Gå til Indhold

Himmerland Boligforening og Realdania går sammen om nye typer seniorbofællesskaber

retur

Himmerland Boligforening og foreningen Realdania er gået sammen om at udvikle et seniorbofællesskab i det østlige Aalborg. Projektet skal være med til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed og er en del af Realdanias initiativ 'Rum og fællesskaber for ældre'. Det skal samtidig inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i den almene boligsektor.
Ensomhed blandt seniorer er et stigende problem. Det viser undersøgelser fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Men når de bor sammen med andre, vokser livskvaliteten, og de føler sig mindre ensomme.

Det er derfor, at Himmerland Boligforening og Realdania nu i det nye partnerskab vil udvikle modeller for seniorbofællesskaber, som også økonomisk svagere ældre har råd til.

"Fyrkildevej i det østlige Aalborg er udvalgt som det sted, hvor samarbejdet skal vise nye tilgange til seniorbofællesskab. Og der vil især blive kælet for fællesfaciliteterne både ud og inde. Det er nemlig i høj grad her, nye fællesskaber og relationer mellem beboerne kan opstå - og det er i fællesarealerne, at der er behov for og efterspørgsel efter nytænkning. Projektet er tænkt som et eksempelbyggeri, som skal inspirere byggesektoren til, hvordan man kan bygge seniorbofællesskaber også i den almene boligmasse", siger direktør i Himmerland Boligforening, Ole Nielsen.

Også rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen (S) glæder sig over det nye projekt:
"Det østlige Aalborg gennemgår for tiden en stor transformation med nyopførte boliger samt flotte renoveringer af både boliger og byrum - og nu også et seniorbofællesskab. Jeg synes, at det er fantastisk, at det snart bliver muligt for borgere at vælge en boform, der med sin fysiske udformning kan være med til at højne det sociale fællesskab både internt i bofællesskabet men også i hele nærområdet."

Der eksisterer i dag mellem 250 og 300 seniorbofællesskaber i Danmark og ca. 65% drives af den almene sektor. De skal ifølge BL - Danmarks Almene Boliger frem mod 2020 helt generelt renoveres, herunder med fokus på energiforbedringer og på at skabe øget tilgængelighed for ældre."Der er et stort potentiale for at udvikle og forbedre de eksisterende seniorbofællesskaber i samarbejde med den almene sektor," siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, og fortsætter:


"Sektoren har allerede midlerne og stor erfaring i at skabe rammerne for lokale fællesskaber i alment byggeri. Det skal vi bygge videre på og i fællesskab hæve ambitionsniveauet og nytænkningen yderligere - ikke mindst i forhold til fællesarealerne, hvor det daglige møde med andre mennesker opstår. Ensomhed er en samfundsudfordring, der kalder på, at vi går sammen og bruger alle muligheder for at skabe sociale relationer og daglige møder - altså bekæmpe ensomhed. "

Undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab.

Udfordringen er, at der er mangel på seniorbofællesskaber. I dag er der 7.000 boliger i nuværende seniorbofællesskaber, både private og i den almene sektor, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste.

Realdania har gennemført en række analyser, der havde til formål at indsamle data og styrke vidensgrundlaget om ældres livskvalitet og boligforhold. Analyserne viser, at ældre, der bor i bofællesskaber, udvikler positive naborelationer, oplever mindre ufrivillig ensomhed og har færre tegn på social eksklusion. En efterspørgselsanalyse viser, at flere ældre i disse år søger mod seniorbofællesskaber, og at der er behov for at øge udbuddet og typerne af boliger, særligt for de ældre i lavindkomstgruppen. Endelig er der for kommunerne er driftsmæssige potentialer i, at ældre bor i seniorbofællesskaber, da det reducerer de offentlige serviceudgifter.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger