Gå til Indhold

Første spadestik på Tornhøjgårdparken

retur

Tirsdag 30. april 2019 kl. 11 bliver der taget første spadestik til Himmerland Boligforenings seneste afdeling, der får navnet Tornhøjgårdparken.


- Navnet har en historisk forbindelse til, at området engang var landsbyen Tornhøj. Siden 1970'erne er det udbygget med et stort antal boliger, og det udgør i dag en central del af det østlige Aalborg, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.


På sydsiden af Humlebakken - lige over for kulturhuset Trekanten - lå i en årrække den sidste landbrugsejendom i Nørre Tranders. Den købte boligforeningen i 2015, og siden da har udviklingen på de tidligere landbrugsjorder for alvor taget fat.


- Det østlige Aalborg er på en række områder præget af, at bydelen blev planlagt i 1960'erne. Det skete efter funktionalistiske principper, der nok skabte en trafikalt effektiv, men beklageligvis også en fysisk og socialt skarpt opdelt bydel. Derfor har Aalborg Byråd udtrykt ønske om en mere bæredygtig byomdannelse - ikke mindst med fokus på blandede boliger. Det skal blandt andet ses i lyset af disse års massive investeringer i det nye universitetshospital, +Bus, de bløde trafikanters nye forbindelse mellem Tornhøjgaardområdet på den ene side og Sundheds- og Kvartershuset og kulturhuset Trekanten på den anden side af Humlebakken, førerløs bus på Astrupstien, udvidelse af Aalborg Universitet og de store renoveringsprojekter, der bliver gennemført i boligforeninger i denne del af Aalborg, fortæller Ole Nielsen.


I overordnet forstand blev det første spadestik til omdannelsen af området taget med Aalborg Kommune og Realdanias forstadskonkurrence "City in Between" og forundersøgelsen "Kickstartprojekt Tornhøj". Ole Nielsen uddyber Himmerland Boligforenings rolle i den efterfølgende udvikling:
- Første skud på stammen var for vores vedkommende etableringen af 32 botilbud for udviklingshæmmede - et byggeri vi i januar i år kunne overdrage til Aalborg Kommune. Og nu er vi gået i gang med de øvrige elementer, der skal indgå i Tornhøjgaardprojektet. En markant del af det samlede byggeri er en stor dagligvarebutik, der efter planen skal åbne om et års tid. Der har i mange måneder været rygter om hvilken butikskæde, der er tale om, men først for nylig er de sidste brikker faldet på plads, så vi nu kan sige, at det er Lidl, der rykker ind.
Boligforeningens øvrige Tornhøjgaard-aktiviteter afspejler ambitionen om at skabe blandede byområder gennem etablering af blandede boliger. Blandt elementerne er nemlig 27 familieboliger, 12 små Stay-boliger, 50 store Stay-boliger og en café ud mod Astrupstien, mens man for en anden bygherre opfører 24 private boliger. Med til regnestykket hører også et større grønt område, der kommer til at ligge i forbindelse med Astrupstien.


- Stay-boliger er et ret nyt begreb. Der er tale om lejeboliger, som beboerne flytter ind i, mens de er under uddannelse, og som de kan blive boende i, når de er færdige med at studere. Altså i modsætning til traditionelle ungdomsboliger, der typisk skal forlades inden for to måneder efter endt uddannelse. Stay-boligerne adskiller sig også ved at være større end ungdomsboligerne, der er på maksimalt 50 kvadratmeter. Vores små Stay-boliger bliver på omkring 60 kvadratmeter, mens beboerne i de store Stay-boliger får cirka 10 kvadratmeter mere at råde over, fortæller Ole Nielsen.


Endnu er det for tidligt at melde ud med en detaljeret plan for byggeriet, men overordnet er det Himmerland Boligforenings forventning, at det samlede projekt vil være afsluttet i løbet af sommeren 2021.


Her og nu handler det dog om det første spadestik, og det bliver taget af borgmester Thomas Kastrup-Larsen sammen med boligforeningens organisationsbestyrelsesformand Ib Fruensgaard. Begge holder en kort tale, ligesom ejendomschef Mads T. Nielsen fra Lidl, direktør Preben Kristensen fra Projectas A/S og projektchef Kris Houmann fra Dansk BoligByg vil sige et par ord. Der er traditionen tro også lidt til ganen, så byggeriet kan blive sendt godt på vej. 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger