Gå til Indhold

Nu kommer turen til Søheltekvarteret

retur
Himmerland Boligforening har de seneste år gennemført meget omfattende renovering af en række afdelinger i det østlige Aalborg - og nu kommer turen til vestbyen.

I første omgang er der tale om knap 150 boliger på adresserne Kastetvej, Otte Ruds Gade og C.V. Jessens Gade - og senere i forløbet følger yderligere godt 300 boliger i Steen Billes Gade, på Engtoftevej og på Vestre Fjordvej. Under ét er byggerierne kendt som Søheltekvarteret.

- Afdelingerne i Søheltekvarteret består af en homogen og tidstypisk bebyggelse, der er opført i den tidlige efterkrigstid. Beliggenheden er fortsat attraktiv, men der er et udtalt behov for at få tilført nyt liv til både boligerne og byggeriet som sådan, fortæller Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen. Og han siger videre:

- Der er naturligvis sket en løbende renovering af afdelingerne, men byggeriet er ikke desto mindre i dag præget af utidssvarende indretning, udtjente installationer, ringe indeklima og for højt energiforbrug.
Himmerland Boligforening har derfor udarbejdet en plan for gennemgribende renovering af de mange boliger og deres omgivelser. Hensigten er gennem fysisk opretning og variation at give afdelingerne ny dynamik og sikre en attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse.

- Der er akut behov for renovering af kloaksystemet, ligesom vi skal have skiftet vinduer og tage, installeret nye badeværelser og køkkener, have fornyet vand-, afløbs- og el-installationerne og have lydisoleret boligerne bedre, siger Ole Nielsen.

En stor del af byggeriet tænkes renoveret ud fra et bevaringsmæssigt perspektiv, hvor eksempelvis de røde teglfacader bliver fastholdt. Der vil ske udskiftning af tage og vinduer, men hensigten er, at de nye materialer skal være i tråd med det oprindelige udtryk.


- For en del af Søheltekvarterets vedkommende vil der dog blive tale om en markant ombygning, hvor bygningerne får et anderledes udtryk end i dag. I samme forbindelse vil vi indrette nye tilgængelighedsboliger i varierende størrelser og nye tagboliger - og i den enkelte lejlighed vil vi blandt andet gennem nye vinduespartier sørge for udnyttelse af passiv solvarme. I det hele taget har vi et højt ambitionsniveau for energioptimeringen, så renoveringen bliver et eksempel på, hvor langt man kan nå, siger Ole Nielsen.

Himmerland Boligforening har netop valgt det team af rådgivere, der skal bistå organisationen under renoveringen af den første del af Søheltekvarteret. Teamet består af arkitektfirmaet Friis &
Moltke A/S med underrådgiverne Sweco Danmark A/S (ingeniør), NOVA 5 arkitekter samt Møller & Grønborg A/S (landskabsarkitekt).

- Den næste større opgave i første del af renoveringsprojektet bliver at få gennemført byggetekniske undersøgelser i boligerne - blandt andet med hensyn til indeklima og badeværelser. Op til sommerferien vil afdelingsbestyrelserne blive involveret i planlægningsmøder - og efter ferien indkalder vi alle beboere til møder, hvor de skal tage stilling til renoveringsplanerne. Overordnet er det hensigten, at vi kan tage fat på arbejdet med den formelle godkendelse i Landsbyggefonden og Aalborg Byråd omkring slutningen af året. Og forløber alt planmæssigt, forventer vi at kunne gennemføre projektering og udbud for de første cirka 150 boliger i løbet af 2017, så der for disse boligers vedkommende kan være byggestart i 2018. For de sidste godt 300 boliger regner vi med byggestart året efter. Den forventede byggeperiode er cirka tre år, siger Ole Nielsen.

Han oplyser, at det er vigtigt, at Landsbyggefonden er med i projektet. Det skyldes, at fonden blandt andet varetager forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri - og efter almenbyggeloven kan den yde støtte til fysiske arbejder i almene boliger, herunder udbedring, vedligeholdelse, forbedring og ombygning. Fonden er i øvrigt en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger