Gå til Indhold

Teatergården lukker et hul i rækken

retur

Aalborg Kommune har et overordnet mål om byfortætning og karréudfyldning i det centrale byområde og efter mange års venten kommer turen nu til hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen.

I lighed med eksempelvis Blåkildevej i det østlige Aalborg bliver der tale om et samspil mellem boligformer, for projektet gennemføres af Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond i fællesskab.

- For vores vedkommende er der tale om en renovering af de 9 boliger, vi har på adressen Sankelmarksgade 2-4, og opførelse af 36 nye almene boliger, mens Ejendomsmæglernes Fond bidrager med 13 privatfinansierede boliger, oplyser Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Renoveringen af de to saneringsmodne ejendomme i Sankelmarksgade er meget omfattende, idet flere af boligerne på nuværende tidspunkt har fælles toilet på baggangen.
 Vi vil opføre et nybyggeri på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen og de bagvedliggende arealer. De nye bygninger vil blive placeret, så de indgår i en naturlig sammenhæng med den tilstødende karréstruktur, samtidig med at de viderefører nogle af de træk, der er typiske for området. Vi er særligt opmærksomme på, at hjørnet mod Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen skal have et markant og unikt arkitektonisk udtryk. Arkitekturen er nutidig, men vil samtidig afspejle karakteristiske træk i kvarteret, siger Ole Nielsen.

Byggeriet, der får navnet Teatergården, bliver opført som én samlet bebyggelse, men den vil visuelt blive opdelt i byhusfacader. Det vil medvirke til at videreføre den karakteristiske struktur, der kendetegner det brogede gadebillede i Sankelmarksgade med blandt andet trappeopgange og portåbninger. Porten i Sankelmarksgade 4 vil da også blive bibeholdt og anvendt til gennemkørsel til gårdrummet og dermed adgang til en kælder med 28 parkeringspladser under noget af byggeriet.Området er en del af Aalborgs historiske bykerne omkring Budolfi Plads med status som kulturarvsareal af national betydning. Ofte bliver der refereret til denne del af byen som Aalborgs vugge, idet der - trods saneringer og gadegennembrud - her fortsat findes spor fra den middelalderlige bykerne mellem de gamle åløb.

Ole Nielsen oplyser, at Aalborg Kommune har et ønske om, at der fortsat er en stor diversitet i området med basis for dynamik og mangfoldighed:

- Det handler blandt andet om at styrke det lokale byliv og skabe tæt tilknytning til midtbyens øvrige service- og kulturfunktioner og den kollektive trafik. Et middel til at opnå dette er at indpasse nye boliger og erhvervsfunktioner, ligesom de blandede boligtyper vil medvirke til at understøtte en større befolkningsmæssig mangfoldighed i kvarteret.


Området er en del af Aalborgs historiske bykerne omkring Budolfi Plads med status som kulturarvsareal af national betydning. Ofte bliver der refereret til denne del af byen som Aalborgs vugge, idet der - trods saneringer og gadegennembrud - her fortsat findes spor fra den middelalderlige bykerne mellem de gamle åløb.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger