Gå til Indhold

Aalborg får sin Nyhavn

retur
Efter byrådets godkendelse er Himmerland Boligforening nu klar til at opføre sit foreløbig tredje ungdomsboligbyggeri på havnefronten i Aalborg - et hus, der kommer til at bære navnet Nyhavn.

Der er tale om et 11 etagers byggeri, der foruden 68 almene ungdomsboliger skal rumme en stueetage med kontorlokaler og et fælles vaskeri, en kælder med cykelparkering og en fælles tagterrasse. Det placeres på en hjørnegrund ved krydset mellem Rendsburggade og Nyhavnsgade og får et samlet boligareal på 3.400 kvadratmeter.

- Den 35 meter høje bygning kommer til at markere indgangen til det område, der blandt andet rummer Aalborg Universitets markante City Campus, vores eget Larsen Waterfront og Musikkens Hus. I samråd med KPF Arkitekter har vi valgt en enkel og skarp bygningsudformning med en facade i flere lag og niveauer, fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening. Og han uddyber:

Nyhavn opføres som et betonhus beklædt med aluminiumsplader og karnapper i zink. Beklædningen føres rundt om hjørnerne og definerer dermed byggeriet som et stålhus opbygget på en basis af beton. Den nederste del af huset vil fremstå som en mørk betonfacade, mens de øvrige etager vil være i en lysere grålig beton beklædt med zinkkarnapper og aluminiumsplader. Facaden bliver bygget op med lodrette aluminiumsplader i nuancer, der er afstemt med Musikkens Hus.

For at skabe en smuk rytme i byggeriet og samtidig gøre facaden levende, bliver aluminiumspladerne sat op i varierende bredder. De vandrette samlinger på pladerne bliver forskudt i forhold til hinanden, så der bevidst bliver markeret et lodret spil i facaden.

- Mod Limfjorden får Nyhavn et relativt roligt udtryk med svalegang og elevatorkerne som fremtrædende elementer. Trapperum og elevatorkerne bliver beklædt i samme type aluminiumsplade som husets øvrige facader, oplyser Ole Nielsen.

Vinduesglasset i den enkelte bolig bliver placeret forskelligt i forhold til ydervæggens tykkelse og karnapper. Derved opnår man tre vinduesdybder, der giver huset et varieret skyggespil, ligesom boligerne får forskellige rumlige oplevelser.

For bygningsfacadens nederste del gælder, at den kommer til at bestå at af karnapper med glaspartier. De transparente strukturer i bunden at huset skal sikre en lethed i afslutningen mod gadeniveauet og samtidig give et visuelt mere åbent udtryk af det kompakte byggeri, der placeres på en grund på knap 400 kvadratmeter.

- Tagterrassen bløder bygningens silhuet op og giver beboerne gode udearealer med udsigt over byens tage, fortæller Ole Nielsen, der om baggrunden for valget af byggeriets navn siger:

- Mange forbinder Nyhavn med den kanal, der i 1670'erne blev gravet fra havnen til Kongens Nytorv i København. Men Aalborg har også haft sin Nyhavn, der blev etableret omkring 1825. I dag eksisterer denne havn kun i vejnavnet Nyhavnsgade, men nu synes vi, at det er på tide, at Aalborg også får et markant byggeri, der bærer navnet Nyhavn.

Fakta:
Bygherre: Himmerland Boligforening
Arkitekt: KPF Arkitekter
Omfang: 68 almene ungdomsboliger samt kontorlokaler
Byggesum: 77,8 mio. kr.
Finansiering: Byrådet har givet tilsagn om støtte efter lov om almene boliger mv., mens Landsbyggefonden yder et grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen. Byrådet har bevilget den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet, ligesom byrådet på statens vegne har tiltrådt, at der gives et driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag.
Tidsplan: Første spadestik: 3. juni 2015
Indflytning: August 2016

Se også hele pressemeddelelsen her. 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger