Gå til Indhold

200 boliger i Aalborgs vestby får gennemgribende ansigtsløftning

retur
Efter meget store renoveringsprojekter i det østlige Aalborg tager Himmerland Boligforening nu fat på omdannelsen af den første del af en lang række boliger i Vestbyen.- Der er tale om 210 boliger på Henning Smiths Vej og Poul Buås Vej, altså det der i daglig tale hedder "Afdeling 3" hos os. Egentlig er det den allerførste afdeling, der blev taget spadestik til efter etableringen af boligforeningen i 1944, men da andre afdelinger nåede at blive færdige først, fik denne afdeling et lidt højere nummer, fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Renoveringen er det direkte resultat af et meget klart tilsagn fra beboerne om at forbedre det over 70 år gamle byggeri betydeligt.

- Baggrunden for renoveringen, som vi forventer kommer til at koste omkring 210 mio. kr., er, at bygningerne er temmelig nedslidte. Dertil kommer at badeværelser, køkkener og adgangsforhold til boligerne ikke lever op til nutidens - og da slet ikke fremtidens - forventninger og krav, fortæller Ole Nielsen.

Renoveringen omfatter blandt andet reparation af fuger i facader, efterisolering af gavle, udskiftning af alle vinduer og udvendige døre, udskiftning af tagbeklædning, udskiftning af dele af installationerne til vand, varme, afløb og el samt etablering af portgennemgange.

I opgangene bliver der udskiftet entrédøre og etableret en række elevatorer, mens der i den enkelte bolig vil blive gennemført renovering i form af ny sanitet på badeværelserne, udskiftning af køkkener, etablering af mekanisk ventilation og adgang til egen altan for samtlige boliger.


- Hvis vi ønsker en fortsat god udlejning i afdelingen mange år frem, er det tvingende nødvendigt, at vi får indarbejdet en større variation i typer og størrelser af boliger. Derfor vil der i forbindelse med renoveringen ske udvidelse af en række af lejlighederne med et ekstra værelse - for nogles vedkommende endda flere værelser, idet der vil ske sammenlægning af en del af de eksisterende boliger. Der vil også blive etableret overdækket cykelparkering i gårdrummene, ligesom der her bliver opholds- og legeområder, siger Ole Nielsen.

Han oplyser, at renoveringen kommer til at ske i etaper, der tilrettelægges ud fra den bedste byggerytme og den bedste byggeøkonomi - eller sagt på en anden måde: Mest kvalitet for den lavest mulige husleje.


Himmerland Boligforening har holdt licitation og der er truffet aftale med de virksomheder, der i løbet af de kommende to år skal transformere det eksisterende byggeri til en gennemrenoveret afdeling. Det drejer sig om firmaerne M. Thomsen Støtt A/S (råhus), Færch A/S (tømrer), Thomsen og Fals A/S (VVS), Lytsen A/S (el) og IF A/S (miljø).


- Vi har i forbindelse med licitationen fået nogle gode priser på udførelsen af arbejdet. Det betyder, at vi uden nævneværdige reduktioner kan gennemføre det projekt, som beboerne har stemt om og godkendt gennemførelsen af. Vi mangler på nuværende tidspunkt kun en formel godkendelse fra kommunen, før vi for alvor kan komme i sving. Den forventer vi at få ganske snart, og derfor regner vi med allerede senere i denne måned at kunne opbygge skurbyen til de mange håndværkere, opstille containere, etablere stilladser og udføre de indledende gravearbejder, siger Ole Nielsen.

De første indvendige arbejder i boligerne på Poul Buås Vej forventer Himmerland Boligforening vil kunne gå i gang omkring 15. februar 2017. Går alt planmæssigt, vil den samlede renovering være gennemført inden 2020.Fakta
Henning Smiths Vej er opkaldt efter guldsmed og jernstøber Henning Smith (1792-1856), der i 1833 grundlagde et af provinsens første jernstøberier. Omkring 100 år senere overtog virksomheden, der for alvor blev kendt under navnet De Smithske, en anden stor metalvirksomhed.


Den var i 1885 blevet grundlagt af den norskfødte fabrikant Poul Iversen Buås (1858-1920), der også har lagt navn til en vej i Vestbyen. I 1898 byggede Buås et betydeligt fabrikskompleks på hjørnet af Annebergvej og Vestre Fjordvej - og det var dette byggeri, der i 1934 blev overtaget af den virksomhed, som Henning Smith lagde grunden til. 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag kl. 8:00 - 16:00

Fredag kl. 8:00 - 14:00


Se alle vores afdelinger
Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger