Gå til Indhold
kildeparken2020

En bydel i rivende udvikling

retur

BL - Danmarks Almene Boliger, der er interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligorganisationer, har i øjeblikket formandsskabet for det nordiske samarbejde blandt boligorganisationer, NBO.

2.-3. marts 2017 var BL vært for NBO's bestyrelsesmøde, der blev holdt i Aalborg. I den forbindelse drøftede deltagerne udviklingen i den østlige del af byen, hvilket skete med udgangspunkt i Sundheds- og Kvartershuset.

- Vi valgte at fokusere på, hvordan byggeriet har været med til at forandre byen, dens infrastruktur og bidraget til, at Aalborg i dag er én af de byer i Danmark, som er i hurtigst vækst, fortæller NBO-formand Bent Madsen.

Denne gennemgribende renovering omfatter flere end 1.000 boliger og med en budgetteret investering på omkring 1,5 mia. kr. er der tale om regionens - og faktisk også et af Danmarks - største projekter af sin art, fortæller Ole Nielsen.
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen fortalte om udviklingen af det østlige Aalborg i en bymæssig vækstsammenhæng, mens formand for Erhvervsnetværket 9220, Morten Christensen, gav sin mening om de almene boligers betydning for vækst. Desuden var der indlæg af afdelingsdirektør Charlotte Kragh fra Café Fair, og af Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen, der talte om helhedsplan, vækst, integration, mangfoldighed og infrastruktur.


For Himmerland Boligforenings vedkommende blev det første store skridt i retning af fornyelse af det østlige Aalborg taget, da organisationen i 2013 indviede Sundheds- og Kvartershuset på Blåkildevej.

- Sideløbende renoverede vi godt 400 boliger på Sallingsundvej og Tambosundvej - og siden 2014 har vi været gang med at omskabe de tre store afdelinger kendt under det fælles projektnavn "Kildeparken 2020", der skal være fuldt færdigrenoverede om cirka tre år. Denne gennemgribende renovering omfatter flere end 1.000 boliger og med en budgetteret investering på omkring 1,5 mia. kr. er der tale om regionens - og faktisk også et af Danmarks - største projekter af sin art, fortæller Ole Nielsen.Ved at gennemføre omfattende moderniseringer og i det hele taget tænke boliger på en ny måde vil Himmerland Boligforening skabe et varieret boligområde:

- Vi vil flytte de tre afdelinger i Kildeparken fra at være i realiteten ens boliger til at være en aktiv bydel med en stor variation af udtryk - en bydel, som vil give et afgørende løft både til det østlige Aalborg og til byen som helhed. Ud over at sikre gode boliger til fornuftige priser de næste mange år frem, er det vores ambition at skabe flere valgmuligheder for beboerne i det østlige Aalborg, for eksempel forskellige typer rækkehuse, boliger særligt egnede for ældre, boliger med mulighed for at drive erhverv og boliger specielt henvendt til bofællesskaber. Samtidig er det målet at skabe et miljøvenligt boligområde, så vi, når renoveringen er afsluttet, vil have en bydel med et helt nyt ansigt, fornyede bygninger, bedre vejforhold og parkering og med nye servicefaciliteter for beboerne.
Foruden den omfattende renovering af områdets boliger gennemfører Himmerland Boligforening en lang række markante fysiske ændringer, der vil give det østlige Aalborg et tiltrængt løft. Ole Nielsen uddyber:

- Blandt andet arbejder vi med en omdannelse af de grønne områder, så der bliver tale om en langt mere varieret og oplevelsesrigt landskabsrum, ligesom vi vil ændre store pladser mellem bygningerne til attraktive og aktive samlingspunkter for beboerne.

Faktisk har Kildeparken de seneste år udviklet sig til at være så attraktiv, at private investorer i december 2016 meddelte, at de vil investere et trecifret millionbeløb i at bygge seks store punkthuse på i alt 12.000 kvadratmeter midt i området. Private investorer i et almennyttigt boligområde er et sjældent syn, men i det østlige Aalborg er der tale om det foreløbige klimaks på en målrettet byomdannelsesindsats, som for alvor blev indledt med opførelsen af Sundheds- og Kvartershuset i starten af dette årti.

- De nye ejendomme skal være med til at øge mangfoldigheden yderligere, både fysisk og beboermæssigt. Al erfaring viser, at jo mere diversitet et givent område indeholder, desto bedre er det. Det handler ikke blot om nationalitet og religion, men i høj grad også om beskæftigelse, alder, indkomst og uddannelse. Her kan privatejede boliger være med til at øge diversiteten og netop tiltrække andre beboere, uanset om det er udlejnings- eller ejerlejligheder, pointerer Ole Nielsen.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 8:00 - 16:00

Fredag kl. 8:00 - 14:00


Se alle vores afdelinger
Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger