Gå til Indhold

Sidste etape af Kildeparken 2020 på plads

retur
Det bliver et konsortium bestående af Aarhus Arkitekterne A/S, Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører A/S samt Rosseel's Tegnestue + LABLAND Arkitekter, der skal så for den storstilede renovering af Himmerland Boligforenings afdeling på Fyrkildevej i det østlige Aalborg.

Boligforeningen har gennem en årrække arbejdet med en helhedsplan for de cirka 1.050 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej - et omfattende projekt kendt under fællesbetegnelsen Kildeparken 2020. Med udvælgelsen af de virksomheder, der skal bistå boligforeningen med renoveringen af tredje og sidste del af Kildeparken, er man nu kommet til de 420 boliger på Fyrkildevej.

Bedømmelseskomitéen siger om det vindende forslag, at det demonstrerer, hvordan området med enkle og slagkraftige strategier kan omdannes til et moderne og mangfoldigt boligkvarter, som til fulde lever op til intentionerne fra helhedsplanen for Kildeparken 2020.

- Dette forslag tilfører i lighed med vinderforslagene fra Blåkildevej og Ravnkildevej bebyggelsen og området nye kvaliteter ved at udforme et boligkvarter med sin helt egen identitet og arkitektur. Mangfoldigheden i beboersammensætningen og de sociale fællesskaber bliver styrket gennem blanding af forskellige boligtyper side om side eller oven på hinanden i ombyggede blokke - samtidig med at kvaliteterne i de eksisterende boliger, som mange af områdets beboere sætter stor pris pa°, også bliver udnyttet gennem en mindre gennemgribende ombygning af "hver anden" af blokkene, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

I bedømmelseskomitéens argumentation hedder det videre, at man med etableringen af det markante gangstrøg, der forbinder den ny plads ved Sundhedshuset med Astrupstien og fraværet af "bagveje" samt karréstrukturen, der forbinder blokkene parvis, har fundet den helt rigtige løsning på disponering af bebyggelsen og fortætningsmulighederne i dette område. Ole Nielsen uddyber:

- Bebyggelsen vil fremstå med sin egen selvstændige karakter i forhold til den øvrige del af Kildeparken. De nye infill-boliger vil være et plus for området og forekommer i høj grad at være et realistisk og salgbart bud på fortætningen. Også uden infill-boligerne vil kvarteret kunne fremstå mangfoldigt og urbant, men det er klart ønskeligt, at fortætningsboligerne bliver realiseret.

Videre hedder det om det vindende forslag, at det gennem konsekvent brug af shared space-princippet lykkes at integrere trafik og parkering med fælles aktiviteter og funktioner på pladser og i gaderum.
- Semiprivate forhaver understøtter yderligere indtrykket af åbenhed og transformationen af Fyrkildevej til en "bygade" tilfører området nye urbane kvaliteter, som kun ses tilsvarende i et enkelt af de øvrige forslag. Bygaden opgraderes til et aktivt og samlende byrum, som ud over trafik og parkering byder på mødesteder, opholds- og aktivitetsmuligheder, siger Ole Nielsen.


Ole Nielsen vurderer, at Himmerland Boligforening vil kunne tage første spadestik på renoveringen af Fyrkildevej primo 2017:

- Vi skal de kommende måneder gennemarbejde projektet sammen med vinderne og der er i sagens natur fortsat en del faktorer, der kan påvirke den endelige tidsplan, men som det ser ud lige nu, vil vi kunne etablere byggeplads på Fyrkildevej i første halvdel af 2017. Inden da skal vi i løbet af 2016 foretage projektering i samarbejde med beboernes byggeudvalg og gøre klar til licitation, som forventes at blive sidst på året.

Prisen for renoveringen af afdelingen på Fyrkildevej ligger omkring 575 mio. kr., mens Kildeparken 2020-projektet som helhed har et budget på cirka 1,5 mia. kr.
Fyrkildevej er den sidste af de tre afdelinger i Kildeparken 2020, der nu går ind i den egentlige byggefase. På Blåkildevej nærmer man sig det stade, hvor 50 procent af byggearbejderne er afsluttet, mens arbejdet på Ravnkildevej forventes at gå i gang i foråret 2016. Samlet set skal renoveringen af Kildeparken 2020 være færdig omkring årsskiftet 2020-2021.

De øvrige deltagere i konkurrencen om Fyrkildevej var KPF Arkitekter i samarbejde med Rambøll Danmark, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, et konsortium bestående af KAAI/Kærsgaard & Andersen, arkitekter og ingeniører, EFFEKT Arkitekter samt SLA, et samarbejde mellem C. F. Møller og COWI samt et konsortium med deltagelse af Tegnestuen Vandkunsten, Transform (Arkitekt), Lindgaard Ra°dgivende Ingeniører og Balslev Ra°dgivende Ingeniører.

De fem prækvalificerede forslag blev vurderet af en bedømmelseskomité bestående af formanden og næstformanden for Fyrkildevej-afdelingen, to repræsentanter for afdelingens byggeudvalg, Aalborgs stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, projektleder Bodil Henningsen fra Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning, organisationsbestyrelsesformand Ib Fruensgaard, direktør Ole Nielsen, byggeteknisk chef Michael Knudsen og udviklingschef Sven Buch - alle fra Himmerland Boligforening - samt fagdommerne Lea Nørgaard og Mikkel Frost, der begge er arkitekter.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger