Gå til Indhold

Boligforening renoverer og bygger nyt i Svenstrup

retur
Beboerne i Svenstrup Boligforening har sagt ja til en helhedsplan, der betyder gennemgribende renovering af flertallet af de nuværende parcelhuse og opførelse af 25 nye.

- Afdelingens huse med beliggenhed rundt om i Svenstrup by er mere end 60 år gamle og i det væsentlige nedslidte. Samtidig er badeværelser, køkkener og adgangsforhold til boligerne ikke tidssvarende og konstruktionen med høj kælder giver massive fugtproblemer. Derfor har vi lagt op til en betydelig renovering af afdelingen og det har beboerne tiltrådt, siger Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

På grund af boligernes tilstand har Landsbyggefonden meddelt, at man inden udgangen af 2016 kan forvente tilsagn om støtte til renovering.

- Det er ikke muligt at finansiere den nødvendige renovering alene på basis af Landsbyggefondens bidrag, så derfor har vi ansøgt Aalborg Kommune om samtidig med renoveringen at måtte opføre 25 nye boliger. Også det har beboerne tiltrådt og vi afventer nu byrådets endelige godkendelse af renovering og nybyggeri, hvilket forhåbentlig er på plads inden årets udgang, siger Ole Nielsen.

I planen indgår desuden, at boligforeningen sælger seks af de eksisterende boliger, for derigennem at skaffe en del af kapitalen til gennemførelse af projektet. Ole Nielsen uddyber:

- Renovering og nybyggeri hænger økonomisk tæt sammen. Uden nybyggeri ingen renovering - og uden renovering intet nybyggeri. Efter reglerne skal salget godkendes både af Aalborg Kommune og staten. Og prisen for boligerne skal fastsættes på grundlag af vurderinger af mindst to uafhængige mæglere. Det håber vi at kunne have på plads mod slutningen af i år.

Ved at gennemføre renovering og nybyggeri som ét byggeri med de samme boligtyper og det samme byggesystem, kan boligforeningen opnå en byggeproces med en stor grad af præfabrikation af bygningsdele. Såvel de renoverede som de nybyggede huse vil blive udført med traditionelt saddeltag og facader i træ, der brydes med felter med murværk og husenes vinduer mod egen have vil generelt blive fra gulv til loft.

Mens de nuværende 35 boliger er 66-70 kvadratmeter, kommer afdelingen fremtidigt til at bestå af trerums boliger på 79-83 kvadratmeter og firerums bolig på 99-105 kvadratmeter. Alle boligtyper er med egen carport og have.

Ole Nielsen håber, at projekteringen af projektet kan indledes mod årets slutning og at selve byggeriet kan komme i gang i løbet af 2017. Han forventer en byggeperiode på godt to år, inddelt i etaper så ikke alle beboere bliver berørt på én gang.

Himmerland Boligforening har valgt COWI som totalrådgiver på projektet, mens arkitektvirksomheden Friis & Moltke og landskabsarkitekterne Rosseell's Tegnestue og Labland er udpeget som underrådgivere.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger