Gå til Indhold

Center for Samskabelse skal løfte bydel yderligere

retur

Der har i en årrække i det østlige Aalborg været et udviklingssamarbejde mellem Aalborg Kommune og flere boligforeninger - en såkaldt helhedsplan. Denne plan erstattes nu for Himmerland Boligforenings vedkommende af Center for Samskabelse.


- Helhedsplanen har blandt andet omfattet den boligsociale indsats for beskæftigelse, uddannelse, fritid, idræt, sundhed og familie, kendt under navnet Projekt 9220. Dette projekt er nu afsluttet og vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes at sikre fundamentet for Center for Samskabelse. Dette center, der har til huse i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej, omfatter samtlige vores afdelinger - i alt 2.792 boliger - i det østlige Aalborg og det er herfra der over de kommende fire år skal gennemføres en lang række koordinerede aktiviteter, oplyser Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

- Blikket vil blandt andet være rettet mod at forebygge og nedbringe kriminalitet blandt bydelens unge, ligesom det er et overordnede formål at øge niveauet for uddannelse og beskæftigelse blandt beboerne, ikke mindst når det gælder dem, der er mellem 15 og 29 år. Endelig er det også et mål med indsatsen, at der sker en forebyggelse af negativ social arv. Det skal blandt andet ske gennem styrkede forældrekompetencer og tidlig indsats i forhold til børns udvikling og trivsel.

Som eksempel på et indsatsområde nævner Ole Nielsen inddragelse af boligforeningens byggepladser i det østlige Aalborg som et led i folkeskolens undervisning. 
Center for Samskabelse vil også tage sig af koordineringsopgaver i relation til indsatser for fysisk og mental sundhed i Sundheds- og Kvartershuset, hvilket vil ske i samarbejde med Sundhedsværkstedet og FOKUS Folkeoplysning. Til arbejdsopgaverne hører også i samarbejde med kommunens grønne agent at udvikle aktiviteter om bæredygtigt naboskab.


Center for Samskabelse, der etableres med støtte fra Aalborg Kommune og Landsbyggefonden, har aktuelt fem medarbejdere: Per Bang er deltidsansat som netværksskaber med opgaver inden for koordinering af den lokale uddannelses- og beskæftigelsesindsats samt brobygning mellem virksomheder og job- og uddannelsessøgende beboere i området, mens Tina Vestergaard er deltidsansat til sekretariats- og administrationsopgaver. Dertil kommer konsulent Frank Rudolph med primære opgaver i relation til børn- og ungeområdet, mens konsulent Jannie Brogaard har fokus på forældreakademiet og tidlig sproglig indsats. Endelig er Jeanet Kaptain ansat som studentermedhjælper.

Center for Samskabelse vil også tage sig af koordineringsopgaver i relation til indsatser for fysisk og mental sundhed i Sundheds- og Kvartershuset, hvilket vil ske i samarbejde med Sundhedsværkstedet og FOKUS Folkeoplysning. Til arbejdsopgaverne hører også i samarbejde med kommunens grønne agent at udvikle aktiviteter om bæredygtigt naboskab.

Centret er etableret i et tæt samarbejde med Aalborg Kommune, Landsbyggefonden, Erhvervsnetværk 9220 samt områdets øvrige aktører.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger