Gå til Indhold

Projekt for ledige skal sikre hænder til byggeriet

retur

Stor aktivitet på byggepladser i og omkring Aalborg giver en betydelig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft - med indbygget risiko for mangel på kvalificerede medarbejdere inden for flere faggrupper.

- Det er baggrunden for, at vi har valgt at engagere os i projektet "Byg i Nord", hvor ledige gennem afgrænsede forløb bliver tilknyttet et af vores renoveringsarbejder. På den måde får de i praksis prøvet kræfter med et job inden for byggebranchen, siger direktør Ole Nielsen fra Himmerland Boligforening, der med adskillige renoverings- og nybygningsprojekter er en af Nordjyllands store bygherrer.

"Byg i Nord" er iværksat i et samarbejde mellem organisationer og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med byggebranchen. For Himmerland Boligforenings vedkommende fungerer ordningen rent praktisk sådan, at de ledige - i hovedsagen dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere, unge eller flygtninge - møder op på byggepladsen, hvor boligforeningen sørger for udlevering af arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.

- Ud fra den enkeltes erfaring og uddannelse etablerer vi en arbejdsgruppe ledet af byggeledelsen på projektet. Samtidig afdækker vi, om der er et område - for eksempel murer, maler, elektriker eller gartner - der har særlig interesse. De ledige er typisk hos os i 8-10 uger, hvor de den første tid går ud som en samlet gruppe, mens de lidt senere i forløbet bliver fordelt til de håndværksområder, der mangler ekstra arbejdskraft, fortæller inspektør Mikael Jakobsen, Himmerland Boligforening.

Medlemmerne af en arbejdsgruppe får dermed stiftet nærmere bekendtskab med et eller flere fagområder, som vedkommende kan se sig selv inden for - og de får mulighed for at lære en arbejdsgiver at kende og dermed komme tættere på det ordinære arbejdsmarked.


- Forankringen i arbejdsgruppen under byggeledelsen er en vigtig forudsætning for, at den enkelte føler sig som en del af byggeriet og kan etablere kollegiale sammenhænge, medvirke i netværk og styrke den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, pointerer Erling Bo Larsen fra projektsekretariatet for "Byg i Nord".

Han og hans kolleger i projektet formidler kontakt mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om behov for uddannelse, ligesom de koordinerer indsatsen med blandt andet jobcentre og uddannelsessteder.Et af de renoveringsprojekter, hvor Himmerland Boligforening samarbejder med "Byg i Nord", er afdelingen på Blåkildevej i det østlige Aalborg.

- Her har byggeledelsen, der er lagt i hænderne på virksomheden Arne Andersen Vrå, på forbilledlig vis påtaget sig det praktiske ansvar for arbejdsgruppens deltagere. Det er sket på en utrolig engageret måde, der har været stærkt medvirkende til at skabe de bedste rammer for realisering af tanken med arbejdsgrupperne. Det påskønner vi meget, for vi er helt klar over, at der i forvejen er mange og omfattende opgaver, der kræver byggeledelsens opmærksomhed, siger Erling Bo Larsen.

Mikael Jakobsen oplyser, at man allerede har set de første succeshistorier, hvor flere ledige har fået fast arbejde, er kommet i praktik eller har påbegyndt en uddannelse inden for byggeriet:

- Naturligvis kan vi ikke undgå frafald, for det handler jo også om at finde ud af det, hvis byggebranchen måske ikke er noget for den enkelte. Men generelt er det tydeligt, at deltagerne er klar over, at projekt "Byg i Nord" er en rigtig god mulighed for at komme videre, hvis viljen er til stede.
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 8:00 - 16:00

Fredag kl. 8:00 - 14:00


Se alle vores afdelinger
Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger