Gå til Indhold

Himmerland på vej mod 30 procent lavere varme- og elforbrug

retur
Himmerland Boligforenings repræsentantskab har netop vedtaget en bæredygtighedspolitik, hvori organisationen forpligter sig til at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

- Overordnet er det hensigten, at Danmark i 2050 er et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi uden brug af fossile brændstoffer - og allerede om mindre end 20 år skal vi være helt og aldeles overgået til vedvarende energi, når det gælder el og opvarmning. Forskning viser, at det kun kan lade sig gøre, hvis energiforbruget i boligmassen bliver reduceret ganske betragteligt. Det stiller selvsagt store krav til blandt andre Himmerland Boligforening og det er det forhold, vi anerkender gennem en konkret bæredygtigheds-politik, siger organisationens direktør Ole Nielsen.

Han oplyser, at bæredygtighedspolitikken hviler på fire grundlæggende principper:

- For det første skal vi frem til 2030 reducere varmeforbrug og bygningsrelateret el i vores bygningsmasse med 30 procent. Dernæst skal vi sikre, at alle renoveringer og driftsomlægninger har både miljømæssige, sociale og økonomiske fordele. For det tredje skal vi foretage vores investeringer i energiforbedringer afstemt med, hvad der bliver besluttet pa° lokalt og nationalt plan i energisektoren. Og endelig skal vi etablere partnerskaber med kommune, forsyningsvirksomheder og vidensinstitutioner, så vi derigennem medvirker til at etablere det bedst mulige beslutningsgrundlag for bæredygtighed.

I relation til social bæredygtighed er det visionen at Himmerland Boligforening skaber livskvalitet og plads til alle, idet organisationen tilbyder boliger med en konkurrencedygtig husleje, der fremmer beboernes tryghed, sundhed, engagement, fællesskab og mangfoldighed. Ole Nielsen siger videre:

- Desuden skal vi via partnerskaber skabe boligområder, hvor alle uanset alder, indkomst, etnicitet og tilknytning til arbejdsmarkedet har mulighed for at bo og være en del af et fællesskab.
Når det gælder miljømæssig bæredygtighed, skal Himmerland ga° foran i den bæredygtige omstilling af det byggede miljø.

- Vores kerneværdier indeholder netop at se, udnytte og opsøge muligheder. Derfor er det naturligt, at vi bestræber os på at gå forrest på dette område. Blandt andet vil vi medvirke til at skabe øget biodiversitet, landskabskvalitet og oplevelsesværdier i bebyggelsernes udearealer - og vores boliger skal være uafhængige af fossile brændsler og CO2-neutrale i 2050, fortæller Ole Nielsen.

Endelig er der den økonomiske bæredygtighed, hvor det er visionen, at Himmerland skaber tidssvarende boliger med sammenhæng mellem pris og kvalitet. Ole Nielsen siger:

- Vi arbejder på fortsat at have en sund økonomisk udvikling og skabe størst mulig værdi for beboerne og kommunen ud fra de givne økonomiske rammevilkår. Vi effektiviserer løbende etablering, drift og fremtidssikring af almene boliger ud fra et totaløkonomisk perspektiv uden at gå på kompromis med det høje kvalitetsniveau, som vi er kendt for. Og vi fremmer via partnerskaber bæredygtig byudvikling forstået som et differentieret boligudbud, øget bykvalitet, klimatilpasning, energieffektivitet, vidensdeling og grønne jobs, som kan gavne Aalborg og Nordjylland.

Som konkrete eksempler pa° bæredygtighedsinitiativer nævner Ole Nielsen igangværende renoveringer med stærkt fokus på energiforbedringer, planer for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i afdelingerne, introduktion af intelligente varme-, el- og vandmålere og ordningen med eldelebiler, som blev indført i de første afdelinger tidligere i år.

Ole Nielsen understreger, at det er tvingende nødvendigt for succes at bæredygtighedspolitikken og dens konkrete initiativer bliver udbredt på alle medarbejderniveauer:

- Desuden skal vi have ambassadører i de enkelte afdeling, så de kan være bindeled og kommunikations-kanal mellem afdelingen og bæredygtighedsarbejdsgruppen, som repræsenterer en bred vifte af medarbejdere på tværs af organisationen.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger