Gå til Indhold

Stadig flere solceller hos boligforening

retur

Stadig flere af Himmerland Boligforenings afdelinger får solcelleanlæg - og det har beboerne ikke mindst nydt godt af i den exceptionelt solrige sommer, vi har oplevet i år.


- I perioden fra august 2016 til juli 2017 producerede vores solcelleanlæg godt 335.000 kWh, mens de fra august 2017 til og med juli i år har produceret næsten 376.000 kWh. Endnu mangler vi data for august, men himlen over Nordjylland har jo været stort set skyfri tre måneder i træk denne sommer, så der er ingen tvivl om, at produktionen i år bliver markant meget højere, når vi sammenligner med den foregående periode, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.


Anlæggene er blandt andet installeret i forbindelse med ungdomsboligerne Ramblaen og Kvadratet i det østlige Aalborg, Henius House på den tidligere eternitfabriksgrund, Idrætsbyen på Hadsundvej og Larsen Waterfront på Aalborgs centrale havnefront. Dertil kommer eksempelvis afdelingerne Seminariebyen, Mølleriet og Kridtsløjfen samt Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej.




- På baggrund af de erfaringer, vi har gjort os gennem de seneste to år, er værdien af solcelleanlæggene tydelig, når det gælder dækning af det lokale behov for elektricitet. Derfor arbejder vi løbende på at lokalisere steder, hvor vi kan sætte anlæg op i eksisterende byggerier, ligesom solceller indgår som et naturligt element, når vi bygger nyt, fortæller Ole Nielsen.


Solceller er hensigtsmæssige ud fra et miljøperspektiv, for de er modsat mange andre energikilder støjfri, de forurener ikke og de har ingen bevægelige dele - og så kan bare 10 kvadratmeter solceller spare omkring 500 kg CO2-udledning på årsplan.


- Dertil kommer, at solceller kan integreres i et byggeris arkitektur - for eksempel som et bygningselement i tag og facader som det kan ses på Larsen Waterfront, der i øvrigt er den af vores afdelinger, der har den største produktion af solenergi. En anden fordel er, at solceller har lang levetid - typisk mere end 20 år - og det gør sammen med relativt beskedne vedligeholdelsesomkostninger solceller til en attraktiv løsning, også ud fra en økonomisk betragtning, siger Ole Nielsen.


Det er regeringens plan at udfase kul fra elforsyningen inden 2030 og Danmark er godt på vej. I dag er det kun omkring 17 procent af landet elektricitet, der produceres på grundlag af kul, mens vind repræsenterer 40 procent og vand 12 procent. Til gengæld er der lang vej endnu for den ligeledes vedvarende energi med solen som kilde, idet kun omkring et par procent af elforsyningen stammer herfra.


Der tales i denne tid meget FN's 17 globale mål for bæredygtig udvikling, også kendt som Verdensmålene. Adskillige af målene er af direkte relevans i den bæredygtighedspolitik, vi for et par år siden udarbejdede i Himmerland Boligforening.


- Der tales i denne tid meget FN's 17 globale mål for bæredygtig udvikling, også kendt som Verdensmålene. Adskillige af målene er af direkte relevans i den bæredygtighedspolitik, vi for et par år siden udarbejdede i Himmerland Boligforening. Af denne politik fremgår det blandt andet, at vi frem til 2030 skal reducere varmeforbrug og bygningsrelateret el i vores bygningsmasse med 30 procent. Samtidig skal vi sikre, at alle renoveringer og driftsomlægninger har både miljømæssige, sociale og økonomiske fordele, ligesom vi skal foretage investeringer i energiforbedringer afstemt med, hvad der bliver besluttet på lokalt og nationalt plan i energisektoren. Og endelig skal vi gennem partnerskaber med kommune, forsyningsvirksomheder og vidensinstitutioner medvirke til at etablere det bedst mulige beslutningsgrundlag for bæredygtighed, siger Ole Nielsen. Og han fortsætter:


- Udbygningen af solcellekapaciteten er helt i tråd med såvel overordnede som konkrete mål vi har sat os for vores bæredygtighed og er således med til at bringe os tættere på det, vi med rette kan kalde det bæredygtige Himmerland.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger