Gå til Indhold

Huslejen ned med 3 mio. kr. årligt

retur
Himmerland Boligforening iværksatte i slutningen af 2015 en indsats, der skal optimere organisationens drift betydeligt - og nu får beboerne i 18 afdelinger kontant udbytte af initiativet.

Ifølge direktør Ole Nielsen har det kort fortalt handlet om, at Himmerland Boligforening generelt skulle blive betydeligt bedre til at planlægge, til at købe ind og til at anvende både egne og eksterne ressourcer:

- Målet er at spare en betragtelig del af vores samlede driftsomkostninger. Det skal vi opnå dels for at gøre bedre brug af de midler, vi har til rådighed, dels med den klare hensigt at kunne nedsætte den husleje, som vores beboere betaler.

I forbindelse med introduktionen af indsatsen sagde Ole Nielsen, at det bestemt er et realistisk mål:
- Det seneste års tid har vi modtaget fakturaer fra langt over 800 leverandører. Det er ikke så underligt, at en stor virksomhed som vores har mange samarbejdspartnere, men næsten 1.000 - det er nu en gang for mange. Resultatet er ikke mindst, at vi ingen storkundeaftaler har, at der er stor spredning i timepriserne, at der er manglende kvalitetssikring og at vi betaler en høj materialepris med avancer op til 300 procent. Det kan vi sagtens gøre bedre.

Og som sagt, så gjort. Med virkning fra 1. juni 2016 har beboerne i 18 af Himmerland Boligforenings afdelinger fået nedsat deres husleje - typisk med et par procent. Dog er der afdelinger, hvor det i særlig grad er lykkedes at gennemføre bedre disponering af ressourcerne og her kan beboerne glæde sig over en huslejereduktion på seks procent. Og i faktiske tal handler det om, at beboerne i de 18 afdelinger på årsplan skal betale omkring 3 mio. kr. mindre i husleje.

Ole Nielsen oplyser, at der ingen huslejenedsættelser er for de afdelinger, der aktuelt er i gang med eller har nært forestående renoveringer. Til gengæld er det beboerne i Himmerland Boligforenings øvrige afdelinger i bred forstand, der kan se frem til, at skulle betale mindre i husleje. Ole Nielsen understreger, at optimeringsprocessen ikke koster permanente arbejdspladser:

- Det handler ikke om, at vi skal være hverken færre eller andre end dem, vi allerede er. Men vi skal være bedre til at gøre det, vi gør. Og det er vi helt afgjort blevet. Blandt andet har mange af vores medarbejdere været på efteruddannelse i ledelse og arbejdsplanlægning, hvilket har haft en positiv indvirkning på den måde, vi anvender vores ressourcer på.

Ole Nielsen oplyser, at Himmerland Boligforening som et led i effektiveringen og for at højne serviceniveauet for beboerne har indført Docospot:

- Der er tale om et system, hvor en given opgave indberettet af en beboer - uanset om det sker pr. mail, sms eller telefon - bliver registreret i en app på ejendomsfunktionærens telefon. Systemet sender derefter besked til beboeren om tidspunktet for, hvornår opgaven vil blive løst. Og efterfølgende modtager beboeren en sms med link til informationer om opgaven og til en tilfredshedsundersøgelse. Samtidig bliver der oprettet statistik på opgaven, som kan bruges i forbindelse med dokumentation og analyse af de mange tusinde opgaver, der hvert år bliver udført af vores driftsafdeling.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger