Gå til Indhold

Store projekter revitaliserer byen

retur
I Himmerland Boligforening har vi de senere år haft mere end almindeligt travlt. Der har vi ikke mindst, fordi der i sagens natur skal bruges rigtig mange kræfter på at passe godt på de eksisterende boliger i en af Jyllands største boligorganisationer. Men også fordi vi siden 2010 har opført omkring 1.500 ungdomsboliger i Aalborg og sideløbende igangsat - og for nogles vedkommende nu også færdiggjort - meget store renoveringsprojekter på eksempelvis Sallingsundvej, Tambosundvej, Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej i det østlige Aalborg.

Intet tyder på, at vi i 2016 får et lavere aktivitetsniveau. Det nye år vil blandt andet byde på udbud af renoveringen af afdelingen på Henning Smithsvej/Poul Buåsvej, der er det første af en længere række af projekter til forbedring af eksisterende byggeri i den vestlige del af Aalborg. I årets løb vil vi desuden arbejde med den fortsatte udvikling af området omkring Tornhøjgaard, ligesom vi skal have gjort vores seneste nybyggeri - 67 ungdomsboliger i Nyhavnsgade på Aalborgs havnefront - klar til indflytning. 2016 vil desuden komme til at rumme flere nye byggeprojekter, idet vi vil offentliggøre planerne om opførelse af omkring 500 nye ungdoms-, familie- og seniorboliger på markante placeringer i Aalborg.

Det er ingen hemmelighed, at Himmerland Boligforening har været fortaler for en letbane i Aalborg. Det har vi ud fra den betragtning, at massive investeringer i forbedringer af en bys infrastruktur - sammen med de renoveringer af store boligområder, som blandt andre vi gennemfører - er med til at revitalisere såvel enkelte bydele som byen som helhed.

Nu ser det med regeringens fjernelse af projektet fra finansloven ud til, at Aalborg ikke får en letbane, men det er sådan set heller ikke det centrale. Det helt afgørende er derimod, at der bliver etableret en bedre og mere stabil forbindelse mellem den vestlige og den østlige del af byen. Om det så sker i form af en letbane, en hurtigbusløsning i eget tracé eller noget helt tredje - det er en teknisk diskussion. Langt det mest væsentlige er i vores perspektiv, at rigtig mange af de påtænkte stoppesteder uanset teknisk løsning tænkes placeret tæt på en række af vores afdelinger. Dermed kan der blive skabt en betydeligt bedre sammenhæng mellem vestbyens mange boliger, mange unge og dermed et stort passagerpotentiale og det østlige Aalborgs mange boliger, store uddannelsesinstitutioner og mange arbejdspladser. Så meget desto mere håber vi, at 2016 bliver året, hvor der kommer en afklaring med hensyn til den fremtidige infrastruktur i Aalborg. 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger