Gå til Indhold

Rejsegilde på Aalborgs vugge

retur

Teatergården er et samspil mellem boligformer, idet projektet gennemføres i samarbejde mellem Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond.


Det kan godt være, at det er lidt søgt at tale om rejsegilde på en vugge, men når nu det gælder en mærkedag for et byggeri, der ligger, hvor noget af det allerældste af det centrale Aalborg lå, går det nok endda. Faktum er i al fald at Himmerland Boligforening onsdag 28. august 2019 holder rejsegilde på renovering og nybyggeri i Sankelmarksgade. Et byggeri der i kraft af nærheden til Aalborg Teater har fået navnet Teatergården."Gennem mange år har vi haft en ganske lille afdeling med knap 10 boliger i et par gamle byhuse i Sankelmarksgade. Da de trængte til en meget alvorlig renovering, så vi på mulighederne for at udvide afdelingen på den ledige plads mod Bleggårdsgangen, så derfor er der tale om en kombination af renovering og nybyggeri", fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.


Mens de gamle huse i hovedsagen bevarer det velkendte udtryk, er der lagt vægt på, at de nye bygninger indgår i en naturlig sammenhæng med karréstrukturen, der er kendetegnende for denne del af Aalborg. Derfor kan man blandt andet genfinde nogle af de træk, der er karakteristiske for andre huse i Sankelmarksgade og de omkringliggende gader.


"Vi er meget enige med Aalborg Kommune i, at der i denne del af byen er et karakteristisk netværk af byrum, som medvirker til at binde fodgængerområderne sammen. Det vil vi gerne være med til at understrege med Teatergården. Inden døre er der tale om spændende renoverede og nybyggede boliger, mens vi set udefra med det nye byggeri på hjørnet af Sankelmarksgade og Blegga°rdsgangen har fået skiftet en ret uskøn parkeringsplads ud med en færdiggørelse af karréen. Her er der tale om et markant udtryk med nutidig arkitektur, men samtidig er der træk, der kan genfindes andre steder i kvarteret", pointerer Ole Nielsen.


Teatergården er opført som én samlet bebyggelse, men den er visuelt delt op i byhusfacader. Det medvirker til at videreføre den struktur, der kendetegner det brogede gadebillede i Sankelmarksgade med blandt andet trappeopgange og portåbninger. Området er en del af Aalborgs historiske bykerne omkring domkirken. Ofte bliver det refereret til som Aalborgs vugge, for trods tidligere tiders saneringer og gadegennembrud er det fortsat her, man finder spor fra den middelalderlige bykerne mellem de gamle åløb.


Teatergården er et samspil mellem boligformer, idet projektet gennemføres i samarbejde mellem Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond.
For boligforeningens vedkommende er der tale om totalrenovering af boligerne på den hidtidige adresse og opførelse af nye almene lejeboliger, mens Ejendomsmæglernes Fond bidrager med privatfinansierede boliger i den nyopførte del.


Det første spadestik blev taget for mindre end 12 måneder siden - og ifølge Ole Nielsen vil de første beboere kunne rykke ind i maj 2020. For Himmerland Boligforenings vedkommende vil det ske i to- til fireværelses boliger med en gennemsnitlig størrelse på cirka 90 kvadratmeter.


Ring til os på 96 31 52 00 hvis du er interesseret i en bolig. 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger