Gå til Indhold

Nye borgere med nye boligbehov

retur
Om kun seks år vil Danmarks befolkning være vokset med knap 120.000 personer - og der vil på grund af stigende levealder og større årgange være sket en betydelig forskydning i befolkningens alderssammensætning. Ifølge Danmarks Statistik vil der i 2020 være omkring 165.000 flere ældre over 70 år end i dag.

Blandt andet i Aalborg vil der - ikke mindst på grund at det stigende antal ældre borgere - komme en betydelig ekstra efterspørgsel efter boliger. Aktuelle tal fra Dansk Byggeri indikerer, at vi alene på den konto i 2020 vil se et behov for godt 3.700 nye boliger og 10 år senere til det være vokset til over 5.000.

En del af dette behov kan dækkes ved at omdanne eksisterende boligbyggeri, så det er tilpasset de ønsker og krav, som den ældre del af befolkningen har. Men det vil også være nødvendigt at bygge nyt, hvis der skal være tilstrækkeligt mange attraktive boliger tilpasset ældre.

Hos Himmerland Boligforening har vi i en årrække haft stærkt fokus på opførelse af et stort antal attraktive ungdomsboliger. Dem vil der de kommende år fortsat være brug for at bygge flere af. Men det er af stor vigtighed, at Aalborg nu - også - retter blikket mod de nye borgere med nye boligbehov, som kommunen vil have om ikke ret lang tid.

Hos Himmerland Boligforening taler vi ikke om ældreboliger, men om boliger tilpasset ældres ønsker og behov. Seniorboliger er en mere dækkende betegnelse. For det handler om meget andet end elevatorer, brede døre og fravær af dørtrin. Det er også vigtigt at sørge for den rette beliggenhed, eksempelvis med god adgang til kollektiv trafik, så også de, der ikke længere har egen bil eller kørekort, har stor bevægelsesfrihed. Og så må man ikke være blind for, at et stigende antal seniorer synes at foretrække kombinationen af at bo for sig selv og samtidig have adgang til fællesskaber, sådan som man eksempelvis kan have det i en boligforening.


Fremtidens seniorer vil være særdeles aktive. Det er jo allerede i dag tilfældet for et stort antal mennesker, men det bliver endnu mere udtalt de kommende år. De vil for manges vedkommende leve mindst 20 år efter pensionspunktet - og de vil have et udtalt ønske om at blive i eget hjem frem for at komme i plejebolig, hvis de ikke længere kan klare sig på egen hånd.
Alt sammen er det medvirkende til at give samfundet en ny type borgere med et nyt boligbehov. Og det skal vi selvfølgelig være klar til at kunne håndtere.

Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning giver det god mening at investere i boliger, der er tilpasset fremtidens seniorer. Har en kommune de boliger, som de gerne vil bo i, når de vælger at sælge for eksempel den villa, som de har haft de seneste 15-20 år, kan man fastholde dem i kommunen. Med alle de fordele der er forbundet med det i form af blandt andet skatteindtægter, handel og engagement i kultur- og fritidsliv. Og når seniorerne flytter, kommer der flere gode tilbud på boligmarkedet, hvilket også er en central del af regnestykket. Aktuelle undersøgelser viser nemlig, at de unge klart foretrækker at flytte i ejerbolig, men ofte ikke har råd til at bo i de huse, der er til salg. Så meget desto mere handler det om at få gang i den gode cirkel: Vi skal sikre et godt udbud af boliger, som seniorerne gerne vil bo i - så de yngre, der for eksempel netop er færdiguddannede fra universitetet og står som førstegangskøbere, kan rykke ind i de huse, som bliver ledige, når de ældre flytter.

Det er heldigvis ikke raketvidenskab. Men det er noget, som vi skal forholde os til ganske snart, for der er ikke længe til behovet er meget reelt.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger