Gå til Indhold

Letbanen fremrykker renovering af Søheltekvarteret

retur
Himmerland Boligforening forventede først at kunne komme i gang med renoveringen af afdelingerne i Søheltekvarteret i det vestlige Aalborg tidligst i løbet af 2017 - men det laver letbanen om på.

- Vi er afhængige af Landsbyggefondens medfinansiering af renoveringen og fonden havde oprindeligt stillet os i udsigt, at vi tidligst ville kunne forvente behandling af vores ansøgning om to år. Det var vi rigtig kede af at høre, for vi ville klart foretrække tidligere igangsætning og afstemning af vores aktiviteter med etableringen af letbanen. Det argument kunne man godt forstå hos Landsbyggefonden og vi har derfor nu fået besked om, at fonden fremrykker renoveringssagen, så der kan ske en koordinering med anlægsarbejderne i forbindelse med letbanen, fortæller Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Himmerland Boligforening har aftalt en overordnet tidsplan med Landbyggefonden, der blandt andet betyder, at man allerede i august-september i år kan tage hul på udbud af rådgivning.
- Når vi har fundet en totalrådgiver, vil vi indkalde afdelingsbestyrelserne til møde, så vi i fællesskab kan få udarbejdet et revideret oplæg til Landsbyggefonden, fortæller Ole Nielsen.

Han forventer i januar-marts 2016 at kunne gå i konkret forhandling med Landsbyggefonden og Aalborg Kommune om projektets overordnede rammer, hvorefter der kan tages hul på den beboerdemokratiske proces:
- Og går alt, som vi håber, kan den formelle godkendelse i Landsbyggefonden og Aalborg Byråd være på plads i november-december næste år. Det betyder, at projektering og udbud kan finde sted i 2017 - med byggestart primo 2018.

Ole Nielsen regner med en byggeperiode på cirka tre år - og at renoveringen takket være Landsbyggefondens fremrykning af projektet vil kunne være afsluttet samtidig med ibrugtagningen af letbanen. Efter planen vil letbanen i øvrigt få stoppestederne Vesterkæret og Haraldslund med en yderst central placering i forhold til Himmerland Boligforenings afdelinger i Søheltekvarteret.

- Renovering af store boligområder er selvsagt med til at revitalisere en bydel, men det er det bestemt også, når man investerer massivt i forbedringer af infrastrukturen. I det perspektiv er etableringen af letbanen i Aalborg såre interessant, for den kommer for alvor til at skabe en bedre og mere stabil forbindelse mellem den vestlige og den østlige del af byen. Rigtig mange af de planlagte 24 stoppesteder med gennemsnitligt omkring en halv kilometers mellemrum er tæt forbundet med vores afdelinger - og skaber dermed en betydeligt bedre sammenhæng mellem vestbyens mange boliger, mange unge og dermed et stort passagerpotentiale og det østlige Aalborgs mange boliger, store uddannelsesinstitutioner og mange arbejdspladser, siger Ole Nielsen.


Illustration af letbaneforløb på Kastetvej: Henning Larsen Architects

Om Landsbyggefonden:
Det er vigtigt, at Himmerland Boligforening har Landsbyggefonden med i et projekt. Det skyldes, at fonden blandt andet varetager forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri - og efter almenbyggeloven kan den yde støtte til fysiske arbejder i almene boliger, herunder udbedring, vedligeholdelse, forbedring og ombygning. Fonden er i øvrigt en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer.


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger