Gå til Indhold

Socialøkonomisk jobskabelse i det østlige Aalborg

retur
Himmerland Boligforening og Fokus Folkeoplysning arrangerer torsdag 31. marts 2016 en konference under overskriften "Socialøkonomisk Jobskabelse 9220". Konferencen, der finder sted i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej, skal først og fremmest medvirke til at kickstarte udvikling af forretningsidéer til levedygtige socialøkonomiske virksomheder i det østlige Aalborg.

Se indbydelsen her.

- Derfor inviterer vi en bred række af aktører, som kan bidrage med forskellige perspektiver og potentielle nye samarbejdsmuligheder om socialøkonomisk virksomhed, siger Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Konferencen bliver åbnet af Aalborgs rådmand for Familie og Beskæftigelse, Mai-Britt Iversen. Herefter følger oplæg fra tre socialøkonomiske virksomheder: Interiørdesignfirmaet Place de Bleu fra København, IT-virksomheden Nordvirk fra Aabybro samt Kaffé Fair fra Aalborg. Administrerende direktør Lars Jannick Johansen fra Den Sociale Kapitalfond samler op pa° oplæggene og derefter præsenteres tre business cases, som arbejdet i de efterfølgende workshops tager udgangspunkt i.

- I workshopdelen får deltagerne mulighed for at arbejde med idé- og videreudvikling af socialøkonomisk virksomhed i det østlige Aalborg. Vi har valgt temaerne "Beboerservice - Tryghed og Trivsel", "Lokalproduktion af Fødevarer" og "Miljø og Genbrug", siger Ole Nielsen og han uddyber:

- Mens den første workshop ser på almene boligforeningers rolle i beboernes liv og om boligforeninger i fremtiden kan være med til at facilitere socialøkonomiske virksomheder, koncentrerer det andet tema sig om emner som hvordan socialøkonomien kan knyttes til den stigende efterspørgsel efter lokalproducerede fødevarer, for eksempel via udvikling af et gartneriprojekt, der samtidig kan danne ramme om integration på arbejdsmarkedet. Og i den sidste gruppe vil der blive arbejdet med spørgsmål som hvorvidt social bæredygtighed kan kobles til bæredygtige miljøvenlige løsninger og hvordan der kan skabes forbindelse til tankerne bag cirkulær økonomi.

Konferencen er en del af et projekt om videreudvikling af socialøkonomisk virksomhed i Aalborg Øst. Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.
Som første skridt i projektet er der blevet udarbejdet en evaluering af det hidtidige samarbejde omkring Kaffé Fair i Aalborg Øst, som også peger på nye mulige områder for socialøkonomisk virksomhed i bydelen.

Næste skridt er nu at samle interessenter til en konference om udvikling af nye socialøkonomiske virksomheder i bydelen.

Konferencen er åben for alle interesserede og deltagelse er gratis. Se indbydelsen her.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger