Gå til Indhold

Flere borgere kræver flere - og endnu bedre - boliger

retur


Klumme af Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening

For få dage siden oplyste By- og Landskabsforvaltningen, at Aalborg Kommune det seneste år har fået 2.412 flere indbyggere. Det er over dobbelt så mange som forventet, hvilket får forvaltningens direktør Anders Fokdal til at understrege behovet for opførelsen af nye boliger de kommende år.

Det er jeg ganske enig i, for også på dette område er det afgørende at udvise rettidig omhu. Dog mener jeg, det er nødvendigt med væsentlig præcisering - nemlig at det er almene lejeboliger, der frem for alt er brug for. 
Aktuelt er Aalborg pænt dækket ind, når det gælder det generelle udbud af boliger og det vil formentlig også være billedet et par år frem. Men derefter vil der være behov for flere boliger - og i den forbindelse skal beslutningstagerne huske på, at det er vigtigt fortsat at bygge alment, så vi kan holde prisen lav og samtidig sikre, at der kommer liv mellem boligerne. Og så skal de huske, at vi er i en gunstig situation, hvor vi faktisk kan tillade os at stille krav til det enkelte byggeri, fordi vi ikke er nødsaget til at få opført en stor volumen i en fart.

Politikerne i Aalborg har lagt en overordnet boligstrategi, hvor det ikke mindst er boliger til børnefamilier, singler og seniorer, der er i fokus de kommende år.
Det hænger godt sammen med diverse analyser - og også med de seneste tal - der viser, at befolkningstilvæksten i særlig grad vil være drevet af netop familier med hjemmeboende børn, singler og seniorer. Det stiller selvsagt nogle andre krav til udviklingen af både kommunen som helhed og mere specifikt udbuddet af boliger, så det fortsat er attraktivt af bosætte sig og leve i Aalborg Kommune.

For nylig pointerede Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm, at det ændrede fokus fra studerende til de ældre målgrupper, er rigtigt. Han fremhæver, at vi efter alt at dømme de kommende år vil se flere vælge at flytte til byen. Forventningen er, at det blandt andet vil være par, der ønsker at udskifte parcelhuset med en lejlighed, eksempelvis fordi børnene er flyttet hjemmefra. Dertil kommer øget efterspørgsel efter familie- og børnevenlige boliger, hvor der er særlige ønsker til den rette kombination af tilstrækkelig plads og gode udenomsarealer.
Det er også, hvad vi oplever hos Himmerland Boligforening; dog langt fra kun når det gælder boliger i de centrale dele af Aalborg. Vi kan tilføje en stigende interesse for nybyggede lejeboliger i eksempelvis Fjellerad, Svenstrup og St. Restrup. Hvad angår det sidstnævnte byggeri, som vi tog hul på projekteringen af tidligere i år, er der i udtalt grad interesse for nærheden til naturen og de muligheder, der er for aktiviteter i en moderniseret version af livet på landet. Projektet i St. Restrup er ét blandt efterhånden mange eksempler på blandede byggerier, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret i et boligområde med såvel almene boliger som andels- og ejerboliger.

Netop blandede boliger, blandede boligområder og i den sidste ende den blandede by ligger os meget på sinde, når vi gennemfører renoveringer - som aktuelt i Søheltekvarteret i det vestlige Aalborg - og bygger nyt. Et vigtigt element i denne proces er livet mellem boligerne og bygningerne. I den sammenhæng er det centralt at huske på, at byudvikling er andet og mere end så-og-så-mange-boliger i et regneark. Når man bygger, er der - også - en forpligtelse til at skabe og udvikle livet mellem boligerne.

Det sidstnævnte er netop baggrunden for, at vi sammen med SIFA, der organiserer flere end 200 aalborgensiske idrætsforeninger med den bredest tænkelige pallette af foreningstilbud til alle målgrupper, har udviklet projekt 'Aktive fællesskaber'. 
Det har for ganske nylig modtaget en bevilling på 466.000 kr. af midler, der på baggrund af en folketingsbeslutning om akut indsats mod ensomhed og isolation uddeles af BL Danmarks Almene Boliger. Vi er nu i fuld gang med at tilrettelægge realiseringen af projektet og her håber vi at kunne inddrage andre af kommunens boligforeninger, så vi kommer så bredt ud som muligt.

Gennem fællesskabsfremmende aktiviteter i boligområder og foreninger vil idrætsklubber yde en ekstraordinær indsats, der er målrettet beboere i almene boliger. 'Aktive fællesskaber' henvender sig til beboere i almene boligområder i bred forstand, men har særligt fokus på dem, der ikke indgår aktivt i positive fællesskaber og derfor er særligt udsat for ensomhed og mistrivsel. Det gælder, uanset om der er tale om børn, unge, voksne eller ældre.

Afslutningsvis en betragtning om forventningerne til befolkningsudviklingen i Aalborg Kommune. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning vil indbyggertallet frem mod 2045 vokse med små 10 procent. Med til billedet hører, at mange af de nye borgere vil være singler, hvilket selvsagt stiller ekstra krav til udbuddet af boliger. Skal vi kunne håndtere denne efterspørgsel - og dermed kunne blive ved med at være et attraktivt sted at bosætte sig - er det nødvendigt, at der inden for de nærmeste år bliver bygget flere boliger. Og skal disse boliger være såvel attraktive som betalelige for den almindelige borger, er det lige så nødvendigt, at et stort antal af disse nye boliger er almene lejeboliger.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger