Gå til Indhold

Massiv succes med elevmentorer giver mod på mere

retur
I 2013 tog en gruppe nordjyske erhvervsfolk initiativ til foreningen Gestus Nord, der har til formål at yde indsatser, hvor der er særligt behov. Det begyndte med håndsrækninger til børnefamilier, der har mindst og mangler mest, men siden er det blevet til meget mere.

En af de virksomheder, der har involveret sig i Gestus Nord, er Himmerland Boligforening. Det er blandt andet sket gennem den succesfulde ordning Mentor Gestus, hvor fokus mere langsigtet er at sikre opvækstvilkår for børn og unge, der understøtter deres muligheder for at bryde en negativ social arv gennem uddannelse og beskæftigelse.

Ole Nielsen, der er direktør for boligforeningen, uddyber:

"Med afsæt i vores afdelinger i det østlige Aalborg valgte vi at fokusere på arbejdet med børn og unge i både skole-, fritidsområde- og ungdomsuddannelsessammenhæng. Vi kunne nemlig se, at der her var mange med udfordringer i form af højt fravær, lavt karaktergennemsnit, lav uddannelsesparathed og desværre også et lavt uddannelses- og beskæftigelsesniveau. Det tænkte vi, at vi måtte kunne gøre noget ved, og det blev altså til Mentor Gestus."

Målet var at skabe en samlende pædagogisk platform for et direkte og tæt samarbejde mellem bydelens grundskoler, ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune og Center for Samskabelse, der er en enhed under Himmerland Boligforening med udgangspunkt i den boligsociale helhedsplan for det østlige Aalborg. Frank Rudolph, der er konsulent hos Center for Samskabelse, fortæller, at sigtet har været at udvikle en fleksibel, praksisnær mentorordning, der hjælper den enkelte elev fagligt med de udfordringer, der måtte være. Men samtidig motivere og inspirere børnene og de unge i deres valg af fremtid og uddannelse:

"Kort fortalt handler det om at styrke både deres nuværende skolegang og overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Konkret sker det gennem én til én lektiehjælp, hvor den enkelte både får hjælp med ugens lektier og i et længere perspektiv støtte i skolegangen, den faglige udvikling og den uddannelses- og arbejdsmæssige fremtid."

En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer. I den konkrete sammenhæng er der således ikke alene tale om lektiehjælp, men nok så meget at mentoren fungerer som en rollemodel, der er med til at fastholde barnet eller den unge i uddannelsen.

"Aktuelt har vi 13 mentorer ansat i ordningen. De tager sig kærligt af 34 elever fra 7., 8. og 9. årgang på Herningvejens skole og Tornhøjskolen. Mentorerne er lærer- og universitetsstuderende, der er fleksible, nærværende, nysgerrige, ansvarsbevidste - og som har en temmelig fantastisk succesrate: I 2020 bestod samtlige deres 9. årgangselever deres folkeskoleeksamen, selvom vi var midt i en pandemi med alle dens udfordringer blandt andet i form af fjernundervisning", fortæller Frank Rudolph. Og han fortsætter:

"Alle mentorordningens elever fra 9. kl. er efterfølgende gået i gang med en ungdomsuddannelse. Desværre er der i løbet af de første tre til seks måneder generelt et ret stort frafald på ungdomsuddannelserne, men vi kan med stolthed konstatere, at de af vores elever, der stadigvæk er knyttet til mentorordningen, fortsat er godt kørende", siger Frank Rudolph.

Karen Marie Hovmøller, der er formand for Gestus Nord, understreger, at mentorordningen ikke kunne eksistere uden foreningens ildsjæle og deres engagement for at skaffe de nødvendige midler til at realisere projektet:

"Uden sponsorerne, der ser en værdi i at hjælpe fagligt og økonomisk udfordrede børn og unge, kunne mentorordningen heller ikke eksistere. Lige så nødvendig er skoleledernes og lærernes samarbejde, når det gælder rekruttering af deltagere i ordningen. Og endelig er der mentorerne, som udfører et stort og yderst prisværdigt stykke arbejde med deres elever. Alt i alt en succes med mange aktører, der tilsammen er den forskel, der gør en forskel."

Frank Rudolph oplyser, at der netop nu rekrutteres flere mentorer til ordningen, for skal den fungere optimalt, skal den enkelte mentor højst have tre elever:

"Der er ingen tvivl om, at det har nyttet at sætte mentorordningen i søen. Men det skal ikke stoppe her, for der er stadig et meget klart behov hos mange børn og unge. Et behov for en indsats, der kan være med til at gøre den enkelte selvhjulpen - at gøre ham eller hende i stand til at agere i klasseværelset og være en del af fællesskabet. Stærkere, fagligt mere robuste elever - det er det, vi gerne vil være med til at forme og udvikle gennem Mentor Gestus."
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger