Gå til Indhold

Blandede boliger er vejen frem

retur

Al erfaring viser, at jo mere diversitet et boligområde indeholder, desto bedre er det for dets udvikling. Eller sagt på en anden måde: De blandede boliger er vejen frem. Det handler imidlertid ikke udelukkende om at få blandet nationalitet og religion, som mange tror. Fokus skal i høj grad også være på, at få skabt den rigtige sammensætning ud fra for eksempel beskæftigelse, alder, indkomst og uddannelse.


Det blev blandt andet nævnt på Folkemødet 2017, hvor almene boligorganisationer, private investorer og kommuner drøftede fremtidens boligbyggeri. Her var der bred enighed om, at der i Danmark generelt er en stor diversitet i den måde, vi bor på, idet ejerboliger, andelsboliger, privat udlejning og almene boliger helt generelt supplerer hinanden godt. Især i byerne er de blandede boligformer med til at give et stort miks og det er både ud fra en social og en samfundsøkonomisk betragtning godt for sammenhængskraften.
Visse steder i landet har almene boligforeninger i årtier haft en udfordring i forhold til netop diversitet, idet der har været en tendens til overrepræsentation af en bestemt type beboere, uanset om det var set ud fra for eksempel etnicitet, beskæftigelse eller alder. Så meget desto mere har vi i Himmerland Boligforening gennem de seneste år arbejdet målrettet med at skabe forudsætningerne for den rette diversitet, der hvor vi renoverer og bygger nyt.

Hos Himmerland Boligforening har vi ændret vores selvforståelse, så vi nu også tænker som byudviklere. Vi går meget gerne forrest når det gælder udviklingen i Nordjylland - naturligvis i et tæt samarbejde med kommunerne.

Et aktuelt eksempel er renoveringen af vores afdeling på Blåkildevej i det østlige Aalborg, hvor vi har åbnet for, at private investorer kan etablere seks punkthuse med ejerboliger i et område, der siden dets etablering i 1970'erne har været domineret af lejeboliger. Private investorer er et særsyn i et almennyttigt boligområde, men på Blåkildevej er operationen lykkedes, for her har de valgt at satse et trecifret millionbeløb på at tage aktivt del i en målrettet byomdannelse.

Også i forbindelse med Teatergården i det centrale Aalborg arbejder vi med blanding af ejerboliger, lejerboliger og erhvervsfunktioner, hvilket skal medvirke til at understøtte en større befolkningsmæssig mangfoldighed i kvarteret.

Blandede boliger er også i fokus, når det gælder nybyggeri. Vi kan nævne Siloen på Aalborgs centrale havnefront, der kommer til at rumme en blanding af familieboliger, ungdomsboliger og ejerlejligheder. Vi har i projekteringen netop lagt vægt på, at det nye byggeri bliver en blanding af ejerformer og aldersgrupper - og det er vores håb og forventning, at Siloen kan danne rammen om et inspirerende møde på tværs af generationer, hvor beboernes forskellighed er med til at skabe et interessant bymiljø.


Nævnes kan også vores renovering på Fyrkildevej i det østlige Aalborg, hvor
bebyggelsen og området som helhed bliver tilført nye kvaliteter gennem mangfoldighed i beboersammensætningen, ligesom de sociale fællesskaber bliver styrket gennem blanding af boligtyper. Desuden arbejder vi på at udvikle et seniorbofællesskab, der er tænkt som inspiration til, hvordan man kan bygge den form for fællesskaber også i den almene boligmasse. Endelig er Fyrkildevej nyskabende på endnu et område, idet renoveringen vil introducere en boligtype, hvor beboere på optimale vilkår kan drive erhvervsvirksomhed i en del af boligen.

Aalborg oplever i disse år en massiv interesse fra mange investorers side og der har aldrig været så mange frie midler til investering i blandt andet boligbyggeri. Det er der al mulig grund til at lykønske med. Samtidig vil vi dog minde politikerne om, at det er nødvendigt fortsat at holde sig for øje, at en veludviklet by kræver mangfoldighed og at denne mangfoldighed i meget høj grad hænger sammen med, at man får blandet boligformerne.

Vores opfordring til politikerne er derfor, at de husker de blandede byggerier og blandede bydele. Det gælder blandt andet for den nye bydel Stigsborg Havnefront, hvor man ikke må glemme, at eksempelvis pensionskasser i sagens natur bygger for at opnå et afkast. Det er i disse år stort set umuligt at tjene gode penge ved at leje boliger ud, så derfor vil der nødvendigvis inden for en overskuelig fremtid ske et salg af sådanne byggerier - med de indbyggede risici, der er forbundet med det. Er det derimod en almen boligforening, der står for en del af den nye bydels boliger, er det muligt at tænke meget mere langsigtet. En organisation som Himmerland Boligforening er ikke sat i verden for at tjene penge til en ejer, men alene med det for øje at give de mennesker, der bor hos os, en god bolig. Vi tænker således ikke i muligheden af at opnå et afkast ved salg, men i så godt som overhovedet muligt at understøtte det liv, der er, der hvor vi bygger og renoverer - og derigennem skabe det fundament, der sikrer diversitet og dermed det bedst mulig potentiale for fortsat byudvikling.


Der er - såvel på Stigsborg Havnefront som andre steder i byen og kommunen - fortsat brug for, at der bliver etableret almene boliger, for det er dem, der er kittet i det velfungerende boligbyggeri. Det gælder eksempelvis i forbindelse med den fine højhusidé østligst på Aalborgs havnefront. Også her skal man huske, at det ikke er vejen frem at skabe et byggeri udelukkende med ejerboliger og biludstilling. Det er nødvendigt at inddrage såkaldt "almindelige mennesker" - lejere - og det er præcis dem, de almene boligorganisationer kan bidrage med.

Aalborg bliver nu og da kaldt Nordens Paris. Hvis vi et øjeblik benytter os af det billede, er målet ikke at skabe et La Defense, der er tomt for liv efter arbejdstids ophør, men et Montmartre, der sprudler i kraft af beboernes og boformernes forskelligheder.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger