Gå til Indhold

Robotplæneklippere giver markant besparelse

retur

Som endnu et led i bestræbelserne på at reducere beboernes huslejeudgifter indfører Himmerland Boligforening nu robotplæneklippere i foreløbig 20 af boligforeningens afdelinger. Der er tale om en markant billigere løsning, når man sammenligner med de hidtidige udgifter til betjening, benzin og service, så direktør Ole Nielsen er ikke i tvivl om, at det vil give både optimeret og effektiviseret drift.

- Vores egne folk kan ikke overkomme opgaven alene, så vi køber en del ekstern arbejdskraft. Den omkostning kan vi nu bringe betydeligt ned - og samtidig får vi frigivet egne mandetimer, som vi kan gøre god brug af til andre opgaver. Der bliver således ikke tale om afskedigelser blandt de omkring 70 medarbejdere, der blandt meget andet passer de grønne områder, siger Ole Nielsen.

Den forventede besparelse varierer fra afdeling til afdeling, men generelt imødeser Ole Nielsen, at der vil kunne spares mindst en tredjedel i forhold til de nuværende omkostninger. Og for enkelte afdelingers vedkommende vil besparelsen forventeligt endda være på den positive side af 75 procent:


- Når vi i en afdeling for eksempel bruger en kvart million årligt på vedligehold af græsarealerne, er det klart, at en besparelse på godt 75 procent giver rigtig god mening.


Vores egne folk kan ikke overkomme opgaven alene, så vi køber en del ekstern arbejdskraft. Den omkostning kan vi nu bringe betydeligt ned - og samtidig får vi frigivet egne mandetimer, som vi kan gøre god brug af til andre opgaver.

Himmerland Boligforening forventer at bruge resten af året på at implementere robotplæneklippere i den daglige drift, hvilket vil ske i samarbejde med bestyrelserne i afdelingerne. 10 afdelinger har allerede testet robotplæneklipperne og yderligere 10 vil nu gå i gang.

- At udskifte de forurenende traktorer med eldrevne robotplæneklippere betyder naturligvis en reduktion i belastningen af miljøet, men der er også et arbejdsmiljømæssigt aspekt. Selvom vi i dag arbejder med topklasse havetraktorer, kan vi ikke undgå, at vores medarbejdere bliver udsat for stød og vibrationer i det ensidige græsklipningsarbejde. Med robotplæneklipperne kan vi nøjes med at tjekke en app for at se, om alt går, som det skal - og vi behøver ikke en gang være i nærheden af den plæne, der skal tjekkes, siger Ole Nielsen.


Himmerland Boligforening imødeser, at den nye løsning også vil komme lejerne økonomisk til gode. Det er nemlig forventningen, at overgangen til robotplæneklippere vil gøre organisationens totaløkonomi bedre og at det derfor på sigt vil være muligt at afværge huslejestigninger grundet stigende omkostninger til vedligeholdelse af de mange grønne områder. Ole Nielsen uddyber:

- Vi iværksatte for et års tid siden en indsats, der skal optimere driften betydeligt. Vi er sat i verden for at sikre, at der er boliger til alle og det kræver naturligvis, at vi er meget skarpe på at holde prisstigningerne i ave. Mens huslejen i de almene boliger på landsplan er steget med 1,7 procent i gennemsnit siden årsskiftet, har Himmerland Boligforening haft held til at holde den gennemsnitlige stigning nede på 0,8 procent, hvilket er mindre end pristallet.


Det er sket ved en nedsættelse af huslejen i mere end 20 afdelinger - samt naturligvis en stigning i de afdelinger hvor beboerne har besluttet at gennemføre en renovering. Det er vi helt godt tilfredse med, men vi vil gerne endnu længere ned og anskaffelsen af robotplæneklipperne skal ses som et redskab i den sammenhæng.

Ole Nielsen siger videre, at driftsoptimering for Himmerland Boligforenings vedkommende handler om, at man generelt skal blive betydeligt bedre til at planlægge, til at købe ind og til at anvende både egne og eksterne ressourcer:


- Målet er enkelt: Vi skal gøre endnu bedre brug af de midler, vi har til rådighed og hvis overhovedet muligt nedsætte den husleje, som vores beboere betaler.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger