Gå til Indhold

Ja tak til flere almene boliger til overkommelig pris

retur
Klumme af direktør Ole Nielsen, bragt i Nordjyske Stiftstidende den 24. juli

En af Himmerland Boligforenings første afdelinger blev opført i 1947 i Himmerlandsgade, Vendsysselgade, Østre Allé og Læsøgade i den østlige del af det centrale Aalborg. Dengang og fire-fem årtier frem boede her ikke mindst familier, hvor mindst ét familiemedlem var beskæftiget på bydelens store virksomheder Aalborg Værft eller Dansk Eternit-Fabrik.

Værftet lukkede i slutningen af 1980'erne og eternitfabrikken indstillede sin produktion i 1990'erne. Gradvist var der de foregående år sket en vis ændring af beboersammensætningen i kvarteret, så det nu langtfra var mennesker med nogenlunde samme faglige, arbejdsmæssige og økonomiske baggrund, der beboede alle lejlighederne. Den samme udvikling skete en lang række steder i Aalborg - og i mange andre større byer rundt om i landet: Langsomt blev beboersammensætningen mere differentieret.

Sådan var det dog ikke alle steder. For eksempel var der i nyetablerede boligområder i blandt andet det østlige Aalborg - for Himmerland Boligforenings vedkommende især Ravnkildevej (1968), Blåkildevej (1969) og Fyrkildevej (1972) - en klar tendens til overrepræsentation af beboere med samme uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi, familiestruktur og ofte også etniske baggrund. Denne udvikling holdt ved i flere årtier, både i Aalborg og andre større byer som Aarhus, Odense og København. Mange talte om at bløde op på det, der efterhånden blev betegnet som ghettoer, men ingen havde en brugbar løsning.

For Himmerland Boligforenings vedkommende blev udviklingen for alvor brudt, da vi for små ti år siden iværksatte den gennemgribende renovering af Kildeparken i det østlige Aalborg. I den forbindelse har vi oplevet en tydelig ændring i beboersammensætningen, hvilket på for eksempel Blåkildevej er understreget yderligere gennem etablering af privatejede punkthuse, der er opført inden for vores afdelings geografi.

Omdrejningspunktet i den nævnte renovering har været blandede boliger i blandede afdelinger i blandede bydele. Det samme er tilfældet i det største af vores aktuelle renoveringsprojekter, der omfatter adskillige afdelinger i Aalborgs vestby. Vi arbejder ud fra samme filosofi, når vi etablerer nye afdelinger - eksempelvis i St. Restrup, hvor almene boliger kommer til at spille tæt sammen med andelsboliger og privatejede boliger.

I bogen "Rige børn leger bedst", der udkom tidligere på året, tegner forfatterne et portræt af det danske klassesamfund. Heri hedder det blandt andet, at både mennesker og samfund er tabere, når vi kun omgås folk, der har samme holdninger, baggrund, indkomst og nationalitet, som vi selv har. Det bidrager til social ulighed og i den sidste ende til fraværet af et fælles dannelsesgrundlag. Jeg er ganske enig i den betragtning - og også med bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek, der gang på gang har påpeget nødvendigheden af, at man udvikler empati og forståelse for andre mennesker netop ved at møde dem i ens hverdag. I bund og grund er det en forudsætning for velfærdssamfundet.

Medvirkende til at sikre blandede boliger i blandede bydele er tilstedeværelsen af tilstrækkeligt mange almene boliger til overkommelig pris. Det har politikerne i Aalborg været meget bevidste om de seneste årtier, hvor der ikke mindst er blevet opført et stort antal ungdomsboliger. Nu er behovet for denne type boliger dækket fint og der skal sættes ind på andre områder. Ikke mindst handler det om at få bygget senioregnede andelsboliger. Himmerland Boligforening er i den grad klar - og sætter vores lid til, at de politiske beslutningstagere også kan se den dybere mening med fortsat at arbejde for den optimale sammensætning af afdelinger og bydele. 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger