Gå til Indhold

Boligforenings samfundsansvar vækker opsigt

retur


For kort tid siden vandt Himmerland Boligforening Byplanprisen 2019 - og nu er man blandt de tre nominerede som landets mest innovative og socialt bæredygtige initiativ.


Det er Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der i år i anledning af sit fem års jubilæum uddeler en særlig pris for samfundsansvar i byggeriet. Prisen er støttet af Realdania og bliver givet til en virksomhed, en organisation eller et byggeprojekt, der har formået at kombinere god forretning med samfundsansvar og står som et forbillede for branchen.


"Vi er nomineret for Aalborg-modellen, der er betegnelsen for det storstilede renoveringsprojekt til 1,4 mia. kr., som vi er ved at være i mål med i Kildeparken i det østlige Aalborg. Målet har været at udvikle en integreret bydel, hvor der især har været fokus på integration af erhverv i beboelsesområder, hvilket har genereret flere jobs, højere uddannelsesniveau og nedgang i kriminalitetsraten.", fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening. Og han uddyber:


"Det storstilede projekt bliver gennemført med os som bygherre og vores boligsociale helhedsplan Center for Samskabelse som det koordinerende centrum, der samler kommunen, erhvervslivet og foreningslivets interesser. Det unikke ved Aalborg-modellen er den måde, samskabelse giver resultater. Vi ved af erfaring, at en fysisk renovering ikke kan stå alene, men har behov for at blive ledsaget af initiativer, der rækker ud over boligen. Det handler blandt andet om beskæftigelse, uddannelse, sundhed og forebyggelse af sociale problemer. Her er det centralt, at alle aktører bidrager og samles om de samme mål - og her er det centrale for os erhvervsintegration. Man kan sige, at det helt fra etableringen for 75 år siden har ligget i vores DNA at tage samfundsansvar - her meget konkret ved i samarbejde med andre aktører at skabe blandede byer."


Aalborg er den eneste større by i Danmark uden områder på regeringens ghettoliste, hvilket Ole Nielsen ikke er i tvivl om, at man især kan tilskrive Aalborg-modellen. Det er allerede nu muligt at se positive tendenser på baggrund af indsatsen:

  • Den gennemsnitlige husstandsindkomst er steget med 19 procent mod omkring det halve i kommunen generelt
  •  Antallet af kriminalretslige afgørelser i udvalgte kategorier er faldet med 53 procent
  • Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. kl.-elever er steget fra 4,1 til 6,5
  •  Andelen af 20-24-årige, der har grundskole som højest fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en uddannelse, er faldet fra godt en fjerdedel til 18,4 procent
  •  Antallet af beskæftigede er steget fra 42,5 procent i 2011 til 45 procent.Juryen bag jubilæumsprisen fokuserer blandt andet på, hvordan en kandidats indsats er koblet til FN's 17 Verdensmål. Ole Nielsen siger i den forbindelse:


"Vi rammer mindst seks af verdensmålene, idet øget beskæftigelse er med til at forbedre den økonomiske situation, mens samarbejde med skoler og en mentorordning i samspil med erhvervslivet fremmer uddannelsesparatheden. Undervisning af minoritetsforældre medvirker til mere ligestilling mellem kønnene og renoveringen sænker forbruget markant og gør brug af bedre energikilder. Endelig er der jobskabelse i samspil med Erhvervsnetværk 9220 - og ikke at forglemme stærke partnerskaber som et centralt omdrejningspunkt for indsatsen."


Ole Nielsen pointerer, at man med Aalborg-modellen har udfordret den traditionelle boligsociale helhedsplan, idet erhverv i langt højere grad er tænkt ind, ligesom alle aktører i området har indflydelse på proces og resultat:


"Den nytænkning kræver både intern og ekstern involvering. Første skridt har selvfølgelig været i vores eget regi, for beboerne skulle give deres tilslutning til helhedsplanen, for at vi kunne komme i gang. Derefter tog vi fat i eksterne parter og her har vi oplevet, hvordan projektet i stigende grad har tiltrukket interesse fra erhvervslivet. Dette ses mest tydeligt ved opførelsen af seks privatfinansierede punkthuse i afdelingen på Blåkildevej, hvilket bidrager med fortætning og diversitet i området."


De øvrige nominerede er Boss Ladies, der udfordrer stereotyper og sætter talenter fri, og Enemærke & Petersen for at få udsatte unge i job i forbindelse med en renovering i Aarhus.


Vinderen af Jubilæumsprisen bliver offentliggjort i forbindelse med Building Awards 7. november 2019, hvor Himmerland Boligforening også er nomineret til Bygherreprisen.


FAKTA
Himmerland Boligforening har det seneste årti oplevet en sand prisregn:
 2012: Aalborg Kommunes Arkitekturpris
 2013: Aalborg Kommunes Arkitekturpris
 2014: Aalborg Kommunes Arkitekturpris
 2015: Aalborg Kommunes Arkitekturpris
 2015: Betonelementprisen
 2015: Årets Byggeri i Danmark
 2016: Aalborg Kommunes Arkitekturpris
 2016: Architecture of Necessity
 2017: Aalborg Bæredygtighedspris
 2017: Aalborg Kommunes Arkitekturpris
 2017: RENOVER Prisen (nominering)
 2019: Byplanprisen sammen med Aalborg Kommune
 2019: Bygherreprisen (nominering)
 2019: Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Jubilæumspris (nominering)


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger