Gå til Indhold

Det begynder med afklaring

retur
Jeg er enig med Erhverv Norddanmarks formand, Steen Royberg, i hans betragtning i Nordjyske Stiftstidende for nylig om, at det er tvingende nødvendigt at sikre, at flygtningenes evner og ressourcer kommer bedst muligt i anvendelse på arbejdsmarkedet.

Til gengæld har jeg ikke helt samme forbehold som han, når det gælder beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens synspunkt, om at al indsats skal have det mål, at flygtninge hurtigst muligt skal være selvforsørgende - og at blandt andet undervisning i dansk og samfundskundskab må komme efter at flygtningen er blevet en del af arbejdsmarkedet. Steen Royberg pointerer, at virksomhederne har brug for arbejdskraft, der har de rette kvalifikationer og derfor ikke kan se stort på, om en flygtning taler dansk eller ej.

Jeg vil langt fra påstå, at dette ikke gælder for erhvervslivet generelt, men hos en virksomhed som Himmerland Boligforening er der faktisk mulighed for at tage flygtninge ind som nye medarbejdere også inden, de nødvendigvis har større indsigt i dansk sprog og kultur.

Himmerland Boligforening kan ikke tilbyde flygtningene blivende arbejde, men vi kan - også når der er tale om mennesker, der ikke taler dansk endnu - hjælpe dem med den helt nødvendige afklaring i forhold til deres funktion på arbejdsmarkedet. Vi kan umiddelbart finde beskæftigelse til 35 flygtninge, som hos os vil kunne få såvel erfaring med det danske arbejdsmarked som indsigt i livet i det almene boligbyggeri. Der er ingen tvivl om, at et stort antal af de flygtninge, der bliver i landsdelen efter den første tid i midlertidige flygtningeboliger, finder deres første egen bolig i Danmark hos os eller vores kolleger. De er de kommende lejere. Derfor er det i vores optik så meget desto vigtigere, at de får et godt indblik i den del af dansk kultur, der er forbundet med at bo i lejebolig.

Steen Royberg skriver, at Erhverv Norddanmark blandt andet i Aalborg Erhvervsråd vil medvirke til at sætte flygtningenes tilknytning til arbejdsmarkedet på dagsordenen. Det er en indsats, som også vi i Himmerland Boligforening finder særdeles vigtig. Vi kan sagtens se en lang række udfordringer, men vi kan også få øje på løsninger - og vi samarbejder gerne om at løfte opgaven.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger