Gå til Indhold

Mere end nogensinde brug for "Aktive fællesskaber"

retur
Er der én ting, rigtigt mange har lært af coronaprøvelserne, er det at fællesskab og evnen til at stå sammen er særdeles vigtig. Formentlig vigtigere end nogensinde.
 
I Himmerland Boligforening har coronarestriktioner og -nedlukninger fået os til at tænke over, hvad vi som fremsynet boligorganisation skal kunne tilbyde vores medlemmer - foruden et attraktivt sted at bo. Det er den direkte anledning til, at vi er gået sammen med idrættens fællesorganisation SIFA (Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg) om projektet "Aktive fællesskaber".

Vi mener, det er oplagt, at vi inviterer foreningslivet - herunder ikke mindst idrætsklubberne - ind i boligområderne og at vi derigennem medvirker aktivt til, at vores beboere i højere grad benytter sig af den by, de er en del af. Det er netop det, der er meningen med "Aktive fællesskaber", som har SIFA og dermed fællesorganisationens 212 idrætsklubber som formel drivkraft. SIFA er i sidste fase af tilrettelæggelsen af projektets realisering, hvor hensigten er at inddrage adskillige af kommunens boligforeninger, så indsatsen kommer så bredt ud som muligt. Himmerland Boligforening er allerede i gang med tilbud om seniorsport for beboere i Vejgaard og Vestbyen, mens vi har inviteret beboere langs Aalborgs havnefront til sejladstræning.
 
Disse aktiviteter er gode eksempler på, hvordan projektet får beboere ud i idrætsklubberne og det aktive foreningsliv ind i boligområderne. Sådan set har behovet været der i længere tid, men der er blevet sat ekstra fokus på det i forbindelse med coronanedlukningen. Her har idrætsklubberne i alarmerende omfang tabt medlemmer, samtidig med at borgerne i stigende grad har følt sig sat uden for de givende fællesskaber.
 
Nu er vi så heldigvis i gang med "Aktive fællesskaber", hvor idrætsklubbernes ekstraordinære fællesskabsfremmende aktiviteter er målrettet almene boligområder. Projektet henvender sig til beboere i bred forstand, men har særligt fokus på dem, der ikke indgår aktivt i positive fællesskaber og derfor er særligt udsat for ensomhed og mistrivsel. Det gælder, uanset om der er tale om børn, unge, voksne eller ældre. Og de erfaringer vi har gjort i Himmerland Boligforening er, at det langtfra alene er den ældste del af beboerne, der er blevet isoleret, mens coronarestriktionerne har været hårdest.
 
Der er sat et tilpas ambitiøst mål, idet "Aktive fællesskaber" skal nå ud til 8.400 beboere. Desuden skal der frem mod årsskiftet gennemføres mindst 200 fællesskabsfremmende aktiviteter - og minimum 15 procent af deltagerne skal efter projektafslutning have meldt sig ind i en idrætsklub. Dette skal ses i forhold til et samlet indbyggertal i Aalborg Kommune på omkring 220.000 borgere, hvoraf de 47.000 bor i almene boliger.

Der er rigtig god mening i, at det er de almene boligforeninger, der er omdrejningspunktet for projektet. Der er nemlig her generelt solid erfaring med at arbejde med fællesskabende aktiviteter, både via boligsociale indsatser i udsatte boligområder og via boligafdelingers infrastruktur i almindelighed. Det sidstnævnte hænger sammen med, at mange afdelinger udmærker sig ved at personale og medlemmer af afdelingsbestyrelser er særligt opmærksomme på beboernes trivsel. 
Seniorsport i Vejgaard

Nøglepersoner i boligområderne - det vil ikke mindst sige varmemestre, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og særligt engagerede beboere - har i andre sammenhænge vist sig som en rigtig god indgang for foreninger ved målrettede fællesskabende aktiviteter til lige netop de personer, der bor i området. Her hjælper det "Aktive fællesskaber" yderligere på vej, at flere af SIFAs medlemsklubber har gode erfaringer med at gennemføre fællesskabende aktiviteter i boligområder, som både henvender sig bredt og favner beboere på kanten af fællesskaberne. Det at bringe det nære i boligafdelingerne i spil er ofte det, der kan gøre en forskel, for eksempel at naboen inviterer en med til en aktivitet.
 
"Aktive fællesskaber" står på to ben: Dels skræddersyede idrætsaktiviteter, dels foreningspas til beboerne. Når det gælder idrætsklubbernes invitation til beboere til fællesskabende aktiviteter i klubberne, er grundidéen enkel: Vi vil her og nu modvirke ensomhed og isolation i almene boligområder, mens vi på længere sigt vil fastholde deltagerne som medlemmer af idrætsklubberne. Det er boligforeningen og idrætsklubben, der sammen definerer en given aktivitet. Mange idrætsklubber har under coronakrisen udviklet kreative løsninger til at nå deres medlemmer. Det er disse aktiviteter, projektet bygger videre på - nu bare konkret målrettet beboere i almene boligafdelinger.
 
Foreningspasset, der er en supplerende aktivitet finansieret af SIFA, giver beboeren gratis medlemskab af en idrætsklub i en given periode. Erfaringen i talrige klubber er nemlig, at når først det lykkes at få folk til at besøge og være aktive i en klub, bliver mange medlemmer. Når en beboer har deltaget i en aktivitet og har fået interesse for at dyrke en given aktivitet, har idrætsklubben mulighed for at udstyre vedkommende med et foreningspas, så han eller hun med dette pas i hånden frit kan dyrke sporten i et nærmere aftalt tidsrum.

"Aktive fællesskaber" er en tidsbegrænset indsats. I et længere perspektiv arbejder Himmerland Boligforening ihærdigt på at skabe en bedre fælles udnyttelse af byens rum. Det aktuelle projekt kan ses som et vigtigt skridt i denne proces, men i fremtiden skal indsatsen bredes endnu mere ud, så vi i hele byen - og i hele kommunen - udnytter byens rum bedre, uanset om det gælder foreninger, skoler eller kulturtilbud. Det er for en moderne boligorganisation en af ansvarsopgaverne at sikre livet mellem bygningerne og også derigennem bidrage til at skabe en spændende by for vores beboere.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger