Gå til Indhold

På vej mod et skelsættende år

retur
2021 tegner til at blive et skelsættende år. Det nye universitetshospital står klar i Aalborg Øst. Letbanen kører med de første passagerer. Det er allerede et års tid siden Himmerland Boligforening kunne byde de sidste beboere velkommen tilbage til de nu gennemgribende renoverede afdelinger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej. Og i Aalborg Vestby er der fuld gang i omfattende forbedringer af flere af boligforeningens afdelinger.

Er der en sammenhæng mellem disse ting? Ja, for de er hver for sig og tilsammen gode eksempler på den udvikling, som Aalborg er inde i i disse år. En udvikling præget af et støt stigende befolkningstal, stadig flere studerende og vækst i antallet af arbejdspladser. Denne udvikling fordrer en infrastruktur, som på bedst mulige måde bringer mennesker fra A til B og i den forbindelse er det godt, at en letbane i Aalborg er på både kommunens og statens budget.

I Himmerland Boligforenings perspektiv er letbanen særlig interessant, fordi den skaber en bedre og mere stabil forbindelse mellem den vestlige og den østlige del af byen. Rigtig mange af de planlagte 24 stoppesteder med gennemsnitligt omkring 500 meters mellemrum er tæt forbundet med vores afdelinger - fra stoppestederne Marina, Haraldslund og Vestbyen i vest til Pontoppidanstræde og Aalborg Universitet i øst.  

En letbaneforbindelse mellem byens store vest- og østlige områder er sund fornuft - blandt andet fordi der i vestbyen er mange boliger, mange unge og dermed et stort passagerpotentiale, mens der i det østlige Aalborg er såvel mange boliger som mange unge, store uddannelsesinstitutioner og mange arbejdspladser.

Det er fuldt forståeligt, at der i relation til etablering af en letbane i Aalborg tales meget om netop den øst-vestgående udviklingsakse, for den vil blive forstærket betydeligt, når letbanen er en realitet. Imidlertid er det også nødvendigt at se på andre områder af byen. Letbanen kan i sagens natur ikke komme overalt og dermed blive til umiddelbar fordel for alle. Derfor er det vigtigt at tænke andre områder ind i letbaneløsningen ved at etablere bedre tilgang til de kommende stoppesteder for letbanen.
Et godt eksempel på en sådan udbygning er en kommende nord-sydgående akse i det østlige Aalborg. Vi er aktuelt engageret i forarbejdet til en servicebuslinje ad Astrupstien, så der bliver skabt optimal forbindelse mellem de mange virksomheder omkring Østhavnen og de områder, hvor blandt andre Himmerland Boligforening har et stort antal boliger.

2021. Der ikke længe til. Det bliver dejligt travle år for rigtig mange mennesker. I Himmerland Boligforening glæder vi os - både på vores beboeres, på arbejdsmarkedets og på samfundets vegne.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger