Gå til Indhold

Syv boliger til unge med særlige behov

retur
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i perioden 2012-2015 afsat 132 mio. kr. til etablering af startboliger - og en lille del af disse midler kommer nu i spil i Aalborg.

- Vi har fået et beløb, som gør det muligt for os at etablere syv boliger for unge med særlige behov. Det sker i afdelingen i Heimdalsgade i Aalborg, hvor vi har i alt 18 ungdomsboliger, siger Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Han oplyser, at startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor udsatte unge kan få en god start i egen bolig - og hvor der er tilknyttet en særlig voksenkontakt i form af en såkaldt social vicevært:
- Vi ansatte for et par år siden en opsøgende medarbejder, der er tilknyttet vores afdelinger i Svenstrup. Han får også rollen som social vicevært i Heimdalsgade.

Ole Nielsen fortæller, at den sociale vicevært skal hjælpe de unge beboere med at få styr på deres hverdag. Det kan for eksempel bestå i sørge for, at de kommer op om morgenen, bliver fulgt til aftaler hos læge eller kommune samt får hjælp med lektier eller andre praktiske udfordringer.

Startboliger er almene ungdomsboliger målrettet 18-24-årige unge, der har særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte. Formålet med startboligerne er at sikre unge med forskellige grader af problemer - eksempelvis ADHD og andre psykiske udfordringer - en god start på et liv i egen bolig.

- En del af de unge, der står over for at bosætte sig i egen bolig, har betydelige vanskeligheder med at begå sig på boligmarkedet. De har måske svært ved at få fat i og fastholde en bolig, få tilværelsen i boligen til at fungere og omgås naboerne m.v. I en startbolig får de bedre mulighed for at fastholde en bolig og komme i gang med arbejde eller uddannelse, siger Ole Nielsen.

Det er sigtet med startboligordningen, at der sker en samlet styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte unge i egen bolig. Det er forventningen, at man ved etablering af startboliger kan forebygge, at den unges problemer eskalerer til skade for ham eller hende selv og for samfundet. Den forebyggende indsats skal samtidig medvirke til at dæmpe presset på kommunernes sociale udgifter i forhold til de unge med særlige behov.

Ole Nielsen fortæller, at anvisning til de syv boliger i Heimdalsgade behandles af et udvalg med deltagelse af Aalborg Kommune, Himmerland Boligforenings administration og den sociale vicevært.
De resterende 11 boliger i afdelingen i Heimdalsgade indgår i Aalborg Kommunes "Housing First"-indsats, der handler om tidlig bolig og støtte til at bo for hjemløse med sociale, psykiske og/eller misbrugsproblemer.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger