Gå til Indhold

Nordjyllands mest bæredygtige boligselskab

retur

Når Himmerland Boligforening i dagene 8.-15. september 2018 deltager i Aalborg Bæredygtighedsfestival, sker det med et stærkt fokus på FN's 17 Verdensmål.


- Jorden er varigt påvirket af den industrielle og økonomiske udvikling, så den ikke længere kan klare sig selv. Mennesket - der har skabt denne situation - skal derfor aktivt og ansvarligt forvalte kloden, og det er, hvad Verdensmålene handler om.


Man kan måske synes, at det er begrænset, hvad en virksomhed i Aalborg kan gøre for verden, men vi har set nærmere på de ting, vi foretager os og der er faktisk en del meget konkrete områder, hvor vi kan gøre en reel forskel. Adskillige af Verdensmålene er nemlig af direkte relevans i forhold til den bæredygtighedspolitik, vi udarbejdede for et par år siden, siger Himmerland Boligforenings direktør Ole Nielsen.


Som eksempel på et indsatsområde nævner Ole Nielsen boligforeningens engagement i samfundspartnerskabet REBUS, Renovating Buildings Sustainably:


- Sammen med nogle af landets største virksomheder og vidensinstitutioner arbejder vi blandt andet på at halvere energiforbruget efter renovering og sikre et 30 procent lavere ressourceforbrug, mens renoveringsarbejdet står på. Det sker i forbindelse med renoveringen af vores afdeling på Fyrkildevej i det østlige Aalborg.
Med omkring 15.000 beboere handler bæredygtighed naturligvis også om deres ageren. Derfor indførte Himmerland Boligforening for to år siden de første eldelebiler. Det er blevet så stor en succes, at mange er fulgt efter og i dag kan beboerne leje biler i afdelingerne i Sundparken og Kanalkvarteret i det østlige Aalborg, i Magisterparken og i Runddyssen i Svenstrup. Aktuelt arbejder man på også at bringe eldelebiler til afdelinger i det centrale Aalborg, hvor det giver rigtigt god mening gennem deleordninger at reducere antallet af biler og behovet for P-pladser.
- Et andet centralt område, hvor vi kan og skal gå foran, er stadig større uafhængighed af fossile brændsler. Det er målet at alle vores boliger i 2050 er CO2-neutrale og et stort skridt på vejen er indførelse af solcelleanlæg. I dag har vi solceller på ungdomsboligerne Ramblaen og Kvadratet i det østlige Aalborg, Henius House på den tidligere eternitfabriksgrund, Idrætsbyen på Hadsundvej og Larsen Waterfront på Aalborgs centrale havnefront. Dertil kommer eksempelvis afdelingerne Seminariebyen, Mølleriet og Kridtsløjfen samt Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej. På baggrund af de erfaringer, vi har gjort os gennem de seneste to år, er værdien af solcelleanlæggene tydelig, når det gælder dækning af det lokale behov for elektricitet. Derfor arbejder vi løbende på at lokalisere steder, hvor vi kan sætte anlæg op i eksisterende byggerier, ligesom solceller indgår som et naturligt element, når vi bygger nyt, fortæller Ole Nielsen.


Himmerland Boligforenings nyeste afdeling Siloen på Aalborgs østlige havnefront kan også anskues ud fra FN's Verdensmål. Ole Nielsen begrunder:


- Verdensmål nummer 11 handler om bæredygtige byer og lokalsamfund. Her tænker FN naturligt nok i verdens mindre udviklede byer, områder og lande, men det giver faktisk mening at tage Siloen med, for i dette byggeri har vi fokuseret stærkt på blandede boliger. Hensigten er her at opnå en høj grad af diversitet, hvilket er noget, vi de seneste år har arbejdet målrettet med at skabe forudsætningerne for, både når vi renoverer og bygger nyt. Vores klare mål er at være med til at skabe mere tolerance, større forståelse og en højere grad af medejerskab til eget boligområde. Det handler ikke "bare" om at blande nationalitet og religion, men i høj grad også at få skabt den bedste sammensætning ud fra beskæftigelse, alder, indkomst og uddannelse. I Siloen har vi blandt andet lagt vægt på blanding af ejerformer og aldersgrupper - og det er vores håb og forventning, at afdelingen dermed kan danne rammen om et inspirerende møde på tværs af generationer, hvor beboernes forskellighed er med til at skabe et interessant bymiljø.


Med tanke på klimaudviklingen gennem de seneste år er det ikke så underligt, at flere af Verdensmålene handler om netop dette emne. Det gør det også hos Himmerland Boligforening, hvor man eksempelvis arbejder med lokal afledning af regnvand i forbindelse med renoveringer og nybyggerier. Det gælder blandt andet i Kildeparken i det østlige Aalborg, hvor man ændrer regnvand fra noget, der hurtigst muligt skal i kloakken og ledes væk, til en kilde til plante- og dyreliv og appel til beboernes sanser. Ved at håndtere regnvandet lokalt, kan Himmerland Boligforening medvirke til at reducere oversvømmelser, mindske udgifterne til udbygning af det offentlige kloaksystem, nedbringe udledningen af forurening og højne det enkelte boligomra°des rekreative værdi.


Med til billedet af Himmerland Boligforening som Nordjyllands mest bæredygtige boligselskab hører den indsats, der bliver gjort på det sociale område - i øvrigt også et af FN´s Verdensmål.


- Når det gælder social bæredygtighed indgår det i vores politik, at vi skal skabe livskvalitet og plads til alle ved at tilbyde boliger med konkurrencedygtig husleje, der fremmer beboernes tryghed, sundhed, engagement, fællesskab og mangfoldighed. Desuden skal vi gennem partnerskaber skabe boligområder, hvor alle uanset alder, indkomst, etnicitet og tilknytning til arbejdsmarkedet har mulighed for at bo og være en del af et fællesskab. Konkret kommer det blandt andet til udtryk gennem "Jobbus 9220", hvor vi i fællesskab med aktører sætter lokale ledige i forbindelse med lokale jobs, fortæller Ole Nielsen.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger