Gå til Indhold

Første spadestik i Aalborgs vugge

retur

Fredag 28. september 2018 tager Himmerland Boligforening et af de forholdsvis sjældne første spadestik - nemlig til et byggeri i den ældre del af det centrale Aalborg.


- Vi har i en lang årrække haft en lille afdeling bestående af ni ældre to- og fireværelses boliger i et par byhuse i Sankelmarksgade. Vi går nu i gang med en total renovering af afdelingen, der i samme omgang bliver udbygget, så der kommer 48 særdeles attraktive lejeboliger i den absolutte bymidte, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.


De nye lejeboliger bliver også på to til fire værelser og vil have en gennemsnitlig størrelse på cirka 90 kvadratmeter.


Genopførelsen af to ejendomme i Sankelmarksgade suppleres med et nybyggeri på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen.


- De nye bygninger kommer til at indgå i en naturlig sammenhæng med den karréstruktur, der er kendetegnende for området, så man blandt andet kan se nogle af de karakteristiske træk fra andre huse i Sankelmarksgade. Samtidig får det nye byggeri på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen, hvor der hidtil har været en ret uskøn parkeringsplads, et markant udtryk med nutidig arkitektur, men samtidig med træk, der kan genfindes andre steder i kvarteret, fortæller Ole Nielsen.


Byggeriet, der i kraft af nærheden til Aalborg Teater har fået navnet Teatergården, bliver opført som én samlet bebyggelse, men den vil visuelt blive opdelt i byhusfacader. Det vil medvirke til at videreføre den struktur, der kendetegner det brogede gadebillede i Sankelmarksgade med blandt andet trappeopgange og portåbninger. Området er en del af Aalborgs historiske bykerne omkring domkirken. Ofte bliver det refereret til som Aalborgs vugge, for trods tidligere tiders saneringer og gadegennembrud er det fortsat her, man finder spor fra den middelalderlige bykerne mellem de gamle åløb.


I lighed med eksempelvis afdelingerne Blåkildevej i det østlige Aalborg og Siloen på Aalborgs centrale havnefront er der for Teatergårdens vedkommende tale om et samspil mellem boligformer. Projektet gennemføres nemlig af Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond i fællesskab.


- For vores vedkommende er der tale om totalrenovering af boligerne på den hidtidige adresse og opførelse af nye almene lejeboliger, mens Ejendomsmæglernes Fond bidrager med fire privatfinansierede boliger i den nyopførte del, oplyser Ole Nielsen. Og om den dybere mening med samspillet med en privat aktør siger han:


- Al erfaring viser, at jo mere diversitet et boligområde indeholder, desto bedre er det for dets udvikling. Eller sagt på en anden måde: De blandede boliger er vejen frem. Derfor har vi stærkt fokus på at skabe blandede boliger, hvor det handler om at få den bedste sammensætning af blandt andet beskæftigelse, alder, indkomst, nationalitet, religion og uddannelse. Og derfor giver det i det konkrete tilfælde god mening at samarbejde med Ejendomsmæglernes Fond om realisering af projektet.


Det første spadestik bliver taget af borgmester Thomas Kastrup-Larsen, formand Steen Royberg fra Ejendomsmæglernes Fond og Ib Fruensgaard, der er formand for Himmerland Boligforenings organisationsbestyrelse.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger