Gå til Indhold

En innovativ vej til effektiv drift

retur

Himmerland Boligforening gennemførte i november 2015 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle beboere i familieboligerne for at få bedre kendskab til deres vurdering af den daglige drift i boligområderne. Vi takker for de mange besvarelser - og giver i denne information et indblik i nogle af de mange informationer, som undersøgelsen har forsynet os med.


Undersøgelsen viser blandt andet, at der generelt er stor tilfredshed med driftspersonalet (meget god
46 %, god 42 %), ligesom der er et godt kendskab til de daglige driftsmedarbejdere, der er tilknyttet boligområdet (i nogen grad 51 %, i høj grad 35 %).

Hele 96 % svarer, at de ved, hvordan de kommer i kontakt med driftspersonalet, hvis der er behov for det. Og når det gælder tilbagemeldingerne på henvendelser til driftspersonalet, er der også gode karakter (meget tilfreds 42 %, tilfreds 39 %). Man kan af undersøgelsen desuden læse, at der generelt er tilfredshed med den information, der bliver givet om driftspersonalets arbejde (tilfreds 44 %, meget tilfreds 22 %).

Undersøgelsen afdækker også en række forhold med hensyn til boligområdet. Blandt andet kan vi konstatere, at der generelt er stor tilfredshed med at bo i den konkrete afdeling (meget tilfreds 57 %, tilfreds 35 %), ligesom langt de fleste føler sig trygge (meget tryg 47 %, tryg 44 %). Og 67 % finder, at huslejen er tilpas.

Vi har også spurgt om, hvorvidt beboerne er gode eller dårlige til at passe på fællesområderne og de
fælles ting. Her svarer halvdelen "gode", mens 23 % siger "hverken/eller", mens 13 % svarer "meget gode".

Og når det gælder beboernes følelse af at være en del af et fællesskab i vedkommendes afdeling, svarer
37 % "hverken/eller", mens 32 % svarer "i høj grad". 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger