydel, hvor der er store arbejdspladser tæt pa° - blandt andre Aalborg Universitet, NOVI, havnen, industrivirksomheder og snart også det nye universitetshospital - er der naturlige aftagere af mange former for erhvervsservice. Det kan være nye enkeltmandsvirksomheder igangsat af kandidater fra universitetet, men der er også et klart potentiale for serviceorienterede virksomheder rettet mod områdets beboere og besøgende.

Jeg glæder mig til at se, hvilket nyt liv erhvervsboligerne vil tilføje afdelingen på Fyrkildevej.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger